• +359 2 988 68 90  
  • БГ
  • EN

   

  Национална академия за недвижими имоти ЦПО на НСНИ

   

   


  НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ е Център за професионално обучение към НСНИ - структурно обособено, специализирано, учебно-квалификационно звено.

  НСНИ притежава Лиценз от Националната агенция по професионално образование и обучение (НАПОО) № 200912774/ 2009г.

  Документите, които се издават от ЦПО по образци на МОН (Министерство на образованието и науката), са:

  • Cвидетелство за професионална квалификация по професия „Брокер“, специалност „Недвижими имоти“
  •  Удостоверение за професионална квалификация по част от професия„Брокер“, специалност „Недвижими имоти“

  Документите са валидни за страните от Европейския съюз.

   

  законосъобразност и налагане на добри практики

  формиране на политика и практика за учене през целия живот.

  представяне на образователни услуги с високо качество и балансирани цени;

  непрекъснато прилагане на цикъла планиране - реализация - оценка - коригиране;

  повишаване гъвкавостта и адаптивността на учебната материя съобразно динамично изменящите се пазарни и икономически изисквания към професиите;

  подготовка на квалифицирани кадри според нуждите на бизнеса чрез краткосрочни учебни програми.

  Членовете на НСНИ ползват преференциални отстъпки от стойността на таксите за участие във всички обучителни и квалификационни програми, тренинги и семинари, организирани и провеждани от Центъра за професионално обучение към НСНИ.
  ЦПО към НСНИ предлага на своите членове специализирано обучение за брокери, приложимо и за практикуващи лица, които имат нужда от обогатяване на знанията. Курсът е подходящ за стартиращи лица в професията, като обхваща основните сфери на компетентности по професията и базови знания за нейното упражняване. Обучението е систематизирано и адаптирано към реалните нужди на бизнеса. Чрез нашия опитен преподавателски екип предлагаме и корпоративно обучение по заявка за група от минимум 10 курсисти.

   

   

  Стратегически партньори на НСНИ:

  За НСНИ

  НAЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ обединява брокери и агенти за недвижими имоти, които искат да упражняват по легален и професионален начин своята професия. НСНИ представлява техните интереси пред обществото, институциите, потребителите и бранша.

  Свържете се с нас

  Виж на картата