ЮБИЛЕЕН ФОРУМ – ТЪРЖЕСТВЕНО ОБЩО СЪБРАНИЕ – 25 ГОДИНИ НСНИ

ПОКАНА ЗА ТЪРЖЕСТВЕН ФОРУМ
СЪС СТАТУТ НА ОТКРИТО ОБЩО СЪБРАНИЕ

от НСНИ, със седалище и адрес на управление и за кореспонденции:
гр.София, бул. Патриарх Евтимий №36А, БУЛСТАТ 000682469

Уважаеми колеги, партньори и приятели на НСНИ,
Уважаеми дами и господа,

Управителният съвет на НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ има удоволствието да ви покани да вземете участие в ТЪРЖЕСТВЕН ЮБИЛЕЕН ФОРУМ организиран по случай 25-та годишнина на Организацията. Форумът е открит за всички агенции за недвижими имоти, партньори на НСНИ и медии. За членовете на НСНИ във връзка с вземане на решения по т.3 от дневния ред от форума се изпълнява процедура за свикване на ОБЩО СЪБРАНИЕ от УС на НСНИ на основание на чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.23, ал.1 и ал.2 от Устава на Сдружението.

На ЮБИЛЕЙНИЯ ФОРУМ са поканени да присъстват като официални гости представители на държавни и обществени институции, министерства, АГКК, КЗП, КЗК, КЗЛД, Нотариална Камара, Камара на строителите в България, Българска търговско промишлена палата, КРИБ, ФИАБЦИ-България, банки, медии и др.

ФОРУМЪТ ще се проведе на 6 април 2017г. от 13.30 часа в ШЕРАТОН СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН, зала „СЕРДИКА“- гр.София, пл. „Света Неделя“ №5.

ДНЕВЕН РЕД – ПРОГРАМА:

10.00 – 13.00 ВИДЕО МАРКЕТИНГ И NLP СЕМИНАР
“СТРУКТУРАТА НА ЧОВЕШКАТА ЛИЧНОСТ – КЪДЕ И КОГА ДА НАТИСНЕМ БУТОНА НА КЛИЕНТА“
Лектор: Стоян Гочев – Международен сертифициран NLP лектор, корпоративен коуч за прилагане на NLP практиките в търговския процес , 15 години опит в сферата на консултациите и продажбите. / *такса участие /
“ВИДЕО И ON-LINE МАРКЕТИНГ – НОВИТЕ ТЕНДЕНЦИИ, КОИТО ПРОДАВАТ“
Лектор: Любомира Любенова – специалист реклама и маркетинг, уъркшоп трейнър, Агенция за интернет реклама MEDIA START

13.30 – 15.30 ПЪРВА ЧАСТ
1. Приветствия, спомени и дискусии с бившите председатели на НСНИ, официалните гости – представители на обществени институции и партньори
2. Презентация на актуализирано предложение за проект за регулативно-регистрационен режим при търговията и посредническата дейност при сделки с недвижими имоти.
Дискусии, предложения и гласуване на изложената концепция чрез анкетни анонимни бюлетини.
*Гласуването ще се проведе в две запечатани урни – за членове и за не членове на Сдружението, само представители на агенции за недвижими имоти.
3. Презентация на съдържанието на Новия Етичен професионален кодекс на НСНИ / обявено начало 15.00 часа/
Дискусии, предложения и гласуване чрез бюлетини.
*Гласуването ще се проведе чрез запечатана урна – само за членове на Сдружението с право на глас съгласно Устава на НСНИ. Тези от тях, които ще се присъединят към форума само в частта свързана с взимане на решения по тази точка ще получат свободен достъп до залата, за да упражнят своето право на глас и становище.

15.30 – 15.50 КАФЕ ПАУЗА

15.50 – 18.00 ВТОРА ЧАСТ
4. Презентация на Правилата за вписване в доброволен Професионален регистър на агенциите за недвижими имоти в България
5. Презентация на Проект за национален MLS / Multi Listing System / за професионално сътрудничество между агенциите за недвижими имоти при работа с ексклузивни договори – концепция, правила и етични норми, визия, финансиране
6. Обявяване на резултатите от проведеното гласуване в ПЪРВА ЧАСТ
7. Заключителна част

18.00 – 22.00 ПРАЗНИЧЕН КОКТЕЙЛ
Честит рожден ден!
Забавна музикална програма,
DJ Ивайло
вечните хитове с рок трио „ФОКУС“,
награди, признания и много забавни откровения и добро настроение.

Участието във ФОРУМА изисква предварителна регистрация и заплащане на такса за участие.
ТАКСА УЧАСТИЕ ЮБИЛЕЕН ФОРУМ И ПРАЗНИЧЕН КОКТЕЙЛ БЕЗ СЕМИНАР: 50 лева без ДДС
ТАКСА УЧАСТИЕ ЮБИЛЕЕН ФОРУМ И ПРАЗНИЧЕН КОКТЕЙЛ СЪС СЕМИНАР: 75 лева без ДДС
ТАКСА УЧАСТИЕ САМО В СЕМИНАР: 35 лева без ДДС

Срок за регистрация и плащане: 31 март 2017г.
гр.София, 7 март 2017г.
Председател и членове на УС на НСНИ

За регистрация
Анастасия Велева
Мениджър политики и бизнес развитие

Мариана Хлибова
Финансов координатор

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
NATIONAL REAL ESTATE ASSOCIATION
бул.“Патриарх Евтимий“ 36А, София 1000 36A
Patriarh Evtimii Blvd. 1000 Sofia
P: +359 2/980 1470
F: +359 2/988 6891
E: office@nsni.bg
W: www.nsni.bg

Сродни събития

24-ное.-2023
24-ное.-2023 Отворена среща дискусия ЕТИКАТА – МОСТЪТ МЕЖДУ НАС

ЕТИКАТА – МОСТЪТ МЕЖДУ НАС ЕТИЧНИ СТАНДАРТИ В РАБОТАТА НА БРОКЕРИТЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЕЗПЛАТНО СЪБИТИЕ СОФИЯ – 13 ДЕКЕМВРИ 2023 г. | 13:00 | хотел Маринела, зала „Силует”, ет.19 Комисията по професионална етика към НСНИ организира поредна отворена среща – дискусия. Гост-лектор на събитието ще бъде известният обучител и коуч Артур Оганесян.  АКЦЕНТИ: Етични правила и норми, съгласно Етичния кодекс на НСНИ. Представяне на Европейския стандарт EN15733:2009, който има статут на етичен стандарт в България от 17.06.2010; Неетични практики на пазара на недвижими имоти и ролята на НСНИ в борбата срещу тях; Казуси по подадени жалби до КПЕ към […]

Научи повече
13-ное.-2023
13-ное.-2023 ВАРНА – работна дискусия по практическо приложение на ЗМИП за професионалните посредници при сделки с недвижими имоти

РАБОТНА ДИСКУСИЯ ПО ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЗМИП ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ПОСРЕДНИЦИ ПРИ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ  Присъствено обучение на НСНИ и Регионална структура ВАРНА 27 ноември 2023 г., 12:00-17:00 ч. гр. ВАРНА, хотел Черно Море, зала Галата Законът за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) въведе изискването за провеждане на ежегодни обучения по ЗМИП на служителите на задължените по закона лица. Сред тези задължени лица са и професионалните посредници при сделки с недвижими имоти. Съобразявайки се тези изисквания и с цел да е максимелно полезно за своите членове, Национално сдружение Недвижими имоти съвместно с адв. Светлана Георгиева (Адвокатско дружество Георгиева и […]

Научи повече
10-ное.-2023
10-ное.-2023 Онлайн семинар „НЕОБХОДИМИ ПРОВЕРКИ ПРИ СДЕЛКИ С ИМОТИ СЪГЛАСНО ПОСЛЕДНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗУЕС“

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ организира онлайн семинар на тема: „НЕОБХОДИМИ ПРОВЕРКИ ПРИ СДЕЛКИ С ИМОТИ СЪГЛАСНО ПОСЛЕДНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗУЕС“  12 декември 2023 г. (вторник), 9:00 – 12:00 ч. Семинарът   обхваща промените в нормативната уредба на етажната собственост, публикувани в „Държавен вестник”, бр. 82/2023 г, направени с оглед реализацията на реформа „Улесняване и повишаване ефективността на инвестиции в енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, която е предвидена в Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България. Темите, предвидени в програмата, отговарят на предвидените мерки и могат да бъдат обобщени в следните насоки: 1. Установяване наличието на етажна собственост и […]

Научи повече
09-ное.-2023
09-ное.-2023 ПЛОВДИВ – Семинар: ЕТАПИ НА ДОГОВАРЯНЕ В ПОСРЕДНИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, РЕГИОНАЛНА СТРУКТУРА – ПЛОВДИВ организира семинар на тема:  ЕТАПИ НА ДОГОВАРЯНЕ В ПОСРЕДНИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ 29 ноември 2023 г., 13:00-17:00 ч., ПЛОВДИВ, Бул.Свобода 65Б, Office Park Plovdiv, партер Семинарът е насочен към всеки, който иска да знае повече за преддоговорните взаимоотношения при сключването на договор за покупко-продажба на имот  – потенциални купувачи или продавачи, инвеститори, строители, юристи, собственици и мениджъри на агенции за недвижими имоти, брокери. Предварителният договор за покупко-продажба на недвижим имот често е подценяван от страните по сделката. Практиката показва, че преди подписването му не се обръща достатъчно внимание на документите, които установяват правата на […]

Научи повече
Стратегически партньори на НСНИ: