• +359 2 988 68 90  
  • БГ
  • EN

   

  You are here

  ФОНД НА НСНИ

   

   

   

   

   

   

   

  ФОНД НА НСНИ ЗА ПРОКЛАМИРАНЕ НА ВСИЧКИ ДОБРИ ПРИНЦИПИ ЗА РАБОТА И НАЛАГАНЕ НА

  СТАНДАРТИТЕ НА IES И НСНИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЛОШИ ПРАКТИКИ

   

  Цел:

  Средствата ще се използват:

  - за обявяване на конкурс сред правно-юридически кантори за:

  проучване и създаване на цялостна правна концепция за ефективно противодействие на всички проявления на незаконно и неетично бизнес поведение, чрез използването на всички предвидени от закона възможности

  - дългосрочно ангажиране на спечелилите конкурса за стартиране на процедури по водене на ефективни правни действия срещу нарушителите на законови и нормативни уредби в дейността на посредническия бизнес

  - създаване  и осъществяване на цялостна стратегия за ПР активности с цел разпознаване от потребителите на използвани лоши практики в сектора

  - защита на колективните интереси на членове на Сдружението от нелоялни конкуренти и клиенти

  - запознаване на обществеността, потребителите, институциите с предимствата за работа с членовете на НСНИ

  -  създаване на уеднаквена правна документация (договори) за членовете на НСНИ

   

  Контрол:

  - дарените средства са собственост на членовете на Сдружението и ще се гененрират в нарочно открита сметка

  - използването на средствата ще се осъществява под оперативен контрол на УС

  - УС ще се отчита в отделен финансов отчет за използването на дарените средства пред всяко годишно ОС

   

  Банкова сметка:

  Национално сдружение Недвижими имоти

  IBAN: BG43FINV91501017173944

  BIC: FINVBGSF

  Първа инвестиционна банка

  Основание за плащане: сума по договор

   

   

   

   

  Стратегически партньори на НСНИ:

  За НСНИ

  НAЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ обединява брокери и агенти за недвижими имоти, които искат да упражняват по легален и професионален начин своята професия. НСНИ представлява техните интереси пред обществото, институциите, потребителите и бранша.

  Свържете се с нас

  Виж на картата