Съветът на Браншовите организации при БТПП проведе редовното си годишно Общо събрание

Към Събранието бе проявен голям интерес и в него взеха активно участие представители на 56% от членовете на Съвета на БО – сдружения, обединяващи различни отрасли от икономиката на страната.

Утвърден бе Отчетът за дейността на Съвета през 2023 г. Адмирации бяха изразени към Бюрото на Съвета за компетентната му работа в изпълнение програмата през предходната година – организирани и проведени мероприятия, срещи и др. инициативи. Положителна оценка бе дадена на продължаващата, утвърдената практиката по поддържане на постоянна комуникация на БТПП с членовете на Съвета за взаимен обмен на информация и за изготвяне на общи позиции по важни въпроси от икономически, правен и социален характер.

Съветът на браншовите организации прие Програма за дейността си  през 2024 г., която по принцип е отворена и може да се актуализира през годината. Обсъден бе въпросът за липса на достатъчна информация за подготвени експерти в различните браншове, които, при необходимост, да бъдат привличани като консултанти при разглеждане на възникнали проблеми в конкретен бранш, при изготвяне на проекти по европейски или национални програми и др. С оглед на това бе предложено към регистъра на Палатата да се създадат регистри на браншови принцип. Препоръчано бе в Програмата да бъдат включени и конкретни теми, свързани с проблеми в земеделието. Специално внимание бе отделено на връзките между браншовите организации и учебните заведения и значението им за подготовката на кадри в съответните специалности, чрез участие на представители на браншови организации в процеса за актуализиране на учебните програми, за да отговорят на новите съвременни изисквания на пазара на труда.

Общото събрание избра състав на Бюрото на Съвета, както следва:

Председател: Борил Ташев – председател на „Българска асоциация труд, здраве безопасност“;

Заместник-председател: Атанас Урджанов – председател на Асоциация на месопреработвателите в България;

Заместник-председател: Лъчезар Искров – член на ИС на БТПП, отговарящ за сътрудничеството с браншовите организации.

Членове:

  • Людмил Иванов – член на УС на Браншова камара на производителите и търговците на телфери и кранове;
  • Мартин Янев – член на УС на Клъстер „Зелен транспорт“;
  • Александър Бочев – председател на Национално сдружение „Недвижими имоти“;
  • Гена Събева – председател на Асоциация на интериорните дизайнери в България;
  • Веселин Тодоров – председател на Сдружение „Соларна академия България“;
  • Тодор Иванджиков – председател на „Асоциация на българската авиационна индустрия;
  • Илия Петров – съпредседател на Браншова организация за текстил и облекло;
  • Андрея Щерев – председател на Българска асоциация за кръгова икономика и биотехнологии.

Сродни статии

08-юли-2024
08-юли-2024 Роля и употреба на протоколите за оглед и договорите

На 4 юли 2024 г. в централния офис на НСНИ се проведе дискусия между представители на бранша на тема „Протоколите за оглед и договорите за сътрудничество“. В дискусията се включи  адв. д-р Бисерка Маринова, която обърна внимание, че правенето на огледи е само една малка част от задълженията на брокера. Осъществяването на оглед само по себе си не означава, че трябва да има плащане на комисиона (според съдебната практика). Как агенциите за недвижими имоти и брокерите да защитават правата на клиентите? Как да защитят себе си от нелоялни клиенти? Къде се срещат доверие, професионализъм и етика? Правно становище Адв. Маринова […]

Научи повече
25-юни-2024
25-юни-2024 Отворена среща дискусия „ЕТИКАТА- МОСТЪТ МЕЖДУ НАС“ се състоя в гр. Варна

На 20 юни 2024 г. във Варна се проведе поредната отворена среща дискусия „Етиката мостът между нас“ под надслов „РАБОТИМ СЪВМЕСТНО – УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО”.     Събитието е част от кампанията на Комисията по професионална етика към НСНИ и набира все по-голяма популярност сред професионалистите в бранша. На събитието присъстваха повече от 100 участници, членове на регионалната структура на НСНИ във Варна, както и много професионалисти от града и страната. Основни теми бяха етиката между професионалните брокери, етиката в маркетинга и рекламата, добавена стойност на посредника и др. Обсъдиха се начините, по които работата между посредниците водят до най – добър резултат […]

Научи повече
24-юни-2024
24-юни-2024 Александър Бочев: Пазарът на недвижими имоти е спокоен

– Г-н Бочев, какво е състоянието на пазара на недвижими имоти в момента? – Много често ми задават въпроса – добър ли е пазарът. И винаги отговарям с контравъпрос – за кого да е добър? Много често се случва, че понякога пазарът е добър за продавачите, друг път за купувачите. Ако разглеждаме пазара от гледна точка на цените и движението им нагоре или надолу, за мен добрият пазар е този, който може да бъде лесно прогнозируем. През 2019 г. всички прогнози бяха разбити на пух и прах – вместо да тръгне надолу, пазарът се изстреля нагоре със светкавични темпове. В […]

Научи повече
07-юни-2024
07-юни-2024 Брокери на недвижими имоти обсъдиха регулирането на бранша

Кръгла маса „Необходимо законодателство за посредническите услуги при сделки с недвижими имоти“, организирана от Национално сдружение Недвижими имоти (НСНИ), с подкрепата на Съвета на браншовите организации към Българската търговско-промишлена палата (БТПП), се проведе на 6 юни 2024 г. в БТПП. Събитието събра представители на НСНИ, БТПП, Камарата на независимите оценители, Камарата на архитектите, Националната асоциация на строителните предприемачи, Нотариалната камара, Асоциацията на кредитните посредници в България, Асоциацията на дружествата за управление на етажната собственост, Националния съюз на юристконсултите, агенции за недвижими имоти и медии. Присъстващите се обединиха около идеята за необходима регулация на бранша на посредническите услуги при сделки с […]

Научи повече
Стратегически партньори на НСНИ: