Председател на Управителния съвет в мандата 2021-2023

Добромир Ганев, роден в гр.Бургас, 17 март 1972 г.
Притежава 30-годишен богат управленски опит, както и впечатляваща история в индустрията за недвижими имоти. Автор на многобройни публикации, статии и интервюта по теми, свързани с индустрията и пазара на недвижими имоти. Квалифициран в преговори, бизнес планиране, продажби, управление на активи, статистчески анализи, маркетинг и реклама, търговски техники, управление.
Магистър на Икономически Университет – Варна специалност Икономика на Индустрията.
Хоноруван асистент към Катедра „Бизнес, инвестиции, недвижими имоти“ Икономически Университет – Варна.
Арбитър към Софийски Арбитражен Съд към „Международна Асоциация за Правосъдие и Арбитраж“.
Преподавател към Национална Академия към НСНИ – дисциплини „Маркетинг в недвижимите имоти“ и „Бизнес преговори“.
Специализира Международна търговия и бизнес развитие към Института за спезиализации към Land O Lakes – Mineapolis-St.Paul – USA.
Сертификати:
CIPS сертификат на National Association of REALTORS – USA, международен специалист в сферата на недвижимите имоти;
SRS сертификат на Real Estate Business Institute за представителство на интересите на продавачи на имоти.

През 1993 г. година основава ФОРОС и до днес е нейн управител.
През 2008 г. създава проекта ФОРОС – Франчайзинг.
През 2009 г. основава GVA Sollers Solutions, партньор на глобалната компанията GVA Worldwide, специализирана в сферата на бизнес имотите, консултантска дейност, управление на портфейли от активи и др. От май 2013 година компанията осъществява своята дейност под бранда „Sollers Solutions“.

Добромир Ганев е Председател на УС на Национално Сдружение Недвижими Имоти от 2018 г.
Заместник-председател на УС на НСНИ за мандати 2012-2014 г., 2014-2016 г., и 2016-2018 г.

Бисер Орлов Ивайло Градев Христо Хаджиев Стефка Калчева Светлана Георгиева Александър Бочев – зам.-председател Ирена Перфанова – зам.-председател Антон Андонов
Светлана Георгиева Виктория Паунова Ивайло Иванов Евгени Василев Александър Бочев – зам.-председател Анна Димитрова Румяна Георгиева Ирена Перфанова – зам.-председател