• София

Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА) е професионалната организация на фасилити мениджмънт специалистите в България.

БГФМА играе жизнено важна роля в популяризиране и повишаване престижа на професията „Фасилити мениджър“ в България и региона. Като активен член на EuroFM и IFMA, организацията участва и организира различни събития на международно ниво.

Сътрудничеството на Асоциацията с правителствени и местни власти дава на БГФМА възможността да участва в дискусията относно законодателни промени, касаещи професионалното управление на имоти, процеси, материални активи и инфраструктура.

Работейки в тясно сътрудничество с университети в страната, БГФМА участва в подготовката на бакалавърски и магистърски програми в областта на недвижимата собственост и фасилити мениджмънта, а също така, осигурява като лектори изтъкнати ФМ бизнес лидери.

БГФМА представлява водещите компании, които предоставят цялостни ФМ услуги в България– технически, инфраструктурни и търговски.

 Мисия на БГФМА

  • Да представлява, защитава и подкрепя професионалния фасилити мениджмънт в България;
  • Да насърчава утвърждаването и прилагането на високи професионални и етични стандарти във фасилити мениджмънт;
  • Да изгради мрежа от фасилити мениджмънт професионалисти, които споделят знания и умения с оглед интегрираното управление на имоти, процеси, хора и технологии.