• Благоевград

Адрес: ул. „Стефан Стамболов“ 1, ет. 1
Тел.: 073/ 88 65 99
Моб.: 0877 237 799
Е-mail: info@domoss.bg, domoss@abv.bg
Сайт: http://domoss.bg

Член на НСНИ от 2013 г.

Фирмата е създадена през 2012 г. и предлага посреднически услуги при покупко–продажба на недвижими имоти, при отдаване и наемане на имоти, правно обслужване – работи с утвърден в тази сфера адвокат, практикуващ предимно в областта на вещното и облигационно право – едно достъпно партньорство, създадено за улеснение и сигурност на клиентите.
Съдействие при:

  • Помощни планове за допълване и/или изменение на кадастъра;
  • Подробни устройствени планове за промяна предназначението на земеделски земи;
  • За разделяне и обединяване на поземлени имоти в регулация;
  • За уреждане на регулационни сметки между съседни имоти, изменение на режима на застрояване;
  • Необходимите документи за възстановяване/признаване правото на собственост върху наследствени имоти, попадащи в зони по §4 от ЗСПЗЗ;
  • Извършване на реституционни производства за възстановяване правото на собственост на земеделски земи и гори, включително и представителство пред съд;
  • Съдействие при уреждане на отношенията в режим на етажна собственост.

Агенция ДОМОСС предлага услугите си предимно в гр. Благоевград и региона.

Ако търсите имот, заявете го при нас – ние ще го открием вместо вас!