Член на Управителен съвет на НСНИ

Ивайло Градев е в сферата на недвижимите имоти от 2003 г.
Висше икономическо образование – Международен бизнес мениджмънт. Специалист наеми, продажби, медиация и банково кредитиране. Множество завършени обучителни и квалификационни курсове.
Бивш член на УС на РС-Варна, по настоящем член на УС на НСНИ от 2021 г.
Работи усилено по линия на разширяване на регионалните структури, привличане на нови членове, коректност и добри практики в работата на НСНИ.
Управител на „Градев“ ООД.