• +359 2 988 68 90  
  • БГ
  • EN

   

  Основно обучение за БРОКЕРИ

  Квалификационен курс за придобиване на базови компетентности
  по професия „Брокер“ специалност „Недвижими имоти“

  ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ОБУЧЕНИЕТО?
  Учебната програма е насочена към брокери с по-кратък практически опит , както и за всички останали, които имат нужда от повече теоретични знания. Програмата има и подготвителен характер за придобиване на държавно свидетелство за трета квалификационна степен по професия „Брокер“ специалност „Недвижими имоти“.

  КАКВО ВКЛЮЧВА ПРОГРАМАТА ?
  - Бизнес преговори и сделки с имоти 
  - Психология на преговорите
  - Реклама и маркетинг на недвижими имоти 
  - Правни аспекти на недвижимата собственост 
  - Градоустройство - земя
  - Градоустройство - сгради
  - Градоустройство - правни аспекти
  - Земеделски земи
  - Кредитиране на недвижими имоти
  - Икономически аспекти в бизнеса с недвижими имоти
  - Оценяване на недвижими имоти
  - Фотография за брокери

  КАКЪВ ДОКУМЕНТ СЕ ПОЛУЧАВА?

  1. Ако нямате минимален практически опит или Вашите теоретични знания все още не са достатъчни, можете да се явите на изпит за получаване на държавен сертификат - Удостоверение за професионално обучение за владеене на част от професията „Брокер" специалност "Недвижими имоти“ - образец 3 - 37 , от Наредба 4/ 2003 за документите в системата на народната просвета.     
  2. Ако имате натрупан практически опит и сте достатъчно добре теоретично подготвен, след курса може да подадете заявление до директора на ЦПО за полагане на изпит за получаване на държавен ценз – Свидетелство за придобиване на професионална квалификация по професията „ Брокер" специалност " Недвижими имоти“.

  КАКВИ СА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ?
  Курсът се провежда от подбран преподавателски екип от университетски преподаватели и опитни специалисти практици с над 15 години професионален стаж.

  КОГА СЕ ПРОВЕЖДА ОБУЧЕНИЕТО?
  Обученията са целодневни и се провеждат в дните петък, събота и неделя. 

  КОГА СЕ ПРОВЕЖДА ИЗПИТА?
  По утвърден график на НАПОО (Национална агенция за професионално образование и обучение).

  ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ИЗПИТ
  Членовете на НСНИ ползват преференциални цени. За всички останали таксите се определят за съответния учебен курс.

   

   

  Стратегически партньори на НСНИ:

  За НСНИ

  НAЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ обединява брокери и агенти за недвижими имоти, които искат да упражняват по легален и професионален начин своята професия. НСНИ представлява техните интереси пред обществото, институциите, потребителите и бранша.

  Свържете се с нас

  Виж на картата