Христо Бойков е инициатор за създаване на сдружението, съучредител и негов първи председател.

Христо Бойков е инициатор за създаване на сдружението, съучредител и негов първи председател. През 1992 г. обединява едни от първите посреднически фирми в София. Основната му идея е, че така по-лесно могат да се легитимират на пазара, да си обменят информация, да си помагат. За целта съучредителите си поставят за основна задача създаването на законова база за регулиране на брокерската дейност, както и изграждане на обща информационна система. По време на втория му мандат организира първата Международна конференция в България свързана с брокерската дейност. Това спомага за издигането на авторитета на сдружението в национален и международен план, както и за финансовото стабилизиране на дружеството.

Красимира Войнова Христо Илиев Младен Пейчев Нина Василева Галина Максимова
Марио Топчийски Иван Карабатаков Александър Гебов Росица Михайлова Елеанка Гонгалова Бистра Джагарова