Всяка втора жилищна сграда в България е необитаема

Почти във всяка втора жилищна сграда в България не живее никой. Според данните от последното предрояване към 7 септември 2021 г. обитаваните жилищни сгради са били 152 978, или 54.3% от всички в страната. За сравнение, през 2011 г. те са били 73.1%, показват данните на Националния статистически институт (НСИ), оповестени днес.

В градовете обитаваните сгради са 535 407, или 64.9% от всички сгради, а в селата – 617 571, или 47.6%. За сравнение през 2011 г. обитаваните сгради в градовете са били – 83.7%, а в селата – 66.8%. Обитаваните сгради намаляват както в градовете, така и в селата, съответно с 18.8 и 19.2 процентни пункта, показват данните на статистиката.

Общо жилищните сгради в страната към 7 септември 2021 г. са били 2 123 142.  В периода между двете преброявания броят на жилищните сгради се е увеличил с 62 397, или с 3.0%. В градовете се намират 824 416 жилищни сгради, или 38.8%, а в селата – 1 298 726, или 61.2%.  Увеличение на броя на жилищните сгради има както в градовете (с 57 978, или със 7.6%), така и в селата (с 4 419, или с 0.3%).

Според данните на статистиката в Югозападен и Южен централен район се намират 41.7% от жилищния сграден фонд в страната, като най-малък брой жилищни сгради има в Североизточния район – 260 хил., или 12.2%.

През периода 2011 – 2021 г. в пет от статистическите райони има увеличение в броя на жилищните сгради, като най-голямо е то в Югозападния район – с 6.0%, а най-малко в Северозападния район – с 1.1%. В Северен централен район сградите намаляват с 2.3%. 1.

Най-много жилищни сгради има в област Пловдив – 157 403, или 7.4% от жилищния сграден фонд в страната, следва област София – 141 638, или 6.7%, и София (столица) – 118 595, или 5.6%.

От  НСИ уточняват, че най-малко са жилищните сгради в областите Смолян – 38 729, или 1.8% от жилищния сграден фонд в страната, Силистра – 39 546, или 1.9%, и Ямбол – 40 985, или 1.9%. В сравнение с 2011 г. в осемнадесет области, броят на жилищните сгради нараства, като най-голямо увеличение се наблюдава в областите София (столица) – с 16.6%, Благоевград – с 8.4%, и Варна – с 8.1%. В останалите десет области има намаление, като най-голямо е в областите Плевен – с 5.8%, Ямбол – с 4.5%, и Русе – с 3.6%.  Къщите са 1 858 596 броя., или 87.5% от сградите, жилищните блокове, кооперациите – 83 382, или 3.9%, а вилите – 109 542, или 5.2%.

От националната статистика отчитат още, че преобладаващата част от жилищните сгради в страната са едноетажни – 1 173 935, или 55.3% от всички жилищни сгради в страната, и двуетажни – 789 056, или 37.2%, докато тези на шест и повече етажа са 28 330, или 1.3%. Най-много жилищни сгради на шест и повече етажа има в областите София (столица) – 9 598, Варна – 3 012, и Пловдив – 2 713, а най-малко в Смолян – 162, Видин – 198, и Разград – 201. 87.5% 3.9% 0.2% 3.2% 5.2%

 42.4% от жилищните сгради в страната са построени от тухли с бетонна плоча, 41.7% – от тухли с гредоред, без стоманобетон, 3.1% са панелни и стоманобетонни, а 12.7% – с друга конструкция и използван материал. При конструкцията и използвания основен материал на жилищните сгради се наблюдават различия според местонамирането им. В градовете 57.6% от сградите са построени от тухли с бетонна плоча, 31.9% – от тухли с гредоред, без стоманобетон, 5.2% са панелни и стоманобетонни, а 5.3% – с друга конструкция и използван материал, добавят от НСИ.

В селата най-много сгради са от тухли с гредоред, без стоманобетон – 48.0%, следвани от тези от тухли с бетонна плоча – 32.7%, панелни и стоманобетонни – 1.8%, и други – 17.5%. Над една трета от жилищните сгради в страната (34.8%) са построени до 1959 г., следват построените през периода 1960 – 1969 г. – 20.8%. Построените през 2010 – 2021 г. са 3.8%.

