• +359 2 988 68 90  
  • БГ
  • EN

   

  You are here

  GDPR документи

   

  ДЕКЛАРАЦИЯ СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ ПРИ ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

  ДЕКЛАРАЦИЯ СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ ПРИ ЖЕЛАЕЩИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

  ДЕКЛАРАЦИЯ СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ

  ДЕКЛАРАЦИЯ СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ ПРИ ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

  ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

  ДЕКЛАРАЦИЯ СЪГЛАСИЕ ОТ РОДИТЕЛ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ДЕТЕ

  ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ РОДИТЕЛ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ДЕТЕ

  ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

  ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ЛИЧНИ ДАННИ НА ЗАЯВИТЕЛЯ, ОБРАБОТВАНИ ОТ НСНИ 

  ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КОРИГИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ЗАЯВИТЕЛЯ, ОБРАБОТВАНИ ОТ НСНИ

  ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗТРИВАНЕ НА ЛИЧНИ  ДАННИ НА ЗАЯВИТЕЛЯ,ОБРАБОТВАНИ ОТ НСНИ

  ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ЗАЯВИТЕЛЯ,ОБРАБОТВАНИ ОТ НСНИ

  ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕНОСИМОСТ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ЗАЯВИТЕЛЯ, ОБРАБОТВАНИ ОТ НСНИ

  ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ЗАЯВИТЕЛЯ ОТ СТРАНА НА НСНИ

  ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ЛИЧНИ ДАННИ,ОБРАБОТВАНИ ОТ НСНИ , ОТ СТРАНА НА ПЪЛНОМОЩНИК НА ЗАЯВИТЕЛЯ

  ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КОРИГИРАНЕ ЛИЧНИ ДАННИ,ОБРАБОТВАНИ ОТ НСНИ, ОТ СТРАНА НА ПЪЛНОМОЩНИК НА ЗАЯВИТЕЛЯ

  ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗТРИВАНЕ ЛИЧНИ ДАННИ,ОБРАБОТВАНИ ОТ НСНИ,ОТ СТРАНА НА ПЪЛНОМОЩНИК НА ЗАЯВИТЕЛЯ

  ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ НСНИ, ОТ СТРАНА НА ПЪЛНОМОЩНИК НА ЗАЯВИТЕЛЯ

  ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕНОСИМОСТ НА ЛИЧНИ ДАННИ,ОБРАБОТВАНИ ОТ НСНИ, ОТ СТРАНА НА ПЪЛНОМОЩНИК НА ЗАЯВИТЕЛЯ

  ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ НСНИ ОТ СТРАНА НА ПЪЛНОМОЩНИК НА ЗАЯВИТЕЛЯ

  СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ КЪМ ДОГОВОР ЗА УСЛУГИ

  УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА НАРУШЕНИЕ OT ОБРАБОТВАЩ ЛИЧНИ ДАННИ

   

  Стратегически партньори на НСНИ:

  За НСНИ

  НAЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ обединява брокери и агенти за недвижими имоти, които искат да упражняват по легален и професионален начин своята професия. НСНИ представлява техните интереси пред обществото, институциите, потребителите и бранша.

  Свържете се с нас

  Виж на картата