• +359 2 988 68 90  
  • БГ
  • EN

   

  Семинари и корпративни обучения

  НСНИ организира и провежда специлизирани семинари на професионални тематики, съобразно новите пазарни тенденции, промяна на законодателство, най-съвременни бизнес практики и др.

  Корпоративните обучения се провеждат по заявка на възложителя за селектирана група курсисти. Темите се определят според нуждите на компанията. Те може да бъдат свързани с теорията и практиката в сферата на недвжимите имоти, управлението на екипи и агенции за недвижими имоти, бизнес и търговски отношения. Всяка дисциплина се изнася от специализирани лектори с богат практически опит и висок преподавателски рейтинг.

  Партньорството с НСНИ в процеса на подготовка на специалисти в сферата на недвижимите имоти е ценен ресурс за всяка една компания, извършваща посреднически и търговски услуги свързани с имоти.

  - практическа насоченост

  - съвременни и иновативни теории и практики

  - безпристрастност, обективност и висок професионализъм

  - всеотдайност и персонален подход

  - интерактивнен и дискусионен подход

  - представяне на образователни услуги с високо качество и балансирани цени;

  - непрекъснато актуализиране на темите и материалите за преподаване;

  - регулярно провеждане на анкети за контрол на нивото на преподаване и заинтересоваността на курсистите;

  - селекция на лектори с висок преподавателски рейтинг

  - формиране на политика и практика за учене през целия живот, в съответствие с Лисабонската стратегия и Национални стратегия

  Членовете на НСНИ ползват преференциални отстъпки от стойността на таксите за участие във всички обучителни и квалификационни програми, тренинги и семинари, организирани и провеждани от Центърът за професионално обучение към НСНИ.
  ЦПО към НСНИ предлага на своите членове специализирано обучение за брокери, приложимо и за практикуващи лица, които имат нуждата от обогатяване на знанията. Курсът е подходящ за стартиращи лица в професията, като обхваща основните сфери на компетентности по професията и базови знания за нейното упражняване. Обучението е систематизирано и адаптирано към реалните нужди на бизнеса. Чрез нашия опитен преподавателски екип предлагаме и корпоративно обучение по заявка за група от минимум 10 курсисти.

  Центърът за професионално обучение към НСНИ има споразумение с Агенцията по заетостта и осъществява професионално обучение с ваучери по програмата "Ваучери за заети лица 2014-2020" за придобиване на квалификация по следните професия „Брокер”, специалност „Недвижими имоти”

   

   

  Стратегически партньори на НСНИ:

  За НСНИ

  НAЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ обединява брокери и агенти за недвижими имоти, които искат да упражняват по легален и професионален начин своята професия. НСНИ представлява техните интереси пред обществото, институциите, потребителите и бранша.

  Свържете се с нас

  Виж на картата