Онлайн семинар „НЕОБХОДИМИ ПРОВЕРКИ ПРИ СДЕЛКИ С ИМОТИ СЪГЛАСНО ПОСЛЕДНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗУЕС“

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

организира онлайн семинар на тема:

„НЕОБХОДИМИ ПРОВЕРКИ ПРИ СДЕЛКИ С ИМОТИ СЪГЛАСНО ПОСЛЕДНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗУЕС“

 12 декември 2023 г. (вторник), 9:00 – 12:00 ч.

Семинарът   обхваща промените в нормативната уредба на етажната собственост, публикувани в „Държавен вестник”, бр. 82/2023 г, направени с оглед реализацията на реформа „Улесняване и повишаване ефективността на инвестиции в енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, която е предвидена в Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

Темите, предвидени в програмата, отговарят на предвидените мерки и могат да бъдат обобщени в следните насоки:

1. Установяване наличието на етажна собственост и формата за управление в етажната собственост. „Единна информационна система на професионалните управители, сдруженията на собствениците и на етажната собственост”.
2. Права и задължения на собствениците, на обитателите и на ползвателите. Разноски за управление и разходите за поддръжка на общите части.
3.Представителство; правоприемство; санкциониране.
4. Практически въпроси при функциониране на общото събрание.
5. Особености при управление чрез сдружение на собствениците.
6. Възлагане на управлението на външни лица. професионални управители.
7. Правомощия на общините, свързани с етажната собственост.

Семинарът е предназначен за широк кръг лица, които имат интереси към въпросите на етажната собственост: собственици, обитатели, органи на етажната собственост, потенциални преобретатели на на самостоятелни обекти в сгради в режим на етажна собственост, брокери при сделки с имоти, общинската администрация. Разгледаната правна материя може да бъде полезна на практикуващи юристи и на лицата, извършващи професионално управление, включително и при управлението на т.н. „комплекси от затворен тип”.

Бисерка Маринова е доктор по Гражданско и семейно право, доцент в Университета по архитектура, строителство и геодезия. Адвокат е към Софийската адвокатска колегия.
Дългогодишен лектор на обученията, провеждани от НСНИ, с практически опит, придобит като собственик на агенция за недвижими имоти и бивш член на Управителния съвет на НСНИ.
Автор е на монографиите: „Как да печелим от сделки с недвижими имоти”, „Сделките с имоти – права и отговорности”, „Етажна собственост”, „Правни отношения при ново строителство”. Публикувала е над 50 статии в специализирани правни издания, автор е на 24 доклада на научни конференции.
Повече информация за нея и достъп до текста на публикациите – www.biserkamarinova.com

Краен срок за регистрация и заплащане – 07 декември 2023 г.

Такса за участие: 50 лв. без ДДС
Такса за редовни членове на НСНИ (платили членски внос за 2023 г.): 35 лв. без ДДС

Уебинарът ще се проведе през платформата ZOOM. Преди събитието всеки участник ще получи линк за включване.
Всеки участник ще получи електронен сертификат за участие в семинара.

ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ

Сродни събития

24-ное.-2023
24-ное.-2023 Отворена среща дискусия ЕТИКАТА – МОСТЪТ МЕЖДУ НАС

ЕТИКАТА – МОСТЪТ МЕЖДУ НАС ЕТИЧНИ СТАНДАРТИ В РАБОТАТА НА БРОКЕРИТЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЕЗПЛАТНО СЪБИТИЕ СОФИЯ – 13 ДЕКЕМВРИ 2023 г. | 13:00 | хотел Маринела, зала „Силует”, ет.19 Комисията по професионална етика към НСНИ организира поредна отворена среща – дискусия. Гост-лектор на събитието ще бъде известният обучител и коуч Артур Оганесян.  АКЦЕНТИ: Етични правила и норми, съгласно Етичния кодекс на НСНИ. Представяне на Европейския стандарт EN15733:2009, който има статут на етичен стандарт в България от 17.06.2010; Неетични практики на пазара на недвижими имоти и ролята на НСНИ в борбата срещу тях; Казуси по подадени жалби до КПЕ към […]

Научи повече
13-ное.-2023
13-ное.-2023 ВАРНА – работна дискусия по практическо приложение на ЗМИП за професионалните посредници при сделки с недвижими имоти

РАБОТНА ДИСКУСИЯ ПО ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЗМИП ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ПОСРЕДНИЦИ ПРИ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ  Присъствено обучение на НСНИ и Регионална структура ВАРНА 27 ноември 2023 г., 12:00-17:00 ч. гр. ВАРНА, хотел Черно Море, зала Галата Законът за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) въведе изискването за провеждане на ежегодни обучения по ЗМИП на служителите на задължените по закона лица. Сред тези задължени лица са и професионалните посредници при сделки с недвижими имоти. Съобразявайки се тези изисквания и с цел да е максимелно полезно за своите членове, Национално сдружение Недвижими имоти съвместно с адв. Светлана Георгиева (Адвокатско дружество Георгиева и […]

Научи повече
10-ное.-2023
10-ное.-2023 Онлайн семинар „НЕОБХОДИМИ ПРОВЕРКИ ПРИ СДЕЛКИ С ИМОТИ СЪГЛАСНО ПОСЛЕДНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗУЕС“

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ организира онлайн семинар на тема: „НЕОБХОДИМИ ПРОВЕРКИ ПРИ СДЕЛКИ С ИМОТИ СЪГЛАСНО ПОСЛЕДНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗУЕС“  12 декември 2023 г. (вторник), 9:00 – 12:00 ч. Семинарът   обхваща промените в нормативната уредба на етажната собственост, публикувани в „Държавен вестник”, бр. 82/2023 г, направени с оглед реализацията на реформа „Улесняване и повишаване ефективността на инвестиции в енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, която е предвидена в Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България. Темите, предвидени в програмата, отговарят на предвидените мерки и могат да бъдат обобщени в следните насоки: 1. Установяване наличието на етажна собственост и […]

Научи повече
09-ное.-2023
09-ное.-2023 ПЛОВДИВ – Семинар: ЕТАПИ НА ДОГОВАРЯНЕ В ПОСРЕДНИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, РЕГИОНАЛНА СТРУКТУРА – ПЛОВДИВ организира семинар на тема:  ЕТАПИ НА ДОГОВАРЯНЕ В ПОСРЕДНИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ 29 ноември 2023 г., 13:00-17:00 ч., ПЛОВДИВ, Бул.Свобода 65Б, Office Park Plovdiv, партер Семинарът е насочен към всеки, който иска да знае повече за преддоговорните взаимоотношения при сключването на договор за покупко-продажба на имот  – потенциални купувачи или продавачи, инвеститори, строители, юристи, собственици и мениджъри на агенции за недвижими имоти, брокери. Предварителният договор за покупко-продажба на недвижим имот често е подценяван от страните по сделката. Практиката показва, че преди подписването му не се обръща достатъчно внимание на документите, които установяват правата на […]

Научи повече
Стратегически партньори на НСНИ: