• +359 2 988 68 90  
  • БГ
  • EN

   

  You are here

  Оценители

   

   

  ИМЕ

  ГРАД

  СЕРТИФИКАТ ОТ КНОБ

  ВИСШЕ
  ОБРАЗОВАНИЕ

  СРЕДНО СПЕЦИАЛНО
  ОБРАЗОВАНИЕ

  ОПИТ КАТО ОЦЕНИТЕЛ
  ГОДИНИ

  ПРОФЕСИОНАЛЕН
  ОПИТ В АНИ

  ЗА КОНТАКТ

   инж./ икн.
   АНГЕЛ ДЖАМБОВ

  СОФИЯ

  100102345

   Автоматизация,
   Бизнес с недвижими имоти

   

  1

  5

  02/9549105

   АНТОН АНДОНОВ

  СОФИЯ

  100101831

   Банково дело

   Строителен техникум

  1

  14

  аndonov@atrend.bg

   ВАЛЕНТИН СЪЙКОВ

  СОФИЯ

  100100581

   Икономист

   

  5+

  20

   

   ДИНКО ТОДОРОВ

  СОФИЯ

  100101747

   Финанси,
   Български език и литература

   Геодезия, фотограметрия  и   картография

  5+

  20

  0886128115

   инж.
   ЕВГЕНИ НИКОЛОВ

  СОФИЯ

  100100359

   Строителен инженер

   Немска езикова гимназия

  5+

  7

  0885967772

   инж./ икн.
   ИРЕНА ПЕРФАНОВА

  СОФИЯ

  100101683

   Вътрешна архитектура,
   Бизнес с недвижими имоти

   Математика и   програмиране

  5+

  25

  estatetribune@gmail.com

   инж.
   МЕГЛЕНА КИРИЙ

  СОФИЯ

  100101803

   ВиК инженерство

   

  5+

  25

  0888465159

   МЛАДЕН МИТОВ

  СОФИЯ

  100100164

   Икономика

   

  5+

  26

  m.mitov@yavlena.com

   НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ

  СОФИЯ

  100102189

   Маркетинг/Финанси

   Английски език,
   Руски език

  5+

   

  0896777673

   инж./ икн.
   СИМЕОН ЗАХАРИЕВ

   СОФИЯ

   100100475

   Eл. Машини и апарати,
   Мениджмънт на персонала,
   Бизнес с недвижим имоти

   Ел. машини и апарати

   5+

   26

   0888560600

   инж.
   СТРАХИЛ ИВАНОВ

  СОФИЯ

  100100170

   Инженер

   

  5+

  26

  s.ivanov@yavlena.com

   ЦВЕТЕЛИНА
   МАЛИНОВА

  СОФИЯ

  100101061

   Теология

   

  5+

  14

  0884899423

   инж.
   НАДЕЖДА ВОЙНОВА-   БАСМАДЖИЕВА

  БЛАГОЕВГРАД

  100100807

   Промишлено и гражданско     строителство

   

  5+

  27

  galconsult@abv.bg

   инж.
   ВАСИЛ СТАНЕВ

  ВАРНА

  100101066

   Ел. инженерство

   

  5+

  28

  0898782421

   ДЕСИСЛАВА   МАРИНОВА

  ВАРНА

  100102092

   Индустриален мениджмънт,   Счетоводство и контрол

   Организатор на фирмен   мениджмънт и маркетинг

  5+

  22

  0896607869

   ЖЕНЯ ЧАЛЪКОВА

  ВАРНА

  100100621

   Икономика на индустрията,
   Икономика на недвижимата       собственост

   Гимназия с разширено     изучаване на чужди езици

  5+

  15

  0888693556

   инж./ икн.
   КИРИЛ ГЕОРГИЕВ

  ВАРНА

  100100064

   ДВГ,
   Мениджмънт

   ДВГ

  5+

  15

  0888335518

   МАРИАНА   ТОРОМАНОВА

  ВАРНА

  100100904

   Юрист

   Строителен техник,     Архитектура и строителство

  5+

  24

  0888229509

   инж./ икн.
   НЕЛИЯНА ИВАНОВА

  ВАРНА

  100100063

   Електроника и автоматика,   Маркетинг и мениджмънт

   Френска езикова гимназия

  5+

  20

  0888555418

   ДАФИНА ГУДОВА

  ПЕЩЕРА
  ПЛОВДИВ

  101101899

   Икономика

   

  4+

  12+

  0893602674

   инж.
   ТАНЯ ПЕТРОВА

  ПЛОВДИВ

  100100621

   Промишлено и гражданско   строителство

   Математическа гимназия

  5+

  25

  0887737333

   

  ИМЕ

  ГРАД

  СЕРТИФИКАТ
  ОТ КНОБ

  ВИСШЕ
  ОБРАЗОВАНИЕ

  СРЕДНО СПЕЦИАЛНО
  ОБРАЗОВАНИЕ

  ОПИТ КАТО ОЦЕНИТЕЛ
  ГОДИНИ

  ПРОФЕСИОНАЛЕН
  ОПИТ В АНИ
  ГОДИНИ

  ЗА КОНТАКТ

   

   

   

   

   

   

   

   

  ИМЕ

  ГРАД

  СЕРТИФИКАТ
  ОТ КНОБ

  ВИСШЕ
  ОБРАЗОВАНИЕ

  СРЕДНО СПЕЦИАЛНО
  ОБРАЗОВАНИЕ

  ОПИТ КАТО ОЦЕНИТЕЛ
  ГОДИНИ

  ПРОФЕСИОНАЛЕН
  ОПИТ В АНИ
  ГОДИНИ

  ЗА КОНТАКТ

   ДИНКО   ТОДОРОВ

   СОФИЯ

   500100585

   Финанси, Бълг. език и литература

   Геодезия, фотограметрия и картография

   5+

   20

   0886128115

   инж./ икн.
   КИРИЛ   ГЕОРГИЕВ

   ВАРНА

   500100664

   ВМЕИ –Варна, ИУ- Варна

   ДВГ

   5+

   15

   0888335518

   инж./ икн.
   НЕЛИЯНА   ИВАНОВА

   ВАРНА

   500100729

   Електроника и автоматика,
   Маркетинг и мениджмънт

   Френска езикова гимназия

   5+

   20

   0888555418

   

   

  ИМЕ

  ГРАД

  СЕРТИФИКАТ ОТ КНОБ

  ВИСШЕ
  ОБРАЗОВАНИЕ

  СРЕДНО СПЕЦИАЛНО
  ОБРАЗОВАНИЕ

  ОПИТ КАТО ОЦЕНИТЕЛ ГОДИНИ

  ПРОФЕСИОНАЛЕН
  ОПИТ В АНИ
  ГОДИНИ

  ЗА КОНТАКТ

   ДИНКО   ТОДОРОВ

  СОФИЯ

  500100585

   Финанси, Български език и литература

   Геодезия, фотограметрия и   картография

  5+

  20

  0886128115

   НИКОЛАЙ   ГЕОРГИЕВ

  СОФИЯ

  810100514

   Маркетинг/Финанси

   Английски език/ Руски език

  5+

   

  0896777673

   ДЕСИСЛАВА   МАРИНОВА

  ВАРНА

  810100347

   Индустриален мениджмънт,   Счетоводство и контрол

   Организатор на фирмен мениджмънт   и маркетинг

  5+

  22

  0896607869

   инж./ икн.
   НЕЛИЯНА   ИВАНОВА

  ВАРНА

  810100478

   Електроника и автоматика,
   Маркетинг и мениджмънт

   Френска езикова гимназия

  5+

  20

  0888555418

   инж./ икн.
   КИРИЛ ГЕОРГИЕВ

  ВАРНА

  810100477

   ВМЕИ –Варна, ИУ- Варна

   ДВГ

  5+

  15

  0888335518

   ДАФИНА ГУДОВА

  ПЕЩЕРА
  ПЛОВДИВ

  811100336

   Икономика

   

  4+

  12+

  0893602674

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ИМЕ

  ГРАД

  СЕРТИФИКАТ ОТ КНОБ

  ВИСШЕ
  ОБРАЗОВАНИЕ

  СРЕДНО СПЕЦИАЛНО
  ОБРАЗОВАНИЕ

  ПРОФЕСИОНАЛЕН
  ОПИТ КАТО ОЦЕНИТЕЛ
  ГОДИНИ

  ПРОФЕСИОНАЛЕН
  ОПИТ В АНИ
  ГОДИНИ

  ЗА КОНТАКТ

   

   

   

   

   

   

   

   

  Стратегически партньори на НСНИ:

  За НСНИ

  НAЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ обединява брокери и агенти за недвижими имоти, които искат да упражняват по легален и професионален начин своята професия. НСНИ представлява техните интереси пред обществото, институциите, потребителите и бранша.

  Свържете се с нас

  Виж на картата