• +359 2 988 68 90  
  • БГ
  • EN

   

  You are here

  Професионална етика

   

  Етичен професионален кодекс на НСНИ

  01 Създаден през 1995г. и непрекъснато развиван и допълван през годините, следвайки увеличаващите се изисквания към професията и растящите очаквания на потребителите. Негов контролиращ орган е Комисията по професионална етика. Приетият Правилник за работа на КПЕ и сформираните работни комисии (РКПЕ) към РС на НСНИ (Бургас, Варна, Пловдив, Стара Загора, Перник, Враца), са от изключителна важност за по-прецизната и добра работа.

  Цели на Комисия по професионална етика

  02 Създаване и утвърждаване на лоялна конкуренция и коректни отношения  в условия на пазарна икономика, спазване на принципите за етика и на професионалния подход в нашата организация. Комисията по професионална етика към НСНИ се стреми да създава и гарантира толерантна и етична среда за сътрудничество, партньорство и бизнес между членове на Сдружението, грижейки се за интерeса на потребителите, като основни участници в процеса. 

  Европейски стандарт за качество на услугата EN 15733

  03 КПЕ към Националното Сдружение Недвижими Имоти отстоява изграждането  и поддържането на  положителния имидж на професията „брокер на недвижим имот”, чрез спазването на регламенти, стандарти и изисквания, еднакво валидни за всички европейски държави. Една от задачите с първостепенно значение за Комисията по професионална етика е да следи и подпомага налагането на високо качествени услуги в сферата на недвижимите имоти, съгласно приетия през 2010г. Стандарт за качество БДС EN 15733.

  Новите международни етични стандарти

  04 От 2016г. НСНИ е член на International Ethical Standard Coalition, с което се присъединява към големите международни организации по създаването и прилагането на утвърдени международни професионални стандарти в сферата на недвижимите имоти.

  НСНИ за потребителите

  Ние сме гарант за професионализма и коректността на нашите членове.

  Стратегически партньори на НСНИ:

  За НСНИ

  НAЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ обединява брокери и агенти за недвижими имоти, които искат да упражняват по легален и професионален начин своята професия. НСНИ представлява техните интереси пред обществото, институциите, потребителите и бранша.

  Свържете се с нас

  Виж на картата