• София

В района на София компанията предлага:

 • Посредничество при покупка/продажба, отдаване/наемане на недвижим имот;
 • Подготовка на необходимите документи за сделки с недвижими имоти;
 • Правни консултации;
 • Маркетинг/реклама на недвижими имоти;
 • Оценка на недвижимо имущество;
 • Управление на недвижими имоти;
 • Инвестиционно консултиране;
 • Съдействие и консултации при закупуване на имоти с банков кредит;
 • Организиране престоя в страната на чуждестранни клиенти;
 • Доверително представителство на чуждестранни клиенти пред държавни и общински органи и институции по въпроси, свързани с придобиването на недвижими имоти в България;
 • Проектен мениджмънт.