Управителен съвет на НСНИ 2021-2023

Добромир Ганев Председател на Управителен съвет на НСНИ
Ирена Перфанова Заместник-председател на Управителен съвет на НСНИ
Бисер Орлов Член на Управителен съвет на НСНИ
Антон Андонов Член на Управителен съвет на НСНИ
Христо Хаджиев Член на Управителен съвет на НСНИ