„ЕТИКАТА – МОСТЪТ МЕЖДУ НАС”

На 13.12.2023 г. в гр. София, хотел „Маринела” се проведе отворена среща дискусия, организирана от Комисията по професионална етика към НСНИ под наслов „Етиката – мостът между нас”. На събитието присъстваха над 160 колеги – представители на бранша на недвижимите имоти, строителни предприемачи, кредитни консултанти, маркетингови специалисти, журналисти и др.

Събитието беше разделено в два панела. Основен акцент на първия панел, озаглавен „Етика и стандарти в работата на брокерите на недвижими имоти”, бе поставен върху разясняването на етичните правила и норми на Етичния кодекс на НСНИ. Анализиран бе Европейският стандарт, който е възприет като етичен стандарт и у нас. Голям интерес сред аудиторията предизвика разглеждането на някои характерни за българския пазар на недвижими имоти неетични практики, както и конкретни казуси по жалби до КПЕ. Присъстващите имаха възможността да споделят опита си при сблъскването с неетично поведение от страна на техни колеги от бранша. Колегите се обединиха около мнението, че обявяването на оферти само „за частни лица” ощетява всички участници на пазара и браншът трябва да се противопостави на тази уронваща престижа на гилдията неетична практика. Още веднъж бе подчертана нуждата от законово регулиране на дейността на брокерите на недвижими имоти у нас. Бяха дадени примери от Франция за ролята на закона при подобряване на етичната среда на пазара на недвижими имоти.

 Вторият панел бе посветен на тенденциите на пазара на недвижими имоти и новото строителство и перспективите пред ипотечното кредитиране и ипотечния пазар. Участниците чуха прогнозите на водещи специалисти в тези области за настъпващата 2024 година.

 Събитието бе закрито с презентация на нашия гост-лектор – известния обучител и коуч Артур Оганесян, който представи някои глобални аспекти на етиката в нашата професия през призмата на Етичния кодекс на най-старата браншова организация на агентите на недвижими имоти – тази на САЩ (NAR).

 След края на срещата дискусия участниците се насладиха на коледен коктейл, осигурен от спонсорите на събитието, с който имаха възможността да обменят професионален опит и идеи.

Сродни статии

21-фев.-2024
21-фев.-2024 Сделките с имоти в София нараснаха с 44%

Над 27% повече продажби в шестте най-големи града Общо за страната увеличението през четвъртото тримесечие е с 15 на сто Чепеларе е №1 със 64% повишение Сделките с имоти в София нараснаха с близо 44% в периода от октомври до декември спрямо предходното тримесечие, показват данни на Агенцията по вписванията. През четвъртото тримесечие на миналата година в столицата са регистрирани 10 075 сделки с имоти, при 7001 продажби през третото тримесечие. По принцип четвъртото тримесечие на годината е най-добро за пазара на имоти и миналата година не прави изключение. Регистрираните покупки на къщи и апартаменти от октомври до декември в […]

Научи повече
19-фев.-2024
19-фев.-2024 Как да разпознаем коректния брокер на недвижими имоти?

Инж. Галина Максимова е експерт с дългогодишен опит в сферата на недвижимите имоти. От 1992 г. е собственик и управител на агенция за недвижими имоти „Софконсулт” ЕООД. Тя разказва за етиката на професията на брокера на недвижими имоти и как потребителите могат да следят за спазването ú. – Г-жо Максимова, в края на миналата година бяхте преизбрана за пореден мандат като председател на Комисията по професионална етика (КПЕ) към НСНИ. Кои са най-фрапиращите порочни практики на брокери на недвижими имоти, които достигат до Вас и има ли тенденция до КПЕ да достигат повече жалби и сигнали за некоректно поведение от страна на брокери […]

Научи повече
14-фев.-2024
14-фев.-2024 Как се променя жилищният пазар у нас и има ли тенденция за застой?

Жилищният пазар в България е в основата на икономическата дейност и социалното развитие на страната. През последните години се наблюдават значителни промени в този сектор, включително иновации в строителството, промени в динамиката на търсенето и предлагането, както и въздействието на глобалната пандемия. Темата за покупка на недвижимо имущество, както и цените на имотите е много актуална за обществото. Икономическия отчет на строителния сектор за деветте месеца на миналата година, изготвен от Камарата на строителите в България и публикуван на интернет страницата на браншовата организация, показва че жилищносто строителство и това на офис площи все още заема значителна част от строителната […]

Научи повече
09-фев.-2024
09-фев.-2024 Отчитаме значителен ръст в строителството

За периода януари-септември 2023 г. сектор „Строителство“ е произвел продукция на стойност 13 015 млн. лв., сочат данните на Икономическия отчет на строителния сектор, изготвен от Камарата на строителите в България. Сградно строителство, което включва жилищно и нежилищно строителство, формира произведена продукция за деветмесечието на 2023 г. в размер на 7 542 млн. лв., или с дял от 57,9 на сто от общо произведената продукция в сектора за разглеждания период. Произведената продукция в сградното строителство се увеличава с 24,8 на сто в сравнение с деветмесечието на 2022 г. по предварителни данни на НСИ. В инженерната инфраструктура произведената продукция за деветмесечието […]

Научи повече
Стратегически партньори на НСНИ: