• Враца
  • София

Офис „Централен“:
Адрес: бул. „Христо Ботев“ 20
Тел.: + 359 92 661686, 661886, 624402
Моб.: 0888261981
E-mail: info@borsaimoti.com
Офис „Агенция имот“:
Адрес: ул.“Иванка Ботева“ 10
Тел.: + 359 92 626558
Моб.: 0887919286, 0885932880
Офис „София“:
Адрес: ул.“Генерал Тотлебен“ 34
Моб.: 0888200916
Facebook: Борса имоти ООД
http://www.borsaimoti.com

Фирмата е съучредител на „Националното сдружение Недвижими имоти“ (НСНИ) в България.

„Борса Имоти” ООД e учреденa през 1992 г. Предмет на дейност на фирмата е посредническа и консултантска дейност по наемане, арендуване, покупка, продажба, обслужване, управление и поддържане на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, по осъществяване на строителство, по финансиране на проекти, свързани с недвижими имоти, по инвестиране в такива проекти, търговско представителство и посредничество, както и всякакви други дейности.
„Борса имоти“ ООД е една от водещите агенции за недвижими имоти в Северозападна България, която вече 31 години успешно взема участие в пазара на имоти на територията на гр.Враца, Видин и София. Фирмата посредничи при сделки с недвижима собственост, управлява имоти, участва в приватизационни сделки, извършва строителство, изготвя и реализира проекти, свързани с придобиването, изграждането, подобрението, продажбата и отдаването под наем на недвижими имоти, а също и извършва адекватен анализ на пазарните тенденции свързани с недвижими имоти.