С финансовата подкрепа на:

 СПЕЦИАЛЕН ГОСТ-ЛЕКТОР/ SPECIAL GUEST – COACH

Zsolt Szerencses "Zola" CIPS, e-PRO, TRC, AHWD, ITI, GRI, ABR, SRS, RENE, C-RETS, CRB, C2EX

ЛЕКТОРИ I-ви ПАНЕЛ/ SPEAKERS 1st PANEL
НАРАСТВАНЕ НА НАПРЕЖЕНИЕТО/ RISING TENSIONS
 9:30-11:00

Добромир Ганев МОДЕРАТОР, Председател на НСНИ, Управител на "Foros"
Владимир Сиркаров Икономически експерт в Съвет по икономически и публични политики (СИПП)
Георги Ангелов Старши икономист на Институт Отворено общество - София
Лъчезар Богданов Главен икономист в Институт за пазарна икономика
Мирослав Владимиров Член на Съвета на директорите на "ЕРА България"
Стойне Василев Създател на сайта SmartMoney.bg, Председател на УС на Българска асоциация на личните финансови консултанти (БАЛФК)

ЛЕКТОРИ II-ри ПАНЕЛ/ SPEAKERS 2nd PANEL
НАЕМНИЯТ ПАЗАР/ THE RENTAL MARKET
11:15-13:00 

Ирена Перфанова МОДЕРАТОР, Зам.-председател на НСНИ, Управител на "Estate Tribune"
Gary Strong Global Director of Building Standards, Royal Institution of Chartered Surveyors - UK
Стоил Алипиев Председател на Комисия за защита на потребителите
Добринка Благоева Директор д-я „Дигитализация, иновации и инвестиции" (Иновативна София), Столична община
Александър Бочев Зам.-председател на НСНИ, Управител на "RealNet"
Изабела Клисарска Изпълнителен директор на "Явлена"
Антон Андонов Член на УС на НСНИ, Изпълнителен директор на "ЕРА България"
Иван Козаров Управляващ директор на "Arco Real Estate"
BEST

НАРАСТВАНЕ НА НАПРЕЖЕНИЕТО/ RISING TENSIONS

Инфлация, лихвени проценти, политическа нестабилност, вероятност от рецесия – какво очаква Европа?
Inflation, interest rates, political instability, the possibility of a recession – what awaits Europe?

 

НАЕМНИЯТ ПАЗАР/  THE RENTAL MARKET

Пазар на лошите практики или потенциал за истинските професионалисти
Market of bad practices or potential for the real professionals


RENT
278380322_10159299523804504_8916031128346332131_n

 

Negotiation / Водене на преговори

28.10.2022

– What is negotiation? / Какво представляват преговорите?
– Identify what you are negotiating for / Идентифициране за какво преговаряш
– Role play / Каква роля играеш?
– Negotiation process / Процесът на преговорите
– Different personalities / Различните личности
– How to deal with conflicts / Как да се справяме с конфликтите?
– Communication channels / Комуникационни канали

 

Leadership puzzle / Пъзелът на лидерството

29.10.2022

– Association management models / Моделът на управление на асоциациите
– Setting boundaries / Определяне на границите
– The Agreement to serve / Споразумението за обслужване
– Fiduciary duties / Фидуциарни задължения
– Conflict of interest / Конфликт на интереси
– Roles of a board / Ролята на управителните органи
– Organization model / Организационен модел
– How to conduct meetings / Как да провеждаме срещите
– Strategic planning / Стратегическо планиране
– Committees and workgroups / Комитети и работни групи
– Job descriptions of a real estate association / Длъжностни характеристики

Zola 1

ПРОГРАМА/ PROGRAM
28.10.2022 г.
събитието се провежда с превод на български и английски език/ the event takes place with translation into Bulgarian and English

 КОНФЕРЕНТНА ЧАСТ/ CONFERENCE
9:30-13:00 

9:30 - 11:00 ОТКРИВАНЕ/ I-ви ПАНЕЛ - НАРАСТВАНЕ НА НАПРЕЖЕНИЕТО Инфлация, лихвени проценти, политическа нестабилност, вероятност от рецесия – какво очаква Европа?/ 1st PANEL - RISING TENSIONS

С участието на:

Добромир Ганев - МОДЕРАТОР, Председател на НСНИ, Управител на "Foros"

Владимир Сиркаров - Икономически експерт в СИПП

Георги Ангелов - Старши икономист на Институт Отворено общество - София

Лъчезар Богданов - Главен икономист в Институт за пазарна икономика

Мирослав Владимиров - Член на Съвета на директорите на "ЕРА България"

Стойне Василев - Създател на сайта SmartMoney.bg Председател на УС на БАЛФК

11:15 - 13:00 II-ри ПАНЕЛ - НАЕМНИЯТ ПАЗАР Пазар на лошите практики или потенциал за истинските професионалисти/ 2nd PANEL - THE RENTAL MARKET

С участието на:

Ирена Перфанова - МОДЕРАТОР, Зам.-председател на НСНИ, Управител на "Estate Tribune"

Александър Бочев - Зам.-председател на НСНИ, Управител на "RealNet"

Антон Андонов - Член на УС на НСНИ, Изпълнителен директор "ЕРА България"

Добринка Благоева - Директор д-я „Дигитализация, иновации и инвестиции" (Иновативна София), Столична община

Иван Козаров - Управляващ директор на "Arco Real Estate"

Изабела Клисарска - Изпълнителен директор на "Явлена"

Стоил Алипиев - Председател на Комисия за защита на потребителите

СЕМИНАР НА ZOLA SZERENCSES/ ZOLA SZERENCSES TRAINING
NEGOTIATION / ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ
14:30-18:00

14:30 - 16:15 NEGOTIATION 1st PART/ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕГОВОРИ I-ва част

- What is negotiation? / Какво представляват преговорите?
- Identify what you are negotiating for / Идентифициране за какво преговаряш
- Role play / Каква роля играеш?
- Negotiation process / Процесът на преговорите

16:30-18:00 NEGOTIATION 2nd PART/ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕГОВОРИ II-ра част

- Different personalities / Различните личности
- How to deal with conflicts / Как да преговаряме при конфликти?
- Communication channels / Комуникационни канали

ПРОГРАМА
29.10.2022 г.

Семинарът е предназначен само за редовни членове на НСНИ/ The training is intended only for NSNI members
събитието се провежда с превод на български и английски език

СЕМИНАР НА ZOLA SZERENCSES
LEADERSHIP PUZZLE / ПЪЗЕЛЪТ НА ЛИДЕРСТВОТО
14:00-18:00

14:00 - 15:45 LEADERSHIP PUZZLE/ ПЪЗЕЛЪТ НА ЛИДЕРСТВОТО I-ва част

- Association management models / Моделът на управление на асоциациите
- Setting boundaries / Определяне на границите
- The Agreement to serve / Споразумението за обслужване
- Fiduciary duties / Фидуциарни задължения
- Conflict of interest / Конфликт на интереси
- Roles of a board / Ролята на управителните органи

16:00-18:00 LEADERSHIP PUZZLE/ ПЪЗЕЛЪТ НА ЛИДЕРСТВОТО II-ра част

- Organization model / Организационен модел
- How to conduct meetings / Как да провеждаме срещите
- Strategic planning / Стратегическо планиране
- Committees and workgroups / Комитети и работни групи
- Job descriptions of a real estate association / Длъжностни характеристики

Медийни партньори: