• +359 2 988 68 90  
  • БГ
  • EN

   

  You are here

  Партньорства

  • Университет по архитектура строителство и геодезия /УАСГ/, гр.София
  • Университет за национално и световно стопанство /УНСС/, гр.София
  • Икономически университет-Варна /ИУ-Варна/, гр.Варна
  • Професионални гимназии по строителство, архитектура и геодезия, гр. Пловдив и гр.София

  НСНИ е отворено към сътрудничества с доказани международни и национални организации в подкрепа на бранша и за постигане на по-висок професионализъм в сферата на недвижимите имоти.

 • Национална асоциация на реалторите в САЩ
 • Руска гилдия на реалторите /РГР/
 • Солунска асоциация на брокерите на недвижими имоти-Гърция
 • БТПП (Българска търговско-промишлена палата), от 2000 година;
 • КРИБ (Конфедерация на работодателите и индустриалците в България), от 2002 година;
 • БИС ( Български институт по стандартизация), от 2010 година;
 • CEREAN (Central European Real Estate Associations Network) - Централно Европейска Мрежа на асоциациите за недвижими имоти, от 1999 година;
 • CEPI-CEI (European Association of Real Estate Professions) - Европейската асоциация на професиите в сферата на недвижимите имоти, от 2008 година;
 • FIABCI (International Real Estate Federation) - Международна федерация за недвижими имоти, от 2002 година;
 • NAR (National Association of Realtors) - Националната асоциация на реалторите в САЩ, от 1998 година;
 • IESC ( International Ethical Standard Coalition) - Международната коалиция за етика и стандарти, от 2016 година.
 • Стратегически партньори на НСНИ:

  За НСНИ

  НAЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ обединява брокери и агенти за недвижими имоти, които искат да упражняват по легален и професионален начин своята професия. НСНИ представлява техните интереси пред обществото, институциите, потребителите и бранша.

  Свържете се с нас

  Виж на картата