• +359 2 988 68 90  
  • БГ
  • EN

   

  You are here

  Видин

  Информация за Структурата

   

   
   
  Регионалнaта структура на НСНИ във гр.Видин е регистрирана на 20.12.1999 год. от Видинския окръжен съд с Решение N25.
   
  РС-Видин е доброволна, независима обществена организация, която се създава за неограничено време и развива своята дейност в съответствие с българското законодателство и с международните  правни норми, приложими  в  страната. Към момента, видинската структура обединява 7 фирми, като има за цел да обхване компаниите опериращи с недвижими имоти в региона. РС-Видин представлява и гарантира интересите на своите членове, като налага  професионализма и утвърждава устойчиви партнъорски взаимоотношения с местната общинска власт, със сродните браншови и съсловни организации (Нотариалната камара, Камарата на строителите, Видинската търговско-промишлена палата, Областната управа и др.).
  РС-Видин полага усилия да утвърди целите и принципите залегнали в Устава  на НСНИ като единствената браншова професионална организация на брокерите на недвижими имоти в България.
   
   
   

   

  ВИЖТЕ ЧЛЕНОВЕТЕ НА НСНИ

  Председател: Любчо Йонов

  Членове на УС:

  094 60 41 10

  0888 32 42 72

  vidinbg@gmail.com

   

  Членовете на НСНИ са фирми, занимаващи се с извършването на услуги в сферата на недвижимите имоти. Те са част от национална браншова организация с утвърден авторитет в страната и в международен план. НСНИ представлява техните интереси пред обществени институции, браншови, професионални и други организации. Членовете на организацията прилагат в своята работа утвърден от Общото събрание Етичен кодекс, съобразен с принципите на Европейския стандарт за посреднически услуги в сферата на недвижимите имоти БДС EN 15733, международните етични правила на International Ethical Standard Coalition и българското законодателство, и се стремят към професионализъм и коректност. 

  Стани член на НСНИ

  Become A Partner

  За НСНИ

  НAЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ обединява брокери и агенти за недвижими имоти, които искат да упражняват по легален и професионален начин своята професия. НСНИ представлява техните интереси пред обществото, институциите, потребителите и бранша.

  Свържете се с нас

  Виж на картата