Мариана Стаменова

Мариана Стоянова Стаменова, от гр.София, по образование строителен инженер и юрист. От 1993 г.  досега работи като специалист в сферата на недвижимите имоти, посредничество, управление на недвижими имоти, маркетинг и анализ на пазара, консултант, лицензиран оценител, правни услуги в областта на вещното право. Управител на „Бокар недвижими имоти”. Притежава Certified International Property specialist. Дългогодишен член на НСНИ, членувала е в International Real Estate Federation от 2003-2010 г. От 2007 г., с кратко прекъсване, е член на Комисията по професионална етика към Националното сдружение Недвижими имоти. За периода 2011 г. до 2014 г. е неин председател. Професионалист с активна гражданска позиция и качества на медиатор.