• +359 2 988 68 90  
  • БГ
  • EN

   

  You are here

  Условия за членство

  СТАНИ ЧЛЕН - ФОРМУЛЯР ЗА ЧЛЕНСТВО

   

  Защо да се присъединим към НСНИ?

  Защото сте професионалисти в сферата на услугите за недвижими имоти;
  Имате положителна професионална репутация или амбиция да градите такава и сред нашите членове има ваши партньори, готови да потвърдят това;
  Активно работите и прилагате високи професионални стандарти
  Възприемате концепцията и нормите на Етичния ни кодекс на НСНИ;
  Интересите и правата на Вашите клиенти са Ваш приоритет; 
  За нас ще е чест да стане част от професионалната ни общност.

  Всеки член на НСНИ има право:

  Да избира, да бъде избиран и да участва в органите на управление на Сдружението съобразно уставните права за съответната категория членство;
  Да бъде информиран за дейността на Сдружението, да се ползва от дейността, имуществото и резултатите му по реда, предвиден в този Устав; 
  Да иска и да получава съдействие от ръководните органи на Сдружението при решаването на конкретни проблеми на професионалната квалификация.

  Всеки член на НСНИ е длъжен:

  Да спазва Устава на Сдружението и Етичния професионален кодекс;
  Да изпълнява решенията на Общото събрание, Управителния съвет на НСНИ и на Управителния съвет на регионалните структури/Председателя на РС;
  Да плаща редовно членския си внос;
  Да поддържа високо ниво на професионалната си квалификация.

   

   

  Препоръки от членове

  Видове членство

  • Членове на НСНИ могат да бъдат компании, които приемат целите, Устава и Етичния кодекс на НСНИ, регистрирани са в съответствие със законовите изисквания, работят и се занимават по занятие с операции с недвижими имоти, имат доказан професионализъм, лоялност и морал в работата си като посредник и са с минимум една година действителен стаж на пазара за недвижими имоти.
  • Кандидатите за членове подават писмена молба (в свободен текст) за членство в НСНИ, която се разглежда от Управителния  съвет на Сдружението. Приемането става с решение на Управителния съвет, взето с квалифицирано мнозинство.
  • Нова възможност за индивидуално членство с ограничени избирателни права
  • Ползване на всички останали преференции и ползи от членството в НСНИ

   

  • Асоциирани членове могат да бъдат всички физически и юридически лица, НПО и други обществени или международни организации, чиито цели и дейност са сходни с тези на Сдружението.  Асоциираните членове могат да участват в работата на Общото събрание на Сдружението със статут на наблюдатели.
  • Кандидатите за асоциирано членство подават писмена молба за членство в НСНИ, която се разглежда от Управителния  съвет на Сдружението. Приемането става с решение на Управителния съвет, взето с квалифицирано мнозинство.

   

  • Общото събрание на НСНИ може да даде званието “почетен член” на физически лица, съществено допринесли за осъществяване на целите и задачите на Сдружението, определени в Устава и отговарящи на някое от следните изисквания:
   1. активно са подпомагали осъществяването на политиката на НСНИ в обществото и неговото утвърждаване като организация в страната и зад граница;
   2. имат сериозен научен и практически принос, полезен за дейността на НСНИ;
   3. са подпомагали организационните структури на Сдружението за осъществяване на целите му;
   4. активно са подпомагали дейността на НСНИ с дарения.

   

   

   

  ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ЧЛЕН НА НСНИЗа да станете член на Сдружението е необходимо да се свържете с нас и да заявите намерението си писмено. Изпратете писмо до УС на НСНИ и до УС на Регионалната структура, към която попадате териториално, заедно с попълнен формуляр за кандидатстване за членство. В случай, че не сте търговско дружество вписано в публичния Търговски регистър ще бъде необходимо да ни предоставите копие от актуално състояние, издадено не по-рано от 6 месеца от датата на кандидатстване и копие от съдебно решение за регистрация; презентация на вашата дейност; за физическите лица - трудов договор в агенция за недвижими имоти или БУЛСТАТ за самоосигуряващо се лице.

  За да бъде гласувана Вашата кандидатура е необходимо да получите две препоръки от фирми-редовни членове на НСНИ от поне 1 година. Фирмите поръчители трябва да са от същата Регионална структура, към която кандидатствате и в чийто регион е вашето седалище. За региони, в които няма регионални структури, документите за кандидатстване се подават директно към УС на НСНИ, като в този случай се изискват 3 препоръки от поръчители.

  Всички новоприети членове и такива възстановяващи загубени права на членство заплащат еднократна встъпителна вноска в размер на 150 лева в седемдневен срок от одобрението им, едновременно с годишния членски внос. Членският внос се определя според РС, в която членувате.

   

   

  Стратегически партньори на НСНИ:

  За НСНИ

  НAЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ обединява брокери и агенти за недвижими имоти, които искат да упражняват по легален и професионален начин своята професия. НСНИ представлява техните интереси пред обществото, институциите, потребителите и бранша.

  Свържете се с нас

  Виж на картата