Пик на нови завършени жилища в България, но строителството забавя темп

 • Средното жилище, въведено в експлоатация в страната, през първото полугодие на 2023 г. е 100 кв. м в сграда с четири жилища.
 • Започнатите жилища са малко по-малко в сравнение с година по-рано – средното е с площ 116 кв. м в сграда с 5.3 жилища
 • Разрешените жилища намаляват с 11%, средното е площ 114 кв м, а средната сграда – с по 5.5 жилища

  Oт началото на 2023 г. до края на юни в България са въведени в експлоатация 9625 жилища с 0.97 млн. кв. м разгъната застроена площ (РЗП), сочат данните на НСИ. По тези показатели това е най-силното полугодие от 2019 г. насам. Средното завършено жилище през периода в страната е 100 кв. м, като в една сграда (2469 нови сгради за периода) средно се падат четири жилища. Спрямо същия период на миналата година жилищата са с 18.5% повече, а площта им се увеличава почти с 16%.

  Сегашните резултати отразяват бума на строителната активност от последните години, но данните на НСИ показват, че темповете й плавно започват да се забавят. През първото полугодие е започнало строителството на 14 733 жилища с РЗП малко над 1.7 млн. кв. м. И по двата показателя има минимален спад – под 1%, спрямо нивата от предходната година. Средното започнато жилище е с площ 116 кв. м, като на сграда се падат по 5.3 жилища.

  Издадените разрешителни обаче са за 20 697 нови жилища – с цели 11% по-малко, отколкото през първото полугодие на предходната година, а при разгънатата им застроена площ (2.36 млн. кв. м), се наблюдава намаление от почти 17.7%. Въпреки спада спрямо 2022 г. нивата от 2023 г. все още са над регистрираните през 2021 г. Средното бъдещо жилище е с площ 114 кв м, а средната сграда – с по 5.5 жилища.

  В София активността все още е висока

  През полугодието в София акт 16 са получили 432 сгради, което е с 32.1% повече спрямо предишната година. Броят жилища в тях се е увеличил с 14.5% до 2598, а разгъната застроена площ – с 28.5% – до 323.4 хил. кв. м. Средното жилище е 124 кв. м в сграда от 6 апартамента средно.

  Започнатите жилищни сгради през полугодието са 443 – с 11.8% повече, в сравнение със същия период миналата година. Броят на жилищата в тях е намалял с 15.6% до 5885, а разгънатата застроена площ – с 2.8% до 697.5 хил. кв. м. Средното жилище през периода е около 105 кв. м в сграда с 13 жилища, докато през същия период година по-рано е било 103 кв. м. в сграда със 17 жилища.

  При разрешителните за жилища в София се наблюдава спад, но далеч по-лек от този в национален мащаб. Разрешените сгради през полугодието са 596 – с две повече в сравнение със същия период на миналата година. Броят на планираните и разрешени жилища обаче намалява с 1% до 9196, а разгънатата им застроена площ – с 6.4%. Разрешеното жилище е 106 кв. м в сграда с 16 апартамента средно.

  Бъдещото строителство в Пловдив намалява рязко

  В Пловдив през полугодието са въведени в експлоатация 338 нови сгради, което е с 9% повече спрямо същия период на 2022 г. Новите жилища в тях са 845 – с четири по-малко на годишна база, но разгънатата им застроена площ нараства с 5.2% of 101.7 хил. кв.м. Средното жилище е 120 кв. м в сграда с 2.5 жилища средно.

  Започнатите жилища – 1370 броя с РЗП – 187.9 хил. кв. м, са с около 4% по-малко от нивата през миналата година и по двата показателя. Средното жилище е 137 кв м в сграда с почти 3 жилища.

  При разрешителните за строеж обаче спадът е доста по-категоричен – жилищата, получили разрешение през това полугодие (2501), са с една трета по-малко в сравнение със същия период на миналата година. А площта им намалява с 39% и е 288.5 хил. кв. м. И двата показателя са на нива по-ниски, отколкото през 2021 г. Планираното средно жилище е 115 кв. м в сграда с почти 7 жилища средно.

  Умерен ръст във Варна

  Пикът по нови жилища, влезли в експлоатация през първото полугодие във Варна, се е случил през 2021 г. Сега завършените жилища (1390) са с с почти 12% по-малко в сравнение с тогава, а площта им (111.5 хил. кв. м) – с почти 10%. Сградите обаче сега са с 50 повече – 266. Средното жилище и тогава и сега е от 80 кв. м, но новите сгради вече са по-малки. Ако преди две години на сграда са се падали средно по 7 жилища, сега те са по 5.3. Спрямо първото полугодие на 2022 г. сега по всички показатели има ръст.

  Като започнато строителство обаче 2023 г. бележи петгодишен рекорд за Варна. В строеж са 2684 жилища с 272.5 хил. кв. м РЗП в 1083 сгради. В сравнение с полугодието на предишната година жилища са с 42.6% повече, а площта им – с 19.6%. Вероятно голяма част от тях са къщи, защото на сграда се падат средно по 2.5 жилища. Средното жилище е 101 кв. м.

  При строителните разрешения вече се наблюдава спад. Макар планираните жилищни сгради (395) да са с една повече в сравнение със същото полугодие на 2022 г., но броят жилища (2699) е с 21.6% по-малък, а тяхната РЗП ( 279.9 хил. кв. м) – с 27% под нивото на първото полугодие на миналата година. Жилището на бъдещето е средно 104 кв. м в сграда средно със седем жилища.

  Рекордно полугодие за пазара в Бургас

  В Бургас първото полугодие на 2023 г. бележи петгодишен рекорд и по завършени, и по започнати жилища. Акт 16 са получили 1877 жилища, със 115.6 хил. кв. м РЗП в 271 сгради. Спрямо същия период на предишната година броят на жилищата нараства със 77%, площта им с 28.4%, а сградите – с 11. Съдейки по данните, влезлите в експлоатация сгради са предимно големи жилищни блокове с много апартаменти. На сграда се падат средно по седем апартамента със средна площ едва 62 кв. м.

  Започнатите жилища са 1354 в 293 сгради с РЗП 159.8 хил. кв. м. Спрямо предходната година жилищата са със 78.7% повече, а тяхната разгъната застроена площ – с 38.7% по-голяма. Размерът на средното жилище, започнато през периода, отскача до 118 кв. м.

  При издадените разрешителни през полугодието обаче той отново се смалява – този път до 92 кв. м средно. В Бургас през полугодието са издадени разрешения за строителство на 309 жилищни сгради, което е с 5% повече, отколкото предишната година, но далеч под нивата от 2021 г., когато разрешените сгради са били 580. Планираните жилища са 1527, което е с 37% повече в сравнение с 2022 г. и най-голямата бройка за последните пет години. Сега обаче жилищата са по-маломерни. Общата разгъната застроена площ е 140.9 хил. кв. м или с 5.3% по-малко в сравнение със същия период на предходната година.

  Стара Загора – по-малко жилища, но по-големи

  По жилища, въведени в експлоатация през първото полугодие на тази година, Стара Загора също бележи петгодишен рекорд. Новите жилища са 321 – с 58% повече, отколкото през същия период на миналата година, а тяхната РЗП (38.8 хил. кв. м) e със 70% по-голяма. Вижда се, че става дума предично за къщи, защото при 109 сгради на една се падат около три жилища. Средното жилище е 121 кв. м.

  При започнатите жилища обаче в града има петгодишно дъно. Започнати са едва 132 сгради със 495 жилища и 69.6 хил. кв. м РЗП. Намалението като брой жилища спрямо същия период на миналата година е 31%, а като площ – с 24%. Средното жилище е 140 кв. м, като на сграда се падат 3.8 жилища.

  Тенденцията на спад се потвърждава и от данните за издадените строителни разрешения. Разрешените къщи – 407, са с 57% по-малко в сравнение с първото полугодие на предходната година, а тяхната РЗП – 60.8 хил. кв. м е с 41% по-малко. Средната квадратура на жилището е 150 кв. м като на сграда се падат по 2.6 жилища.

  Русе – малко готови жилища, но много започнати

  През първите полугодия на последните пет години най-много жилища в Русе са въведени в експлоатация през 2019 г., а най-голяма жилищна РЗП – през 2020 г. През януари-юни тази година всички показатели за жилищния пазар са под нивата на същия период на предходната година. Новите жилища са 125, което е с 60% по-малко в сравнение с 2022 г., а площта им е 14.5 хил. кв. м, което е с 24% по-малко. Размерът на средното жилище расте – при 61 кв. м през първото полугодие на миналата година, сега той е 116 кв. м. Ръстът вероятно идва от новопостроени къщи, защото средният размер на сградите намалява – ако миналата година на сграда са се падали средно шест жилища, сега те са три и половина.

