• Русе

Член на НСНИ от 1996 г.

Фирмата е регистрирана през януари 1996 г. и е специализирана в областта на посредничеството при сделки с недвижими имоти. Екипът е сформиран от висококвалифицирани кадри с дългогодишен опит. Главната задача на всички служители е да осигури спокойствие и сигурност на клиентите, както и защита на техните интереси. Основната цел на фирмата е да предложи професионални услуги във всички сегменти на недвижимите имоти.

Услугите, които предлага фирмата :

  • посредничество на търговски площи;
  • посредничество на офис имоти;
  • имоти с жилищно предназначение;
  •  индустриални  и логистични имоти;
  • пазарни проучвания и консултации;
  • кредитно консултиране;
  • управление на собственост.

Предимства на фирмата са натрупаният опит, дългогодишната база данни с информация и собственa офис база с отлични условия за работа.