• +359 2 988 68 90  
  • БГ
  • EN

   

  Основно обучение за БРОКЕРИ

  Квалификационен курс за базови компетентности
  по професия „Брокер“ специалност „Недвижими имоти“

  ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ОБУЧЕНИЕТО?
  Учебната програма е насочена към брокери с по-кратък практически опит , както и за всички останали, които имат нужда от повече теоретични знания. Програмата има и подготвителен характер за бъдещо валидиране на знания за получаване на държавно свидетелство за трета квалификационна степен по професия „Брокер“ специалност „Недвижими имоти“.

  КАКВО ВКЛЮЧВА ПРОГРАМАТА ?
  - Глобални аспекти на професията и пазарите
  - Бизнес преговори и сделки с имоти 
  - Психология на преговорите
  - Реклама и маркетинг на недвижими имоти 
  - Правни аспекти на недвижимата собственост 
  - Градоустройство - земя
  - Градоустройство - сгради
  - Градоустройство - правни аспекти
  - Земеделски земи
  - Кредитиране на недвижими имоти
  - Икономически аспекти в бизнеса с недвижими имоти
  - Оценяване на недвижими имоти
  - Фотография за брокери

  КАКЪВ ИЗПИТ СЕ ПОЛАГА?
  Обучителният курс е с общ хорариум 84 уч. ч. След обучението курсистите могат да положат изпити по теория и практика за придобиване на квалификация по част от професията или се кандидатсва за допускане до изпит за валидиране на знания и получаване на свидетелство за завършена професионална квалификация.

  КАКВА ДИПЛОМА СЕ ПОЛУЧАВА?
  1. Ако имате натрупан практически опит и сте достатъчно добре теоретично подготвен след курса, може да подадете заявление до директора на ЦПО за полагане на изпит за валидиране на знания и получаване на държавен ценз – Свидетелство за придобиване на професионална квалификация по професията „ Брокер" специалност " Недвижими имоти“.
  2. Ако нямате минимален практически опит или вашите теоретични знания все още не са достатъчни, можете да се явите на изпит за получаване на държавен сертификат - Удостоверение за професионално обучение за владеене на част от професията „Брокер" специалност "Недвижими имоти“ - образец 3 - 37 , от Наредба 4/ 2003 за документите в системата на народната просвета.

  КАКВИ СА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ?
  Курсът се провежда от подбран преподавателски екип от университетски преподаватели и опитни специалисти-практици с над 15 години професионален стаж.

  КОГА СЕ ПРОВЕЖДА ОБУЧЕНИЕТО?
  Обученията са целодневни и се провеждат в дните петък, събота и неделя. Моля направете справка с календара на учебните програми в УЧЕБЕН ГРАФИК.

  КОГА СЕ ПРОВЕЖДА ИЗПИТА?
  След завършване на учебната програма по договорен график с ЦПО.

  ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ИЗПИТ
  Членовете на НСНИ ползват преференциални цени. За всички останали таксите се определят за съответния учебен курс.

   

  Стратегически партньори на НСНИ:

  За НСНИ

  НAЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ обединява брокери и агенти за недвижими имоти, които искат да упражняват по легален и професионален начин своята професия. НСНИ представлява техните интереси пред обществото, институциите, потребителите и бранша.

  Свържете се с нас

  •  office@nsni.bg 
  •  0879590900 - по време на извънредното положение
  •  02/988 68 90
  •  0700 10 805
  •  София, бул. "Патриарх Евтимий" 36А

  Виж на картата