• +359 2 988 68 90  
  • БГ
  • EN

   

  You are here

  Медиация

   

  ЦЕНТЪР ПО МЕДИАЦИЯ КЪМ НСНИ

  Спестяване на време и разходи
  Чрез медиацията спорещите страни спестяват време и разходи, постигат доброволно споразумение чрез модела WIN-WIN, в който всяка от страните е печеливша. Ако споровете се водят меджду ваши клиенти медиаторите могат да помогнат вместо вас в разрешаването по професионален начин на чужди проблеми, без да да инвестирате допълнителни усилия, време и ресурси за ваша сметка. Достатъчно е да насочите клиентите към медиацията като бърз и лесен способ за решаване на спорове. Това ви осигурява повече време за същината на бизнеса ви.
  Доволни клиенти
  Медиацията дава удовлетворение на потребителите и клиентите на бизнеса, защото те могат да оценят спестените време, нерви и пари. Медиацията не се задължава чрез договори. Това е доброволен акт на спорещите страни облечен в желанието им максимално бързо да разрешат спора помежду си. 
  Запазване на отношенията
  Когато имате спор с клиент или партньор, и въпреки Вашите усилия той не е могъл да бъде решен, подкрепата от неутрален експерт ще ви помогне да излезете от ситуацията като си получите дължимото, и същевременно запазите нормални отношения с клиента или партньора.

   

  • Можете да насочите към медиация Ваши клиенти, които спорят по казус със сделка или услуга за недвижим имот;
  • Можете да използвате медиация за разрешаването на спорове, които директно Ви засягат, особенно когато имате да съберете дължими суми, или някой не е изпълнил коректно ангажимента си към вас.

   

  • Медиаторът е специално обучено лице, вписано в Единния регистър на медиаторите, който се поддържа от Министъра на правосъдието. Той е независим, не взема страна по спора и не дава правни съвети или оценки.
   Медиаторът води процеса на преговорите по безпристрастен начин, така, че да се постигне изгодно за двете страни решение, като:
  • осигурява ясни правила за водене на преговорите;
  • действа като буфер, който намалява напрежението;
  • помага да се обсъдят конструктивно спорните въпроси;
  • търси, заедно със страните, общите интереси и цели и елементите на съгласие;
  • участва в анализа на правните и техническите въпроси, предоставени му от страните;
  • помага на страните да намерят възможно най-изгоден, за тях самите, вариант.

   

  СПИСЪК НА ПРАВОСПОСОБНИ МЕДИАТОРИ
   

  • АННА ДИМИТРОВА
   гр.Пловдив
   Номер на вписване в Регистъра: 20140124003
   Образование:
    
   Професионален опит с недвижими имоти: 
   ​Професионални специализации: 

   Специализации по медиация: 
  • АНТОАНЕТА ИСКРОВА
   гр.София
   Номер на вписване в Регистъра: 20170207003
   Образование:
    
   Професионален опит с недвижими имоти: 
   ​Професионални специализации: 

   Специализации по медиация:
  • ДИНКО ТОДОРОВ
   гр.София
   Номер на вписване в Регистъра: 20151118005
   Образование:
    
   Професионален опит с недвижими имоти: 
   ​Професионални специализации: 

   Специализации по медиация:
  • ИВАН ВЕЛКОВ
   гр.София
   Номер на вписване в Регистъра: 20140428001 
   Образование:
    
   Професионален опит с недвижими имоти: 
   ​Професионални специализации: 

   Специализации по медиация
  • ИРЕНА ПЕРФАНОВА
   гр.София

   Номер на вписване в Регистъра: 20161221004
   Висше образование:
   Инженер по вътрешна архитектура, Магистър-икономист по Бизнес с недвижими имоти
   Професионален опит с недвижими имоти: 25 години
   Професионални специализации: финансови анализи; оценки; сделки с имоти; международни сделки и преговори; маркетинг на луксозни имоти; управление на имоти; професионална работа с продавачи; професионална работа с купувачи; сделки чрез препоръки, др.
   Специализации по медиация: Недвижими имоти, Търговски преговори, Семейни спорове, Неправителствени организации
  • ДИЯН ПЕТКОВ
   гр.София
   Номер на вписване в Регистъра: 20191112009
   Образование:
    Висше техническо Магистър Инженер по автоматизация на производството,
   Държавен диплом за професионална квалификация и признати знания, умения и компетентности за професия "Брокер" специалност "Недвижими имоти"

   Професионален опит с недвижими имоти: 15 години
   ​Професионални специализации: 
   Одитор по Системи за Управление на качеството ISO 9001-9015, Кредитно посредничество
   Специализации по медиация: Търговска медиация, Медиация по договорни спорове и правно валидните споразуения в нея

  • АННА НАНЕВА
   гр.София
   Номер на вписване в Регистъра: 20191112005
   Образование:
    Журналистика, Държавен диплом за професионална квалификация и признати знания, умения и компетентности за професия "Брокер" специалност "Недвижими имоти"
   Професионален опит с недвижими имоти: 26 години
   ​Професионални специализации: 
   Кредитно посредничество, Лицензиран Оценител на недвижими имоти, Експерт по Управление на недвижими имоти
   Специализации по медиация: Търговска медиация,  Медиация по договорни спорове и правно валидните споразуения в нея
  • НАДЯ ГИЛИНА
  • гр.София
   Номер на вписване в Регистъра: 20201211002
   Образование:
    доктор по икономика (недвижима собственост) към УНСС; Магистър по Икономика на отбраната и сигурността със спец. "Корпоративна сигурност", УНСС
   Професионален опит с недвижими имоти: преподавател към катедра „Недвижима собственост", УНСС от 2011 год.
   ​Професионални специализации: търговия с недвижими имоти; сигурност при сделки с имоти; бизнес преговори; икономика и управление на недвижимата собственост.
   Специализации по медиация:  

  СПИСЪК НА ЛИЦА ПРЕМИНАЛИ ОБУЧЕНИЕ ЗА МЕДИАТОРИ,
  БЕЗ ПРАВОСПОСОБНОСТ

   

  • АЛЕКСАНДЪР БОЧЕВ
   гр.София
   Образование: 
   Професионален опит с недвижими имоти: 
   ​Професионални специализации: 

   Специализации по медиация: 
  • АНТОНИЙ ГЕОРГИЕВ
   гр.Варна
   Образование: 
   Професионален опит с недвижими имоти: 
   ​Професионални специализации: 

   Специализации по медиация: 
  • БОРЯНА ЩИПАЛОВА
   гр.София
   Висше образование:
   Право
   Професионален опит с недвижими имоти: 17 години
   ​Професионални специализации: Сделки с недвижими имоти, преговори, психология на продажбите
   Специализации по медиация: Търговска медиация, недвижими имоти
  • ДАНИЕЛА ГРОЗЕВА
   гр.София

   Образование: 
   Професионален опит с недвижими имоти: 
   ​Професионални специализации: 

   Специализации по медиация:
  • МИЛЕНА ГОЛОМЕЕВА
   гр.София
   Образование: 
   Професионален опит с недвижими имоти: 
   ​Професионални специализации: 

   Специализации по медиация: 
    

   

  Медиацията е най-известният по света метод за извънсъдебно разрешаване на спорове от самите спорещи с помощта на експерт по договарянето, който същевременно е специалист по правни, технически или други въпроси в различни сфери, сред които и сферата на недвижимите имоти. Процедурата е:

  • Поверителна и максимално конфиденциална
  • Бърза – обикновено въпросът се решава в 2 до 3 срещи
  • Икономична – разходите за нея са в пъти по-малко от съд или арбитраж
  • Ефективна – запазва отношенията и репутацията, позволява да се стига и до бъдещи сделки.

   Чрез Центъра по медиация към НСНИ можете да получите пълно съдействие за разрешаване на спорове по сделки и услуги във връзка с недвижими имоти чрез неговите експерти, които са с дългогодишен практически опит и са специализирани в тази сфера.

    

   

   

  Стратегически партньори на НСНИ:

  За НСНИ

  НAЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ обединява брокери и агенти за недвижими имоти, които искат да упражняват по легален и професионален начин своята професия. НСНИ представлява техните интереси пред обществото, институциите, потребителите и бранша.

  Свържете се с нас

  Виж на картата