• София

Адрес: София парк Б121, А2
Mоб.: +359 8888 06316
E-mail: I.Velkov@icloud.com

Член на НСНИ от 2012 г.

ПЛАН Б КОНСУЛТ – Консултации. Анализи. Маркетинг. Мениджмънт.
Комплексно обслужване на корпоративни и частни клиенти при сделки и услуги с недвижими имоти.
Специализирани проучвания и анализи на тенденциите в секторите на пазара на недвижима собственост.
Професионален пропърти и фасилити мениджмънт и консултации.