Всяка втора жилищна сграда в България е необитаема

Почти във всяка втора жилищна сграда в България не живее никой. Според данните от последното предрояване към 7 септември 2021 г. обитаваните жилищни сгради са били 152 978, или 54.3% от всички в страната. За сравнение, през 2011 г. те са били 73.1%, показват данните на Националния статистически институт (НСИ), оповестени днес.

В градовете обитаваните сгради са 535 407, или 64.9% от всички сгради, а в селата – 617 571, или 47.6%. За сравнение през 2011 г. обитаваните сгради в градовете са били – 83.7%, а в селата – 66.8%. Обитаваните сгради намаляват както в градовете, така и в селата, съответно с 18.8 и 19.2 процентни пункта, показват данните на статистиката.

Общо жилищните сгради в страната към 7 септември 2021 г. са били 2 123 142.  В периода между двете преброявания броят на жилищните сгради се е увеличил с 62 397, или с 3.0%. В градовете се намират 824 416 жилищни сгради, или 38.8%, а в селата – 1 298 726, или 61.2%.  Увеличение на броя на жилищните сгради има както в градовете (с 57 978, или със 7.6%), така и в селата (с 4 419, или с 0.3%).

Според данните на статистиката в Югозападен и Южен централен район се намират 41.7% от жилищния сграден фонд в страната, като най-малък брой жилищни сгради има в Североизточния район – 260 хил., или 12.2%.

През периода 2011 – 2021 г. в пет от статистическите райони има увеличение в броя на жилищните сгради, като най-голямо е то в Югозападния район – с 6.0%, а най-малко в Северозападния район – с 1.1%. В Северен централен район сградите намаляват с 2.3%. 1.

Най-много жилищни сгради има в област Пловдив – 157 403, или 7.4% от жилищния сграден фонд в страната, следва област София – 141 638, или 6.7%, и София (столица) – 118 595, или 5.6%.

От  НСИ уточняват, че най-малко са жилищните сгради в областите Смолян – 38 729, или 1.8% от жилищния сграден фонд в страната, Силистра – 39 546, или 1.9%, и Ямбол – 40 985, или 1.9%. В сравнение с 2011 г. в осемнадесет области, броят на жилищните сгради нараства, като най-голямо увеличение се наблюдава в областите София (столица) – с 16.6%, Благоевград – с 8.4%, и Варна – с 8.1%. В останалите десет области има намаление, като най-голямо е в областите Плевен – с 5.8%, Ямбол – с 4.5%, и Русе – с 3.6%.  Къщите са 1 858 596 броя., или 87.5% от сградите, жилищните блокове, кооперациите – 83 382, или 3.9%, а вилите – 109 542, или 5.2%.

От националната статистика отчитат още, че преобладаващата част от жилищните сгради в страната са едноетажни – 1 173 935, или 55.3% от всички жилищни сгради в страната, и двуетажни – 789 056, или 37.2%, докато тези на шест и повече етажа са 28 330, или 1.3%. Най-много жилищни сгради на шест и повече етажа има в областите София (столица) – 9 598, Варна – 3 012, и Пловдив – 2 713, а най-малко в Смолян – 162, Видин – 198, и Разград – 201. 87.5% 3.9% 0.2% 3.2% 5.2%

 42.4% от жилищните сгради в страната са построени от тухли с бетонна плоча, 41.7% – от тухли с гредоред, без стоманобетон, 3.1% са панелни и стоманобетонни, а 12.7% – с друга конструкция и използван материал. При конструкцията и използвания основен материал на жилищните сгради се наблюдават различия според местонамирането им. В градовете 57.6% от сградите са построени от тухли с бетонна плоча, 31.9% – от тухли с гредоред, без стоманобетон, 5.2% са панелни и стоманобетонни, а 5.3% – с друга конструкция и използван материал, добавят от НСИ.

В селата най-много сгради са от тухли с гредоред, без стоманобетон – 48.0%, следвани от тези от тухли с бетонна плоча – 32.7%, панелни и стоманобетонни – 1.8%, и други – 17.5%. Над една трета от жилищните сгради в страната (34.8%) са построени до 1959 г., следват построените през периода 1960 – 1969 г. – 20.8%. Построените през 2010 – 2021 г. са 3.8%.

В градовете, приблизително еднакъв е делът на жилищните сгради построени до 1959 г. и през периода 1960 – 1969 г., съответно 22.8% и 21.8%., а най-нисък е относителният дял на построените през периода 2010 – 2021 г. – 5.2%.

В селата пък 42.4% от жилищните сгради са построени до 1959 г., следвани от построените през периода 1960 – 1969 г. – 20.2%, докато наймалко са построените през 2010 – 2021 г. – 2.9%.

По време на преброяването през 2021 г. за първи път се наблюдава наличието в жилищните сгради на обекти, които се ползват за нежилищни цели, уточняват от НСИ. Данните показват, че в 6.5% от жилищните сгради има помещения за общо ползване от живущите, в 5.8% – гаражи и общи паркинги, в 2.8% – помещения за осъществяване на стопанска или друга дейност, в 0.1% – помещения за творческа и научна дейност, а в 2.1% – други обекти, които се ползват за нежилищни цели. Поне един от изброените обекти имат 14.7% от жилищните сгради в страната.

Източник Manager.bg

Сродни статии

28-фев.-2024
28-фев.-2024 Съветът на Браншовите организации при БТПП проведе редовното си годишно Общо събрание

Към Събранието бе проявен голям интерес и в него взеха активно участие представители на 56% от членовете на Съвета на БО – сдружения, обединяващи различни отрасли от икономиката на страната. Утвърден бе Отчетът за дейността на Съвета през 2023 г. Адмирации бяха изразени към Бюрото на Съвета за компетентната му работа в изпълнение програмата през предходната година – организирани и проведени мероприятия, срещи и др. инициативи. Положителна оценка бе дадена на продължаващата, утвърдената практиката по поддържане на постоянна комуникация на БТПП с членовете на Съвета за взаимен обмен на информация и за изготвяне на общи позиции по важни въпроси от […]

Научи повече
27-фев.-2024
27-фев.-2024 Пловдив изпревари София по започнато строителство на нови жилищни сгради

Пловдив изпревари столицата по брой започнати нови сгради през последното тримесечие на 2023 г., сочат данните на Националния статистически институт (НСИ). За периода октомври-декември е започнато строителството на 264 жилищни сгради в областта с общо 837 апартамента в тях. Разгънатата им застроена площ е 104 967 кв.м. За разглеждания период е започнало изграждането и на 91 броя други сгради, чиято разгъната застроена площ (РЗП) е 108 895 кв.м. За сравнение, в София е започнало строителството на 226 жилищни сгради и 26 постройки от друг тип. Област Пловдив е сред лидерите в страната и по издадени разрешения за строеж, които са ранен индикатор за строителни намерения. […]

Научи повече
21-фев.-2024
21-фев.-2024 Сделките с имоти в София нараснаха с 44%

Над 27% повече продажби в шестте най-големи града Общо за страната увеличението през четвъртото тримесечие е с 15 на сто Чепеларе е №1 със 64% повишение Сделките с имоти в София нараснаха с близо 44% в периода от октомври до декември спрямо предходното тримесечие, показват данни на Агенцията по вписванията. През четвъртото тримесечие на миналата година в столицата са регистрирани 10 075 сделки с имоти, при 7001 продажби през третото тримесечие. По принцип четвъртото тримесечие на годината е най-добро за пазара на имоти и миналата година не прави изключение. Регистрираните покупки на къщи и апартаменти от октомври до декември в […]

Научи повече
19-фев.-2024
19-фев.-2024 Как да разпознаем коректния брокер на недвижими имоти?

Инж. Галина Максимова е експерт с дългогодишен опит в сферата на недвижимите имоти. От 1992 г. е собственик и управител на агенция за недвижими имоти „Софконсулт” ЕООД. Тя разказва за етиката на професията на брокера на недвижими имоти и как потребителите могат да следят за спазването ú. – Г-жо Максимова, в края на миналата година бяхте преизбрана за пореден мандат като председател на Комисията по професионална етика (КПЕ) към НСНИ. Кои са най-фрапиращите порочни практики на брокери на недвижими имоти, които достигат до Вас и има ли тенденция до КПЕ да достигат повече жалби и сигнали за некоректно поведение от страна на брокери […]

Научи повече
Стратегически партньори на НСНИ: