Регионални структури

НСНИ има изградени 12 Регионални структури (РС) на територията на Република България за изпълнение на целите, програмата и задачите на Сдружението в съответните райони на страната. За да се създаде Регионална структура, трябва в региона да има поне пет фирми членове на НСНИ. НСНИ може да има само по една регионална структура в едно населено място. Членовете на НСНИ, регистрирани със седалище и адрес в съответния регион, са членовете на Регионалната структура. Органи на Регионалната структура са Регионалното събрание и Регионален Управителен Съвет (РУС).

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС

София 1000
бул. "Патриарх Евтимий" 36А
Тел.: 02 988 68 90
Универсален номер: 0 700 108 05
E-mail: office@nsni.bg

Председател: 

Даниела Грозева

 

Членове РУС:

 

Структурата на територията на София обединява агенциите за недвижими имоти членове на сдружението, които извършват дейност в областта. На територията на София се извършва основното управление на Сдружението. Софийската структура подпомага реализирането на основните цели на НСНИ, а именно: постигане на толерантна и етична бизнес среда с отговорност към потребителите и бизнес партньорите, предоставянето на професионални и качествени услуги на пазара на недвижими имоти, непрекъснато обучение на брокерите, партньорство с местната власт и други регионални представителства на сродни бизнес организации. Структурата е водеща в страната с по-интензивна комуникация и съвместен бизнес между фирмите, членуващи в Сдружението. Работи за привличането на нови членове и установяване на по-добро и ефективно сътрудничеството с местната власт и регионалните структури на близките съсловни организации, а също и за реализиране на националната политика на организацията.

Председател: Стефка Калчева
Членове РУС:
Десислава Зехирева - зам.-председател
Детелина Бакалова
Стефан Стефанов
Лариса Костадинова
Катя Чумаш
Николай Анестев

Тел.: 0896 727 141
E-mail: dazara9@abv.bg

Регионалната структура на НСНИ в Бургас съществува още от 1996, създадена като организация на фирмите за недвижими имоти в Бургас (БАТНИ), с председател Теодор Илиев. В началото организацията е асоцииран член на НСНИ, а впоследствие става Регионална структура на Сдружението.
РС Бургас успя не само да се развие, но и да установи устойчиви партньорски взаимоотношения с местната власт и сродните бизнес организации в региона. РС на НСНИ Бургас успешно сътрудничи на Община Бургас, Областна администрация Бургас, представителствата в града на браншови и съсловни организации (Нотариална камара, Камара на строителите, Търговско-промишлена палата и др.).

Председател: Aтанас Аргиров
Членове на РУС: |
Юлия Хвърчилкова
Десислава Крисова
Мирослав Спасов
Мирела Симеонова
 
Тел.: 0897 867 271
E-mail: varna.nsni@gmail.com

Началото на браншовото обединение на фирмите за недвижими имоти в град Варна е поставено през 1994 г. с инициативата на единомишленици от няколко варненски фирми, макар и формално, да създадат „Сдружение на фирми, занимаващи се с посредническа дейност при сделки с недвижими имоти в региона на град Варна”.
Целите на сдружаването са да се регулират отношенията между търговците на недвижими имоти, да се изработят общовалидни правила с цел защита интересите на търговците и на техните клиенти в името на авторитета на професията „брокер при сделки с недвижими имоти”. Идеите и целите на сдружението привличат съмишленици и във време на все още прохождащата пазарна икономика в страната то наброява близо 20 фирми. Регламентират се основни принципи на търговски взаимоотношения при съвместна работа, както и етични норми и правила на поведение на членовете.
На учредително събрание на 11 март 1996 година формалното до момента сдружение приема решение за създаване на „ВАРНЕНСКА АСОЦИАЦИЯ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ”, регистрирана със съдебно решение на 15 май 1996 г. Същата година ВАНИ е приета за асоцииран член на Национално сдружение Недвижими имоти, с който акт членовете на ВАНИ се вливат в редиците на НСНИ в името на обединяване усилията на национално ниво и съвместно реализиране на единните цели и задачи. На практика ВАНИ е първата легално регистрирана в страната Регионална структура на фирми за недвижими имоти в семейството на НСНИ. Във времето по-нататък обединението укрепва и увеличава своята численост. За авторитета на Варненска Асоциация Недвижими Имоти и нейните членове говори и фактът, че ВАНИ е приета за асоцииран член на Варненска търговско-промишлена палата и Камарата на строителите – регионално представителство Варна. С промените в устава на НСНИ, в периода 2000-2001 година, членовете на ВАНИ стават индивидуални членове на Национално сдружение Недвижими имоти, обединени в Регионална структура Варна. 
Регионална структура Варна е инициатор за провеждане на множество обучителни курсове и семинари за своите членове с международни и местни лектори. Гордост за нас е трайно установеното партньорство с Икономически университет Варна, чиито преподаватели от катедра „Икономика и управление на строителството” са неизменно в помощ на усилията ни за постоянство при поддържане и повишаване професионалните познания на служителите на нашите членове. Това допринася за развитието на една социално отговорна мрежа от брокери на недвижими имоти в регион Варна. Регонална структура Варна се стреми към постоянство за привличане на нови членове на Национално сдружение Недвижими имоти от регион Варна, като основната цел е с дейността си да допринася за реалните ползи както на своите членове, така и на обществото като потребител на посредническата услуга при сделки с недвижими имоти.

Председател: Габриела Иванова
Членове на РУС:
Даниел Тодоров
Дафина Гудова
Катя Маркова
Пепи Георгиева

Тел.: 0898666068
E-mail: plovdiv@nsni.bg; gabriela@scaff.bg

Председател: Бисер Орлов
Членове на РУС:
Николай Досев - зам.-председател
Таня Иванова
 
Тел.: 0888 19 87 65
E-mail:  borlov@eurodom.bg

Председател: Йордан Петров
Членове на РУС:
Мариана Георгиева Златка Кенова
 
Тел.: 076 60 03 01
          0898 52 83 06
E-mail: aldina_imot@abv.bg

Председател: Ивайло Володьов Иванов
Членове на РУС:
Милена Димитрова Иванова - зам.-председател
Красимира Иванова Георгиева - председател на КПЕ-В. Търново.
 
Тел.: 0896 755 778
E-mail: ivanov@bolyarskiimoti.bg

Председател: Ирена Андонова

 Тел.: 092 62 43 03
           0887 73 77 63
E-mail: imoti_aura@gmail.com

Председател: Павлина Тодорова
 
Тел.: 058 60 18 66
         0888 52 93 91
E-mail: ageorgiev@realhome.bg

Председател: Ангел Иванов

Тел.: 064 80 48 58
         0888 09 99 31
E-mail: andromeda_imoti@abv.bg

Регионалната структура на НСНИ в гр. Плевен съществува от 1999 г., създадена е от фирмите за недвижими имоти в гр. Плевен с индивидуално членство в НСНИ. Регионалната структура на Сдружението в гр. Плевен се развива и разширява както с развитието и популяризирането на НСНИ, така и успоредно с бурното развитие на пазара на недвижими имоти в България. То е едно своеобразно огледало на развитието в бранша, на неговите върхове и спадове, а сдружението и неговите членове се оказаха една стабилна структура от  представляващи гилдията и постоянно защитаващи доброто име на професията. Към настоящия момент членове на структурата са активно работещи агенции за недвижими имоти в града, стремежа е броят им да нарасне, като се приобщят фирми, доказващи добри професионални качества, работещи съгласно етичните и морални норми на пазара на недвижими имоти.
През годините редовно са провеждани обучения, семинари, вземани са участия и на всички важни форуми, като членовете на РС имат множество дипломи и грамоти от проведените мероприятия и участия. Организацията на НСНИ и регионалните структури успешно проведоха множество курсове за повишаване на професионалната квалификация на работещите в сферата на пазара на недвижими имоти. Едно от най-важните и успешни събития през годините е провеждането и успешното завършване в гр.Плевен на „Националната програма за обучение на посредници на недвижими имоти в ключови компетенции на професията” по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. 
Регионалната структура и нейните членове се стараят да поддържат доброто име на бранша, отлични отношения с местните, държавните власти и  техните подразделения и институции, с всички банки, опериращи на нашия пазар, техните клонове и партньори, също така  с колегите в бранша и най–вече да бъдат в услуга на КЛИЕНТИТЕ, които с техните нарастващи изисквания за качество и професионализъм постоянно ни мотивират да повишаваме качеството на предлаганата от НАС услуга.
Една от целите е равнопоставената позиция на фирмите, членуващи в НСНИ и нейните структури, стремежът към еднакви правила за всички, защита на бранша и достигането на европейско качество на предлаганите услуги са нашият стимул да продължим да се развиваме и вярваме, че това ще е от полза за всички!

Председател: Любчо Йонов
 
Тел.: 094 60 41 10
         0888 32 42 72
E-mail: vidinbg@gmail.com

Регионалнaта структура на НСНИ във гр. Видин е регистрирана на 20.12.1999 г. от Видинския окръжен съд с Решение N25. 
РС-Видин е доброволна, независима обществена организация, която се създава за неограничено време и развива своята дейност в съответствие с българското законодателство и с международните  правни норми, приложими  в  страната. РС-Видин представлява и гарантира интересите на своите членове, като налага  професионализма и утвърждава устойчиви партньорски взаимоотношения с местната общинска власт, със сродните браншови и съсловни организации (Нотариалната камара, Камарата на строителите, Видинската търговско-промишлена палата, Областната управа и др.).
РС-Видин полага усилия да утвърди целите и принципите, залегнали в Устава  на НСНИ като браншовата професионална организация на брокерите на недвижими имоти в България.