• София

КОМПАС ПРОПЪРТИ е българска компания, създадена на 2 декември 2009 година. Специализирана е в посредничество и управление на инвестиционни проекти в сферата на недвижимите имоти. Целта на компанията е да предложи на своите клиенти индивидуално ориентиран подход при покупка, продажба или отдаване под наем на  имущество. КОМПАС ПРОПЪРТИ предлага цялостно комплексно обслужване: търговско-консултантски, финансово-правни, архитектурно-градоустройствени, строително-технически и застрахователни услуги. КОМПАС ПРОПЪРТИ се стреми да спазва и доусъвършенства достигнатото в сферата на маркетинга на недвижимите имоти и същевременно да прилага иновативни  методи. В работата си се ръководи преди всичко от нуждите  на клиента, независимо дали купува, отдава  под наем или продава.