• Варна

Адрес: ул.„Михаил Колони“ 15 ет. 1, ап. 1
Тел.: 052 601 600
Моб.: 0896 607 869
E-mаil: lidervarna@abv.bg
Сайт: http://www.bgleader.com

Член на НСНИ от 1996 г.

ЛИДЕР е създадена през 1995 г. и предоставя на своите клиенти, следните услуги:

 • Посредничество и консултации при покупко-продажба и отдаване под наем на недвижими имоти;
 • Подготовка на документи, регистрация на вече закупени имоти;
 • Съдействие за ипотечни, потребителски, бизнес и целеви кредити при закупуване на имоти – подготовка на всички изискуеми от банките документи;
 • Управление и стопанисване на имоти;
 • Консултации за инвестиции в недвижими имоти, пазарни проучвания на недвижими имоти;
 • Изготвяне пълен пакет строителни книжа;
 • Изготвяне лицензирани пазарни оценки на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения, машини и съоръжения;
 • Изготвяне технически експертизи;
 • Изготвяне бизнес планове и инвестиционни проекти;
 • Регистриране на фирми, правно и счетоводно обслужване.

Фирмата работи със следните имоти:

 • Градски имоти – апартаменти, къщи, вили, парцели, ателиета, гаражи и паркоместа;
 • Селски имоти – къщи, вили, парцели, земеделски земи;
 • Бизнес имоти – офиси, магазини, заведения, хотели, складове, промишлени помещения.