• +359 2 988 68 90  
  • БГ
  • EN

   

  Комисия по професионална етика

  Комисията по професионална етика има за цел контролиране спазването, прилагането и изпълнението на Етичния кодекса на НСНИ от неговите членове. В полза на Сдружението комисията:

  1. Пропагандира етичните норми 

  2. Обучава членовете на нормативните изисквания на Етичния кодекс

  3. Проучва добрите пазарни практики и внася предложения пред УС за прилагането им между членовете 

  4. Следи за спазване на етичния кодекс, като разглежда жалби, констатира нарушения и внася предложения за санкции по утвърдени норми

  5. Информира членовете за констатирани нередности
   

   

  Председател: Галина Максимова

  Членове:

  Десислава Зехирева

  Мариана Стаменова

  Мариана Тороманова

  Дафина Гудова

  Юлия Хвърчилкова

  Детелина Бакалова

   

  За НСНИ

  НAЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ обединява брокери и агенти за недвижими имоти, които искат да упражняват по легален и професионален начин своята професия. НСНИ представлява техните интереси пред обществото, институциите, потребителите и бранша.

  Свържете се с нас

  Виж на картата