Ирена Перфанова е председател на НСНИ в два последователни мандата 2014-2016г. и 2016-2018г. и е първата жена заемала тази позиция в историята на организацията.

Ирена  Перфанова е председател на НСНИ в два последователни мандата 2014-2016г. и 2016-2018г. и е първата жена, заемала тази позиция в историята на организацията. Тя е избрана на този пост след двата й последователни и успешни мандата като Президент на българското представителство на Международната федерация по недвижими имоти FIABCI. Член е на УС на НСНИ от 2009г., а от 2007 г. е член на УС на FIABCI България.

Тя е един от основните организатори на Европейския конгрес на FIABCI и CEREAN през 2012 г. в София и FIABCI Prix’d Excellence Awards за България през 2013 г. Носител е на медал за особен принос в развитието на FIABCI International. Член на Световния борд на FIABCI в периода 2015-2018 г. и член на Real Estate Market Advisory Group към Икономическия съвет на ООН. През 2018 г. в гр.София събира на обща трибуна ООН, НСНИ и МРРБ по време на конференцията „МОЯТ ГРАД, МОЯТ ДОМ, МОЯТ БИЗНЕС“, с която поставя началото на нов диалог за устойчивото развитие и прякото участие на НСНИ в тези процеси в страната. В периода 2018-2019 г. е избрана и за Председател на Съвета на браншовите организации към БТПП. От 2018г. е член на Борда на директорите на CEPI /Европейската асоциация на професионалистите по недвижими имоти/.

Нейна основна цел е поддържането и развиването на НСНИ като силна и единна национална организация, етичен имотен пазар, прозрачен и легитимен бизнес, сътрудничество между агенциите, основано на доверие и споделяне на бизнес, повишаване имиджа на професията и нейното регулиране по най-ефективен начин, въвеждане на професионален регистър за всички лица, заети в бранша.

По време на своята активност в браншовите нестопански организации, благодарение на вече установените си контакти и позиции, въвежда множество международни професионални практики и обучения в сферата на недвижимите имоти. Поставя за цел налагането на професионалното обучение за брокери на недвижими имоти и успешно развива Центъра за професионално обучение на НСНИ в тази посока, като превръща държавното свидетелство за владеене на професията в търсен ценз. Инициира създаването на  Професионален празник на брокерите и агентите на недвижими имоти, който се превръща в ежегодна традиционна професионална конференция с участието на международни гости под името „INSPIRE TO HIGHER“.

По време на двата си последователни мандата като председател на НСНИ инициира възраждането на професионалния регистър и пазарния индекс REMI, актуализира процеса за регулация на посредническата дейност на брокерите и агентите на недвижими имоти чрез нов по-облекчен подход, базиран на регистрационно-регулативен режим, на база на вече утвърдения опит в сферата на недвижимите имоти в Америка и Европа.
Насочва политиките на НСНИ в посока за борба с лошите пазарни практики и фалшивите оферти. Отваря публично темата за ексклузивните права при сделки с недвижими имоти и подписването на посреднически договори.
Поддържа активен диалога с обществените институции, създава инициативи с КЗП, КЗК, АГКК, Нотариалната камара. Развива обществени кампании за налагане на добрите пазарни практики. НСНИ сформира и работна група за създаването на MLS за ексклузивни оферти. Създава още по-тясно сътрудничество с имотните портали.
Разширява погледа на НСНИ към необятните възможности за международно сътрудничество, споделяне на опит и знания и участието на организацията в обществения и политически живот в страната и по-пряко в политиките за устойчиво развитие и сътрудничество с МРРБ.

Бойко Бойков Даниела Грозева Александър Бочев Бисерка Маринова Диана Иванова Добромир Ганев – зам.-председател
Антоний Георгиев Евгени Василев Нина Арнаудова Асен Македонов Даниела Грозева Александър Бочев Йордан Петров Добромир Ганев – зам.-председател