Председател на Управителния съвет на НСНИ 1994 – 1995 и неколкократно член на Управителния съвет и Националния съвет на организацията повече от 15 години.

Валери Левиев  – Председател (и учредител) на Управителния съвет на НСНИ 1994 – 1995 и неколкократно член на Управителния съвет и Националния съвет на организацията повече от 15 години. Президент и вицепрезидент на CEREAN за периода 2000 – 2002 г. Той очерта главните направления в работата на Сдружението – обучение на кадрите за тази нова професия, дейност в етични и законови рамки, увеличаване и обединяване на фирмите в една-единствена структура. Подписва първите договори за съвместна дейност с чуждестранни сродни организации:  EERPF USA, National Association of Realtors USA, CEREAN и с международните асоциации за имоти, от които се получава финансова, организационна и обучителна помощ. Провеждат се първите семинари за подготовка на брокерите в съответствие с добрите международни практики. Съществуващите още две сдружения на фирмите за недвижими имоти доброволно се вливат в СНИ и то се превръща в НСНИ.

Марио Топчийски Иван Карабатаков Александър Гебов Росица Михайлова Елеанка Гонгалова Бистра Джагарова