2014-10-30
2014-10-30 I национална конференция INSPIRE TO HIGHER 2014 по случай празника на професионалните брокери в България

КАК ПРЕМИНА СЪБИТИЕТО ПРЕЗ 2014 г. 30.10.2014г. – Зала “ София-3″, Кемпински Хотел Зографски, гр. София Регулацията на бизнеса с недвижими имоти в Европа и съседни на България държави е подчинена на особености на местните пазари и нивото им на развитие. В някой държави има приет закон, в други – професионални правила, които саморегулират пазара и удовлетворяват защитата на потребителите. Държави, в които частният пазар е едва 20 годишен, в момента навлизат в етап на регулация – задължително условие за правилното дефиниране на професията и профила на професионалистите. Европейският стандарт EN 15733, създаден от C.E.I. и CEPI, чийто член е […]

Научи повече