Какво да очакваме на пазара на имоти през 2024?

Кои ще са тенденциите, които ще движат пазара на имоти през 2024 – вижте какви са очакванията на представители на водещи компании за недвижими имоти в България:

Гергана Тенекеджиева, изпълнителен директор на „Адрес“:

Цените вероятно ще се задържат около настоящите си нива
Новите проекти може да забавят темпа си на реализация, но няма да изчезнат, тъй като отговарят на търсене от първа необходимост. Статистиката сочи, че издадените разрешителни за строеж и започнатите нови сгради през последните месеци не намаляват драстично – с по-малко от 10% на годишна база.
Картината на новото строителство е по-скоро оптимистична. Качествените проекти с добра локация продължават да се реализират успешно.
Участниците на пазара търсят функционални жилища в добре уредени инфраструктурно райони, с наличие на зелени площи за отдих, тротоари, паркове и площадки за децата, зони за спорт и култура. Едно от предизвикателствата за 2024 ще бъде намирането на терени за новите проекти.
Бъдещата година в голяма степен зависи от кредитирането. Очакванията за ръст на лихвите и евентуално покачване на безработицата биха се отразили на пазара, но тези сценарии не са много вероятни. Дори у нас да има покачване на лихвения процент, то не би било драстично. Цените вероятно ще се задържат около настоящите си нива в зависимост от конкретните характеристики на имота. Купувачите за собствено ползване ще останат активни на пазара, инвестиционно настроените ще изчакат посоката, в която ще поеме кредитирането.

Анас Хамид, мениджър в „Явлена“:

Очакваме спад в интереса към имотите ново строителство
За 2024 можем да очертаем няколко посоки на развитие на имотния пазар. Очаква се банките да увеличат лихвите по кредити с поне 0,5 пункта, но в момента България остава една от държавите с най-ниски лихви в Европа. Българският гражданин традиционно инвестира основно в недвижими имоти и пазарът ни държи ниво на висока стабилност. Очакваме също така спад в интереса към имотите ново строителство, които са в по-начален етап на изграждане и с по-завишени цени.
През 2024 ще разглеждаме българския имотен пазар като сектор със стабилна основа и здравословно охлаждане на интереса към имоти на надпазарни цени.

Иглика Йорданова, управляващ партньор, Colliers България:

Очакваме бавен, но стабилен пазар
От гледна точка на пазара на офиси в София и големите 3 – 4 града в страната изглежда, че има здравословно и стабилно търсене. Продължава, макар и със забавени темпове, интересът на нови компании към откриване на офиси в страната. На моменти дори изглежда, че няма достатъчно предлагане, което да отговори на нуждите и очакванията на наемателите. През 2024 очакваме забавяне темпото на развитие на нови търговски площи, като фокусът ще се задържи основно в София и големите регионални градове.
Инвеститорският интерес към търговски имоти ще продължи, като не е изключено да регистрираме нови трансакции при търговски центрове, както и обявяване старта на нови значими проекти.
Πaзapът нa жилищa ce забавя, броят на сделки намалява, но това все още не се отразява в спад на цените. В случай че ръстът на цените забави своя темп, през 2024 очакваме отново бавен, но стабилен пазар. Подкрепено и с високите нива на търсене за наем, както и увеличение на наемните нива на жилища, този сегмент ще продължи да бъде предпочитан инструмент за спестяване или инвестиция за повечето частни лица у нас.

Добромир Ганев, управител на Форос и Председател на НСНИ 2018-2023:

Увеличава се рискът при покупка на етап преди завършване на груб строеж
Пазарът ще остане динамичен в основните големи градове на страната. Евентуално положително развитие по приемане на страната в еврозоната може да окаже катализиращ ефект на пазара. Въпреки очакваното покачване на лихвите по жилищни кредити и затягане на критериите и през 2024 ще има добри условия по ипотечните продукти на банките. Ще продължи подобряването и ръста на наемния жилищен пазар.
Фактори, които ще ограничават нарастването на цените, ще бъдат отслабването на нагласите на част от домакинствата за придобиване на жилище и понижението на обема на сключените сделки за покупко-продажба.
Фактори, които ще подкрепят търсенето на жилища и съответно допринасят за липсата на спадове на цените им: растеж на доходите, силна кредитна активност, отрицателните реални лихвени проценти по жилищните кредити, натрупаните спестявания и ограничени алтернативи за тяхното инвестиране в среда на отрицателни реални лихвени проценти по депозитите.
Основни рискове за пазара през 2024:
Домакинствата с по-ниски доходи е възможно да имат затруднения при изплащане на вноски по ипотечни кредити.
Поради ниската степен на прозрачност на пазара на имоти в България и на база на инерционните процеси в сектора ще се наблюдава голям брой неточно определени първоначални офертни стойности на имоти, обявени за продажба.
Забавянето на пазара намали степента на ликвидност на всички видове имоти на пазара. Необходимо е да се планират по-дълги срокове на реализация.
Част от строителните предприемачи ще изпитват трудности при правилното планиране на процесите по реализиране на някои проекти.
Увеличава се степента на риск при покупка на етап преди завършване на груб строеж на сградите при проекти, при които финансирането се извършва само или основно чрез парични потоци от самите продажби.

Полина Стойкова, изпълнителен директор на Bulgarian Properties:

Продавачите ще стават още по-гъвкави и готови за преговори
Факторите, които влияят върху жилищния пазар, ще имат благоприятно въздействие през 2024. Сред тях са положителният икономически растеж, ниската безработица, ръстът на доходите и най-вече ниските лихвени проценти по ипотечните кредити.
Забавянето на инфлацията отслабва ефекта ѝ върху пазара, но той все още е съществен, тъй като очакванията са за висока инфлация и през следващите няколко години.
Наред с това предстоящото ни приемане в еврозоната и смяната на националната валута стимулира интереса към вложения в имоти.
Съчетанието от всички тези фактори ще движи пазара през новата година. Ръстовете на цените на имотите допълнително ще се забавят до около 5%, което ще бъде съизмеримо с прогнозираната инфлация.
Наред с това предлагането ще се подобри и някои офертни цени ще се коригират. Т.е. продавачите ще стават още по-гъвкави и готови за преговори, а това ще даде възможност за сключване на сделки и запазване на обема им.
Като цяло смятам, че 2024 ще бъде поредната динамична и успешна година за жилищния пазар в България.

Ради Радев, търговски директор, ARCO REAL ESTATE:

Лек спад на броя сделки при подобни ценови нива на имотите
Очакванията са за година без особени промени на пазара. Качествените имоти ще продължат с плавен ръст нагоре, докато имотите в непредпочитани райони ще претърпят лек спад. Жилищните нужди ще са водещ мотив за покупка. Очаквам нов лек спад на броя сделки при подобни ценови нива на имотите.

Източник Economy.bg

Сродни статии

21-фев.-2024
21-фев.-2024 Сделките с имоти в София нараснаха с 44%

Над 27% повече продажби в шестте най-големи града Общо за страната увеличението през четвъртото тримесечие е с 15 на сто Чепеларе е №1 със 64% повишение Сделките с имоти в София нараснаха с близо 44% в периода от октомври до декември спрямо предходното тримесечие, показват данни на Агенцията по вписванията. През четвъртото тримесечие на миналата година в столицата са регистрирани 10 075 сделки с имоти, при 7001 продажби през третото тримесечие. По принцип четвъртото тримесечие на годината е най-добро за пазара на имоти и миналата година не прави изключение. Регистрираните покупки на къщи и апартаменти от октомври до декември в […]

Научи повече
19-фев.-2024
19-фев.-2024 Как да разпознаем коректния брокер на недвижими имоти?

Инж. Галина Максимова е експерт с дългогодишен опит в сферата на недвижимите имоти. От 1992 г. е собственик и управител на агенция за недвижими имоти „Софконсулт” ЕООД. Тя разказва за етиката на професията на брокера на недвижими имоти и как потребителите могат да следят за спазването ú. – Г-жо Максимова, в края на миналата година бяхте преизбрана за пореден мандат като председател на Комисията по професионална етика (КПЕ) към НСНИ. Кои са най-фрапиращите порочни практики на брокери на недвижими имоти, които достигат до Вас и има ли тенденция до КПЕ да достигат повече жалби и сигнали за некоректно поведение от страна на брокери […]

Научи повече
14-фев.-2024
14-фев.-2024 Как се променя жилищният пазар у нас и има ли тенденция за застой?

Жилищният пазар в България е в основата на икономическата дейност и социалното развитие на страната. През последните години се наблюдават значителни промени в този сектор, включително иновации в строителството, промени в динамиката на търсенето и предлагането, както и въздействието на глобалната пандемия. Темата за покупка на недвижимо имущество, както и цените на имотите е много актуална за обществото. Икономическия отчет на строителния сектор за деветте месеца на миналата година, изготвен от Камарата на строителите в България и публикуван на интернет страницата на браншовата организация, показва че жилищносто строителство и това на офис площи все още заема значителна част от строителната […]

Научи повече
09-фев.-2024
09-фев.-2024 Отчитаме значителен ръст в строителството

За периода януари-септември 2023 г. сектор „Строителство“ е произвел продукция на стойност 13 015 млн. лв., сочат данните на Икономическия отчет на строителния сектор, изготвен от Камарата на строителите в България. Сградно строителство, което включва жилищно и нежилищно строителство, формира произведена продукция за деветмесечието на 2023 г. в размер на 7 542 млн. лв., или с дял от 57,9 на сто от общо произведената продукция в сектора за разглеждания период. Произведената продукция в сградното строителство се увеличава с 24,8 на сто в сравнение с деветмесечието на 2022 г. по предварителни данни на НСИ. В инженерната инфраструктура произведената продукция за деветмесечието […]

Научи повече
Стратегически партньори на НСНИ: