За потребители

Какво трябва да знаете при сделки с недвижими имоти?

Всяка сделка с недвижим имот е важно решение и съществен момент в живота на всеки човек. За да се вземе правилно решение с увереност и спокойствие и да се сведат рисковете от грешки до минимум, е добре да се ползват услугите на професионален консултант. Услугите, предоставяни от професионални посредници на недвижими имоти, би трябвало да отговарят на съответните  европейски изисквания към тях. Компаниите членове на НСНИ могат да предложат такава услуга, защото те се стремят да прилагат принципите на европейските стандарти за услуги, предоставяни от брокери на недвижими имоти  БДС EN 15733, работят в утвърдена професионална мрежа и прилагат Етичен кодекс, приет от всички членове на Сдружението, който гарантира коректност към потребителите и партньорите.

Съвети към потребителите

Купувате имот

Закупуването на недвижим имот е важно решение и съществен момент в живота на всеки човек. За да се вземе правилно решение с увереност и спокойствие и да се сведат рисковете от грешки до минимум, е добре да се ползват услугите на професионален консултант. Услугите, предоставяни от професионални посредници на недвижими имоти, би трябвало да отговарят на съответните  европейски изисквания към тях. Компаниите членове на НСНИ могат да предложат такава услуга, защото те се стремят да прилагат принципите на европейските стандарти за услуги, предоставяни от брокери на недвижими имоти  БДС EN 15733:2010, работят в утвърдена професионална мрежа и прилагат Етичен кодекс, приет от всички членове на Сдружението, който гарантира коректност към потребителите и партньорите (пълен текст)

Продавате имот

Продажбата на недвижим имот е невъзможна, без да удостоверите собствеността на имота и всички необходими за това подробности посредством съответните документи. Ще са Ви необходими още множество документи и декларации, свързани с имота, който продавате, както и много време, търпение, усилия и познания,  за да го оцените обективно, рекламирате, презентирате пред клиенти и т.н. Професионалнят брокер ще подготви за Вас документите, удостоверяващи собствеността на имота, наличието на евентуални тежести, искови молби и ще изключи всичко, което би възпрепятствало продажбата. От него ще получите необходимото съдействие за подготовката на пълния пакет от документи, както и за успешната, безпрепяствена и сигурна продажба на имота (пълен текст).

Наемате имот

Направете реална оценка на бюджета, който може да си позволите. Имайте предвид, че освен наемната цена, за сметка на наемателя обичайно са и всички консумативи, а често и текущите ремонти. 
Определете с кое няма да направите компромис: локация, разпределение, състояние на имота, наемна цена. 
Оглед на имотиТъй като практически е невъзможно да се огледат всички предложения на пазара, които са с подходящи за Вашето търсене характеристики, е необходимо да проведете много сериозно първоначално проучване и селекция. Най-правилното решение в тази ситуация е да се консултирате с професионален брокер, който да Ви насочи към селектирани огледи на имоти, съобразени с Вашите критерии.
Запознайте се подробно с условията на наема. Подгответе списък с въпроси, които да зададете на собственика, когато се срещнете с него: с какъв срок ще бъде договорът, кой ще покрива разходите за ремонти и поддържане на общите части, предвижда ли се възможност за ползване на паркомясто, позволено ли е отглеждането на домашен любимец и т.н.
Приемно-предавателният протокол представлява подробен списък с обзавеждането, оборудването и състоянието на имота към деня, в който се нанасяте. Той може да бъде изготвен от наемодателя, или от Вашия брокер, но при всички случаи трябва внимателно да прегледате написаното в протокола преди да подписвате каквото и да било.
Договорът за наем регламентира, че Вие като наемател ще плащате месечен наем на лицето, което Ви е предоставило жилището (наемодател), за да можете да използвате имота по предназначение. Договорът за наем е най-добре да бъде в писмена форма, за да е ясно какви уговорки са направени, какви задължения възникват за Вас като наемател и какви за наемодателя.

За да си спестите неприятности и време и за да наемете имот изгодно и при пазарни условия, е препоръчително винаги да използвате услугите на професионални консултантски компании. Компаниите членове на НСНИ могат да предложат такава услуга, защото те се стремят да прилагат принципите на европейските стандарти за услуги, предоставяни от брокери на недвижими имоти, работят в утвърдена професионална мрежа и прилагат Етичен кодекс, приет от всички членове на Сдружението, който гарантира коректност към потребителите и партньорите.

Отдавате под наем имот

Определяне на цената на наема
Основните характеристики, които трябва да се имат предвид при определяне на пазарната цена, са: локация на имота, площ, брой помещения, състояние на сградата (ново или старо строитество), обзавеждане, парко място и не на последно място състояние на пазара.
Рекламиране на жилището
Маркетирането е важен етап за успешното отдаване на имот под наем - увеличава броя на потенциалните наематели; предоставя важна за наемателя информация; скъсява процеса по отдаване.
Подготовка на имота за оглед
Значително по-лесно се отдава имот, който е подготвен за оглед – почистен, добре проветрен и подреден, с премахнати ненужни вещи, в добро състояние на помещенията, врати, брави, прозорци, окабеляване, осветление и т.н.
Избор на наемател
И изборът на наемател е изключително важен. Отношенията Ви с наемателя са дългосрочни и трябва да сте убедени, че предавате ключовете за своя имот на коректен човек. Затова научете възможно най-много неща за човека, на когото смятате да поверите имота си. 
Договор за наем
Единствената Ви защита срещу некоректен наемател е договорът за наем с предвидени в него всички възможни казуси, които биха възникнали по времето на срока на договора.  Договорът трябва да отрази максимално пълно и точно спецификата на Вашия имот и условия за отдаване под наем: размер на наема, размер на предплатата, срок на наемането, правата и задълженията на двете страни, както и клаузи за прекратяване на договорните отношения. За допълнителна сигурност и спокойствие е желателно към него да бъде включен и приемно-предавателен протокол, в който да бъде описано текущото състояние на жилището и вещите в него към момента на отдаването му под наем.   

За да си спестите неприятности и време и за да отдадете под наем имот изгодно, е препоръчително винаги да използвате услугите на професионални консултантски компании. Компаниите членове на НСНИ могат да предложат такава услуга, защото те се стремят да прилагат принципите на европейските стандарти за услуги, предоставяни от брокери на недвижими имоти  БДС EN 15733:2010, работят в утвърдена професионална мрежа и прилагат Етичен кодекс, приет от всички членове на Сдружението, който гарантира коректност към потребителите и партньорите.

Защо с брокер на недвижими имоти? Съдържание
Как да изберете агенция? Съдържание
Практически съвети от НАП и НСНИ Съдържание

Често задавани въпроси

Защо да избера посредничество на агенция член на НСНИ?

Изборът на професионален посредник при покупко–продажбата или наемните отношения е информирано решение, което ще Ви спести време, усилия и средства през целия процес. Агенцията за недвижими имоти ще ви предложи пълен достъп до своята база данни и тази на своите партньори. Тя е гаранция за безопасност, както и за договаряне на най–добри цени и условия.

Трябва ли да подписвам посреднически договор?

Взаимоотношенията между агенцията и клиентите се регламентират чрез посреднически договор. В него са описани правата и задълженията на двете страни. Подробно са уточнени всички действия и срокове.

Защо се плаща комисион? Как се изчислява размерът?

Дейността на брокерите на недвижими имоти и съветите, с които може да се обърнете към тях, са изключително многопластови. Консултирането може да обхване както юридически въпроси и насоки за изваждане на изискваната документация, така и да се съсредоточи върху технически детайли като информация относно определени специфики на вида строителство.  Отговорността на брокера е да бъде до вас по време на целия процес.
Важно е да знаете, че всяка агенция за недвижими имоти определя самостоятелно своята вътрешна политика, съгласно която се сформира размерът на комисиона, с който работят нейните консултанти. Комисионът на брокерите обикновено се изчислява на база процент от цената на имота, когато става въпрос за продажба. 

Какви са необходимите документи при сделка с недвижими имоти?

При сделки с покупко-продажба на недвижими имоти основните задължения за подготовка на документите са задължение на продавача. На първо място следва да се представят в оригинал документите за имота, доказващи правото му на собственост и документ за самоличност. Удостоверение за тежести на имота, удостоверение за данъчна оценка, издадена от съответната данъчна служба по местонахождение на имота, схема или скица на имота, издадена от техническа служба, удостоверение за семейното положение на собственика. В отделни случаи се изискват и други документи в зависимост от конкретните специфики на сделката. 

Сигнали и жалби

ВСЕКИ ПОТРЕБИТЕЛ има право да подава сигнали и жалби в НСНИ в случай на нарушения на професионалната етика и потребителските права от страна на агенция за недвижими имоти, член на НСНИ. Комисията по професионална етика (КПЕ) към НСНИ може да вземе пряко отношение относно въпроси, свързани със спазването на етичните норми на своите членове, които доброволно са заявили, че ги спазват в своята дейност.

Комисията по професионална етика (КПЕ) има за цел контролиране спазването, прилагането и изпълнението на Етичния кодекса на НСНИ от неговите членове. В полза на Сдружението комисията:

– Пропагандира етичните норми сред бизнеса и потребителите;
– Обучава членовете на нормативните изисквания на Етичния кодекс;
– Проучва добрите пазарни практики и внася предложения пред УС за прилагането им между членовете;
– Следи за спазване на Етичния кодекс, като разглежда жалби, констатира нарушения и внася предложения за санкции по утвърдени норми;
– Информира членовете за констатирани нередности.

В своята дейност КПЕ се ръководи от Правилник за работа на Комисия по професионална етика.

Разследване на възможно нарушение на Етичния професионален кодекс започва на
основание на постъпил в КПЕ сигнал срещу член на Сдружението. Сигналът трябва да бъде
писмен или електронен. Сигналът следва да съдържа следните задължителни реквизити: трите имена на лицето, което подава сигнала, контакти и адрес за кореспонденция, съдържание на оплакването и извършеното нарушение.
Анонимни сигнали не се разглеждат.
За сигнал/жалба до КПЕ, внесен срещу член на НСНИ от лице или фирма нечлен на
НСНИ, вносителят внася аванс в сметката на НСНИ в размер, определен от КПЕ. Сигнал/жалба се разглежда само след превеждане на определената от КПЕ административна
сума.
За всеки постъпил сигнал се образува преписка, по която се събира необходимата информация и се подготвя проекторешение по нея.

Сигнал срещу агенция член на НСНИ и приложени документи към него изпрашайте на: office@nsni.bg

Чрез ЦЕНТЪРА ПО МЕДИАЦИЯ НА НСНИ експертите на Сдружението, регистрирани в Министерство на правосъдието като МЕДИАТОРИ, могат да разрешават по извънсъдебен ред възникнали спорове, свързани с въпроси в областта на недвижимите имоти. Медиаторите могат да бъдат използвани за разрешаване и на други казуси извън материята недвижими имоти съгласно Закона за медиация.

СПИСЪК НА МЕДИАТОРИТЕ 

Информация за лошите практики, нелоялната конкуренция и санкциите, които се налагат, можете да получите чрез ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА.

НСНИ е отправило писмено предложение към имотните портали за подобряване на информираността на потребителите чрез въвеждане на технологични промени, които да създадат условия на агенциите за недвижими имоти да публикуват максимално ясно, коректно и изчерпателно информацията по предлаганите от тях оферти. Можете да се запознаете с предложените промени в настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ.

Стратегически партньори на НСНИ: