• Добрич

Член на НСНИ от 2003 г.

Фирмата е създадена през 1995 г. и е специализирана в покупко-продажбата на земеделска земя, подготвяне на договори за доброволни делби на имоти, покупко-продажба на жилища, вилни и селски имоти. Консултира и подпомага клиентите при кредитиране от банкови институции. Работи с български и руски език.