Председател на УС на НСНИ (11.2011-01.2014), член на УС (2007-2009), заместник-председател на УС (2009-2011), председател на комисията по професионална етика (2014-2016), член на Контролния съвет на НСНИ, както и председател на Фондация “Интерактивна България” и заместник-председател на Столичния Общински съвет (2015-2019).

Председател на УС на НСНИ (11.2011-01.2014), член на УС (2007-2009), заместник-председател на УС (2009-2011), председател на комисията по професионална етика (2014-2016), член на Контролния съвет на НСНИ, както и председател на Фондация “Интерактивна България” и заместник-председател на Столичния Общински съвет (2015-2019).

По времето на г-н Велков УС на НСНИ имаше нелеката задача в условията на влошената пазарна обстановка, като следствие от икономическата стагнация в Европа и света и на парламентрани и правителствени турбуленции и кризи в България, да осигури както необходимата приемственост в традициите и принципите на Сдружението, така и да надгради възможностите и дългосрочните цели на цялата организация.

Бяха положени сериозни усилия за издигане репутацията, медийното позициониране и институционализирането на НСНИ в обществото. Бе изготвен и предложен за обсъждане чрез серия от работни срещи и кръгли маси на всички заинтересовани страни и държавни институции проект на закон за регламентиране на дейността на брокерите на недвижими имоти. Бе положена солидна база за работа по европейски проекти и програми с партньори и чрез все по-успешно работещия център за професионално обучение, както и стартирането на програмите за обучения за медиатори към Сдружението. Тържествено и официално бе отбелязана и 20-годишнината на организацията, на която бяха препотвърдени значението и органичният, здрав и ползотворен принос на всички членове на организацията към самата нея и към развитието и установяването на професионални и етични бизнес практики в индустрията с недвижими имоти и в обществените взаимоотношения в България.

Йордан Петров Диана Иванова Анна Димитрова Лъчезар Искров – зам.-председател Ирена Перфанова Добромир Ганев – зам.-председател