• +359 2 988 68 90  
  • БГ
  • EN

   

  You are here

  Иван Велков

  Иван Велков

  Председател на УС на НСНИ (11.2011-01.2014), член на УС (2007-2009), заместник-председател на УС (2009-2011), председател на комисията по професионална етика (2014-2016). Понастоящем г-н Велков е член на Контролният съвет на НСНИ, както и председател на Фондация “Интерактивна България” и заместник-председател на Столичния Общински съвет (2015-2019).

  По времето на г-н Велков, УС на НСНИ имаше нелеката задача в условията на влошената пазарна обстановка, както следствие от икономическата стагнация в Европа и света, както и парламентрани и правителствени турболенции и кризи в България, да осигури както необходимата приемственост в традициите и принципите на Сдружението, така и да надгради възможностите и дългосрочните цели на цялата организация.

  Бяха положени сериозни усилия за издигане репутацията, медийното позициониране и институционализирането на НСНИ в обществото. Бе изготвен и предложен за обсъждане, чрез серия от работни срещи и кръгли маси, на всички заинтересовани страни и държавни институции проект на законопреоект за регламентиране на дейноста на брокерите на недвижими имоти, бе положена солидна база за работа по европейски проекти и програми с партньори и чрез все по-успешно работещият център за професионално обучение, както и стартирането на програмите за обучения за медиатори към Сдружението. Тържествено и официално бе отбелязана и 20 годишнината на организацията, на която бе пропотвърдено значението и органичният, здрав и ползотворен принос на всички членове на организацията към самата нея и към развитието и установяването на професионални и етични бизнес практики в индустрията с недвижими имоти и в обществените взаимотношения в България.  


  Добромир Ганев - Зам.председател
  Лъчезар Искров - Зам.председател
  Ирена Перфанова
  Диана Иванова
  Анна Димитрова
  Йордан Петров

  Стратегически партньори на НСНИ:

  За НСНИ

  НAЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ обединява брокери и агенти за недвижими имоти, които искат да упражняват по легален и професионален начин своята професия. НСНИ представлява техните интереси пред обществото, институциите, потребителите и бранша.

  Свържете се с нас

  Виж на картата