• +359 2 988 68 90  
  • БГ
  • EN

   

  You are here

  "MY CITY, MY HOME, MY BUSINESS"

   

  english version

   

  С финансовата подкрепа на:

   


   

   

   

   

   

  Златен спонсор:

   

  Международни и институционални участници

  и още

   


  националната жилищна политика и новата стратегия
   

  • Ролята на националното и местно управление – основни моменти в новата жилищна стратегия на България
  • UN-Habitat за Глобалната жилищна стратегия и важната роля на правителството и политиките
  • Световната банка – нови тенденции в развитието на кадастъра
  • Ролята на частния сектор (Имотни експерти и посредници , Строители, Пропърти мениджъри, физически лица,  други)
  • Инвестиции в социални жилища и финансови политики - субсидии, данъци, ПЧП
  • Примери и добри практики за социални и достъпни жилища, наемния пазар, ваканционните имоти, краткосрочните наеми, Airbnb

  стандарти, регулация, индекси за устойчиво развитие и бизнес


  ЖИЛИЩНИ ПОЛИТИКИ И ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ  – ЗНАЧЕНИЕТО НА ДАННИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА, СТАНДАРТИТЕ, РЕГУЛАЦИЯТА И ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЗА ВЗИМАНЕ НА РЕШЕНИЯ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ЖИЛИЩНИТЕ ПОЛИТИКИ

  - Институционална координация за генериране на данни и информация
  - Ролята на регулацията на професиите за създаване на достоверна база данни
  - Регулаторна рамка: стандарти, норми, показатели, индекси за устойчиво градско и жилищно развитие
  - Използване на данни за мониторинг на прилагането на политиките,ефективността и иновациите; Примери при оценяване
  - Насоки на UNECE / UN-Habitat  за създаване на политики на базата на доказателствени показатели
  - UN-Habitat за инициативата City Prosperity Initiative


  НОВО СРЕЩУ СТАРО СТРОИТЕЛСТВО - ПОДДРЪЖКА И УПРАВЛЕНИЕ НА СГРАДИТЕ


  НОВОТО СРЕЩУ СТАРОТО СТРОИТЕЛСТВО. ПОДДРЪЖКА И УПРАВЛЕНИЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД В БЪЛГАРИЯ
  - Процесът на ново строителство срещу съществуващото старо
  - Обновяване на сгради с културна стойност (включително мерки за подпомагане на собствениците)
  - Българският Закон за управление на етажната собственост  – сравнение с международните практики и UNECE насоки за управлението и собствеността на жилищни имоти; Препоръки и коментари
  - Публично-частното партньорство за мобилизиране на частни инвестиции и инициативи за дългосрочното обновяване на сградния фонд

   

  кадастърЪТ - ОСНОВАТА НА ИМОТНИЯ ПАЗАР И РЕГИСТЪРА 


  - Надраждане и съвместяване на кадастралната карта в България със специализирани данни за територията
  - Завършване на покритието на кадастралната карта на територията на България
  - Връзката на кадастъра с Агенция по вписванията
  - Информационни системи в сферата на кадастъра и бизнеса с недвижими имоти
  - Добрите международни практики и бъдещето на кадастъра
  - АГКК - практическа демонстрация
  - Професионален MLS за устойчиво развитие на имотния пазар - практическа демонстрация

   


  ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЖИЛИЩАТА 


  ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

  - Насърчаване на масов процес за паспортизация на сградния фонд
  - Влияние върху разходите при енергийна ефективност в жилищни сгради
  - Политически мерки за насърчаване на енергийното обновление на частни и обществени сгради
  - Финансиране на мерките за енергийна ефективност и възобновяема енергия
  - Политически мерки за насърчаване на задължените лица в рамките на националните схеми за задължения по енергийна ефективност (член 7 от Директива 2012/27/ ЕС) за прилагане на мерки за енергийна ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници в жилищни сгради

   

   

  кръгла маса - заключения и препоръки


  БЪДЕЩИ ПОЛИТИКИ, ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ И СТРАТЕГИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО АДЕКВАТНИ ЖИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ

  - Преоценка на досегашните усилия и постижения
  - Обсъждане на приоритетни области за интервенция в подкрепа на изпълнението на Националната жилищна стратегия
  -  Програма за техническо сътрудничество на регионално равнище
  -  Текущо и бъдещо сътрудничество с агенциите на ООН и UN-Habitat за постигане на Целите за устойчиво развитие и New Urban Agenda

   

  професионален празниK "INSPIRE TO HIGHER"


  БРОКЕРЪТ НА НОВОТО ВРЕМЕ - ПЕТА КОНФЕРЕНЦИЯ "INSPIRE TO HIGHER"
  УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕГОВОРИТЕ И СДЕЛКИТЕ СРЕД ТЕХНОЛОГИЧНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

  - С участието на местни и международни лектори - Джон Мейфилд, Яна Лурие, Владимир Борачев, Юли Тонкин
  - Представители на CEPI и Австрийската национална асоциация за недвижими имоти - Люк Машон и Удо Вайнбергер
  - Бизнес консултанти и коучове - Лидия Шулева, Мария Стайкова, Марк де Турк
  - Специалисти по личностно развитие на физическо ниво - Илина Абаджиева, Бранимира Георгиева

  Вечерно празнично парти - НДК, Life Club "Studio 5"

   

  -              Надграждане и съвместяване на кадастралната карта на България със специализирани данни за територията

  -              Завършване на покритието на кадастралната карта на територията на България

  -              Връзката на кадастъра с Агенция по вписванията  

  .

   

  -              Как технологиите може да помогнат на свързани с недвижими имоти бизнеси работа с Кадастъра

  -              ТОБЕЛ – система за обработка на информация за територията (кадастър, регулация, ОУП, защитени зони, др.)

  -             Кадастър 2035

  -             Примерът на кадастъра в други държави

  -             Знанията на професионалистите за работа с кадастъра

  -             Връзката между кадастър и жилищни политики 

   

  - работа със софтуерни кадастрални инструменти и дистанционни операции за брокери на недвижими имоти, нотариуси, адвокати, проектанти, геодезисти
  • С участието на CEPI-Европейската асоциация на професионалистите по недвижими имоти
  • Професионални семинари
  • Интерактивна коучинг сесия
  • С участието на местни и международни лектори

   

   Спонсорирано събитие за участниците в Професионалния празник и официалните гости на форума

   

  • Място за забавление и неформална комуникация
  • Музика на живо
  • Напитки и кетъринг

   

             

  - Ролята на националното и местно управление – основни моменти в новата жилищна стратегия на България 
  - UN-Habitat за Глобалната жилищна стратегия и важната роля на правителството и политиките
  - Световната банка – нови тенденции в развитието на жилищния сектор
  - Ролята на частния сектор (Имотни експерти и посредници , Строители, Пропърти мениджъри, физически лица,  други)
  - Инвестиции в социални жилища и финансови политики  -  субсидии, данъци, ПЧП
  - Примери и добри практики за социални и достъпни жилища, наемния пазар, ваканционните имоти, краткосрочните наеми, Airbnb 
  - Институционална координация за генериране на данни и информация - основни професии, институции и източници на данни за създаване на политики и вземане на решения

  - Ролята на регулацията на професиите за създаване на достоверна база данни

  - Регулаторна рамка: стандарти, норми, показатели, индекси за устойчиво градско и жилищно развитие

  - Използване на данни за мониторинг на прилагането на политиките, измерване на ефективността и насърчаване на иновациите; Примери при оценяване на имоти

  - Примери и най-добри практики: Насоки на UNECE / UN-Habitat  за създаване на политики на базата на доказателствени показатели

  - UN-Habitat за инициативата City Prosperity Initiative 

  Working with software cadastre tools and distance operations for real estate brokers, notaries, lawyers, designers and surveyors
  -  Процесът на ново строителство срещу съществуващото старо
  - Обновяване на сгради с културна стойност (включително мерки за подпомагане на собствениците)
  - Българският Закон за управление на етажната собственост  – сравнение с международните практики и UNECE насоки за управлението и собствеността на жилищни имоти; Препоръки и коментари
  - Публично-частното партньорство за мобилизиране на частни инвестиции и инициативи за дългосрочното обновяване на сградния фонд 
  - Насърчаване на масов процес за паспортизация на сградния фонд

  - Влияние върху разходите при енергийна ефективност в жилищни сгради
  - Политически мерки за насърчаване на енергийното обновление на частни и обществени сгради
  - Финансиране на мерките за енергийна ефективност и възобновяема енергия
  - Политически мерки за насърчаване на задължените лица в рамките на националните схеми за задължения по енергийна ефективност (член 7 от Директива 2012/27/ ЕС) за прилагане на мерки за енергийна ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници в жилищни сгради

  Примери: Национално задължение за енергоспестяване и договор за енергийна ефективност на ESCO за жилищни сгради

   

  С участието на МРРБ, АУЕР, UNECE, UN Habitat, неправителствените браншови организации, представители на общините

  - Преоценка на досегашните усилия и постижения

  - Обсъждане на приоритетни области за интервенция в подкрепа на изпълнението на Националната жилищна стратегия

  -  Програма за техническо сътрудничество на регионално равнище

  -  Текущо и бъдещо сътрудничество с агенциите на ООН и UN-Habitat за постигане на Целите за устойчиво развитие и New Urban Agenda

  Стратегически партньори / Strategic partners:

   

  С подкрепата и участието на: / With the support and participation of

   

   

  Медийни партньори

   

   

   

  Стратегически партньори на НСНИ:

  За НСНИ

  НAЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ обединява брокери и агенти за недвижими имоти, които искат да упражняват по легален и професионален начин своята професия. НСНИ представлява техните интереси пред обществото, институциите, потребителите и бранша.

  Свържете се с нас

  Виж на картата