  Започнатото строителство в крайдунавския град през първото полугодие на 2023 г. обаче бележи петгодишен рекорд. Започнати са 172 жилища с 19.6 хил. кв. м РЗП, което е почти пет пъти повече като жилища и 3.4 пъти – като площ в сравнение с първото полугодие на миналата година. Средното жилище е 113 кв. м като на сграда се падат 4.4 жилища.

  Издадените разрешителни и в Русе са по-малко в сравнение с първото полугодие на 2022 година. Жилищата са 164 – с 21% по-малко, а тяхната площ (20.5 хил. кв. м) – с почти 16%. Въпреки това показателите все още са над нивото на първото полугодие на 2021 година. В сграда ще има по три жилища средно – всяко по 125 кв. м.

  Източник Capital.bg

Сродни статии

27-сеп.-2023
27-сеп.-2023 Годишна конференция за строителство и инвестиции 2023 – палитра от (не)очаквани сценарии

След успешната конференция през 2022 г., списание „Мениджър“ подготвя второто издание на Годишна конференция за строителство и инвестиции. Събитието ще се проведе на 03.10 в Hyatt Regency Sofia от 13:00 ч. Силен старт ще бъде направен с Ясен Георгиев, изпълнителен директор на Института за икономическа политика. В презентацията си той ще сподели какво да очакваме от икономиката през 2024 г. и какви (не)очаквани сценарии ще се развият за бизнес средата. В четири дискусионни панела ще бъдат обсъдени теми от ключово значение за строителния сектор в България. Модератор на събитието ще е Иван Велков, член на УС на Българската стопанска камара […]

Научи повече
27-сеп.-2023
27-сеп.-2023 Стойността на недвижимите имоти в света е близо четири пъти по-висока от глобалния БВП

Стойността на недвижимите имоти в света – жилищни и бизнес имоти и земеделска земя, е достигнала 379,7 трлн. долара през 2022 г., сочат данни на консултантската компания Savills. Така те запазват позицията си на най-значимия актив убежище за богатството в света. През 2022 г. недвижимите имоти са били по-ценни, отколкото глобалните акции (98,9 трлн. долара) и дългови ценни книжа (129,8 трлн. долара) взети заедно, и са се равнявали на почти четири пъти повече от световния брутен вътрешен продукт (100,6 трлн. долара), съобщава Savills. За сравнение, стойността на всичкото добито злато в историята достига 12,2 трлн. долара, само 3 на сто […]

Научи повече
26-сеп.-2023
26-сеп.-2023 Варна е първенец по поскъпване на жилищните имоти

Въпреки тенденцията още от края на миналата година с намаляването на броя на сделките, цените на жилищните имоти в България продължават да се повишават. По последни данни за второто тримесечие на 2023 година, жилищните имоти във Варна са поскъпнали с над 20%. По-голямо е поскъпването при новите жилища. По този показател морската столица изпреварва останалите големи градове в страната. Най-малък е ръстът на цените в Русе и Стара Загора. Защо обаче жилищните имоти поскъпват при спад на сделките средно с около 10-12%? Според Председателя на Национално сдружение „Недвижими имоти“ Добромир Ганев, това се дължи на няколко фактора. От една страна са инфлационните процеси, които […]

Научи повече
25-сеп.-2023
25-сеп.-2023 Можем да очакваме нова тенденция на имотния пазар в България през 2024 г.

Настоящият период може да се определи като преходен от двегодишната ситуация, в която пазарите, не само в България, а в цял свят бяха прегрели. Купувачите се редяха на опашка в София и големите градове, за да дадат своите оферти. Тази година липсва тази картина, но добрата новина е, че спадовете на броя сделки се движат около 10%. Няма основание за намаляване на цените, най-малко поради нениската инфлация. Поне до края на годината очакванията са, че тази тенденцията ще се запази, но през втората половина на 2024 година може да видим промяна – покачване на обема сделки, поне в големите градове. Това каза Добромир Ганев, […]

Научи повече
Стратегически партньори на НСНИ: