• София

BROKER360 стартира своята концепция в края на 2018 г. Основен акцент в работата ни се явява интегрирането на технологични решения, оптимизиращи процесите при реализация на сделки с недвижими имоти. Всички имоти, които обслужваме, са с пълен виртуален 360-градусов оглед и точен адрес. Въведохме и изцяло нов формат за достъпване на данни за имота, базиран изцяло на VR360 технологията.
Отличава ни и нашето отношение към процеса по сключване на сделки с недвижима собственост, отстояването на интересите само на едната страна с цел избягване конфликт на интереси.
BROKER360.BG беше отличен за „Най-добър сайт за недвижими имоти за 2019 г.“ от престижното годишно издание „Годишни награди на IMOTI.NET“, както и с първо място за „Маркетингова стратегия на имот 2019“.