В градовете, приблизително еднакъв е делът на жилищните сгради построени до 1959 г. и през периода 1960 – 1969 г., съответно 22.8% и 21.8%., а най-нисък е относителният дял на построените през периода 2010 – 2021 г. – 5.2%.

В селата пък 42.4% от жилищните сгради са построени до 1959 г., следвани от построените през периода 1960 – 1969 г. – 20.2%, докато наймалко са построените през 2010 – 2021 г. – 2.9%.

По време на преброяването през 2021 г. за първи път се наблюдава наличието в жилищните сгради на обекти, които се ползват за нежилищни цели, уточняват от НСИ. Данните показват, че в 6.5% от жилищните сгради има помещения за общо ползване от живущите, в 5.8% – гаражи и общи паркинги, в 2.8% – помещения за осъществяване на стопанска или друга дейност, в 0.1% – помещения за творческа и научна дейност, а в 2.1% – други обекти, които се ползват за нежилищни цели. Поне един от изброените обекти имат 14.7% от жилищните сгради в страната.

Източник Manager.bg

Сродни статии

08-юли-2024
08-юли-2024 Роля и употреба на протоколите за оглед и договорите

На 4 юли 2024 г. в централния офис на НСНИ се проведе дискусия между представители на бранша на тема „Протоколите за оглед и договорите за сътрудничество“. В дискусията се включи  адв. д-р Бисерка Маринова, която обърна внимание, че правенето на огледи е само една малка част от задълженията на брокера. Осъществяването на оглед само по себе си не означава, че трябва да има плащане на комисиона (според съдебната практика). Как агенциите за недвижими имоти и брокерите да защитават правата на клиентите? Как да защитят себе си от нелоялни клиенти? Къде се срещат доверие, професионализъм и етика? Правно становище Адв. Маринова […]

Научи повече
25-юни-2024
25-юни-2024 Отворена среща дискусия „ЕТИКАТА- МОСТЪТ МЕЖДУ НАС“ се състоя в гр. Варна

На 20 юни 2024 г. във Варна се проведе поредната отворена среща дискусия „Етиката мостът между нас“ под надслов „РАБОТИМ СЪВМЕСТНО – УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО”.     Събитието е част от кампанията на Комисията по професионална етика към НСНИ и набира все по-голяма популярност сред професионалистите в бранша. На събитието присъстваха повече от 100 участници, членове на регионалната структура на НСНИ във Варна, както и много професионалисти от града и страната. Основни теми бяха етиката между професионалните брокери, етиката в маркетинга и рекламата, добавена стойност на посредника и др. Обсъдиха се начините, по които работата между посредниците водят до най – добър резултат […]

Научи повече
24-юни-2024
24-юни-2024 Александър Бочев: Пазарът на недвижими имоти е спокоен

– Г-н Бочев, какво е състоянието на пазара на недвижими имоти в момента? – Много често ми задават въпроса – добър ли е пазарът. И винаги отговарям с контравъпрос – за кого да е добър? Много често се случва, че понякога пазарът е добър за продавачите, друг път за купувачите. Ако разглеждаме пазара от гледна точка на цените и движението им нагоре или надолу, за мен добрият пазар е този, който може да бъде лесно прогнозируем. През 2019 г. всички прогнози бяха разбити на пух и прах – вместо да тръгне надолу, пазарът се изстреля нагоре със светкавични темпове. В […]

Научи повече
07-юни-2024
07-юни-2024 Брокери на недвижими имоти обсъдиха регулирането на бранша

Кръгла маса „Необходимо законодателство за посредническите услуги при сделки с недвижими имоти“, организирана от Национално сдружение Недвижими имоти (НСНИ), с подкрепата на Съвета на браншовите организации към Българската търговско-промишлена палата (БТПП), се проведе на 6 юни 2024 г. в БТПП. Събитието събра представители на НСНИ, БТПП, Камарата на независимите оценители, Камарата на архитектите, Националната асоциация на строителните предприемачи, Нотариалната камара, Асоциацията на кредитните посредници в България, Асоциацията на дружествата за управление на етажната собственост, Националния съюз на юристконсултите, агенции за недвижими имоти и медии. Присъстващите се обединиха около идеята за необходима регулация на бранша на посредническите услуги при сделки с […]

Научи повече
Стратегически партньори на НСНИ: