Управителен съвет на НСНИ 2021-2023

Добромир Ганев Председател на Управителен съвет на НСНИ
Ирена Перфанова Заместник-председател на Управителен съвет на НСНИ
Александър Бочев Заместник-председател на Управителен съвет на НСНИ
Светлана Георгиева Член на Управителен съвет на НСНИ
Стефка Калчева Член на Управителен съвет на НСНИ
Бисер Орлов Член на Управителен съвет на НСНИ
Антон Андонов Член на Управителен съвет на НСНИ
Ивайло Градев Член на Управителен съвет на НСНИ
Христо Хаджиев Член на Управителен съвет на НСНИ