• Варна
  • Шумен

Офис Варна:
Адрес: бул. „Сливница“ 45
Тел.: 052 618 120
E-mail: gradevbg@abv.bg
Офис Шумен:
адрес: ул. „Петър Кърджиев“ 2
Тел.: 054/ 830 636, 054/ 830 789
E-mail: terra_gradev@mail.bg

Член на НСНИ от 1994 г.

Централният офис на агенцията е във Варна, но има представителства в Шумен и Русе. Фирмата е тясно специализирана в областта на посредничеството при сделки с недвижими имоти: покупко-продажби и наемни отношения. Другите дейности, с които се занимава фирмата са: управление на недвижима собственост, консултации в областта на недвижимите имоти и инвестициите, изготвяне на оценки от лицензирани оценители, подготовка на документи и изготвяне на договори. Фирмата е член е на Национален консорциум „Имоти груп България” с представени фирми в следните градове: София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Сливен, Балчик, Бургас, Добрич, Шумен, Габрово, Велико Търново, Плевен, Банско, което дава практическата възможност да оперира на територията на цялата страна. Фирмата работи с всички видове недвижими имоти.