• +359 2 988 68 90  
  • БГ
  • EN

   

  You are here

  За нашите членове

   

  НСНИ за професионалистите

   

  БЪДИ ЧАСТ ОТ ЛИЦЕТО НА БИЗНЕСА!

  • Членовете на НСНИ са фирми и физически лица занимаващи се с извършването на услуги в сферата на недвижимите имоти, асоциации обединяващи професионалисти със сроди професии, университети. Всички те са част от национална браншова организация с история и утвърден национален и международен авторитет. НСНИ представлява интересите им пред обществени институции, браншови, професионални и други организации и потребителите. Членовете на организацията прилагат в своята работа утвърден от Общото събрание Етичен професионален кодекс, съобразен с принципите на Европейския стандарт за посреднически услуги в сферата на недвижимите имоти БДС EN 15733, новите международните етични правила на International Ethical Standard Coalition и българското законодателство, и се стремят към професионализъм и коректност.

   

  • Курсове, обучения, семинари, тийм билдинг срещи и други мероприятия, специализирани и съобразени с предмета им на дейност, опит и нужди, при преференциални условия;
  • Обучения и семинари с чуждестранни лектори и възможност за получаване на международни сертификати;
  • Обмяна на опит със сродни професионалисти от други държави;
  • Бизнес срещи, конференции, кръгли маси, конгреси, посветени на бизнеса с недвижими имоти и инвестициите в България и Европа;
  • Пресконференции, срещи с общини, медиите, представители на местната и държавната власт и техните структури, съдебни, нотариални и градоустройствени служби и техните подразделения, по въпроси свързани с недвижимите имоти и инвестициите в страната.
  • Специализирани обучения по професията " Брокер на недвижими имоти" за явяване на изпит за валидиране на знания за получаване на държавен ценз за професионална квалификация.
  • Създаването на работна мрежа от контакти, устойчиви партньорски и бизнес отношения с доказани професионалисти на принципа на доверието и общите правила на работа;
  • Рекламиране на своята дейност сред клиенти и колеги, ползвайки маркетинговите и имиджови инструменти на сдружението;
  • Участие в събития на партньорски местни и международни организации при специално договорени условия;
  • Участие в MLS / професионална мрежа за работа между агенти за недвижими имоти работещи с ексклузивни предложения;
  • Сътрудничество с висшите учебни заведения в България, предлагащи обучения по специалности свързани с управлението и търговията с недвижими имоти, като обменят опит и спомагат за провеждането на стажантските програми на студентите.

   

  • Да изказват своето становище по въпроси, свързани с тяхната дейност;
  • Да споделят добри практики;
  • Да споделят пазарни и административни проблеми;
  • Да участват в решаването на професионални и обществени казуси;
  • Да бъдат чути, разбрани и подкрепени;
  • Да станат пазарен фактор чрез своя стремеж за професионализъм и коректност.

   

  • Да работят професионално и с необходимата компетенция;
  • Да предлагат качествено обслужване на потребителите;
  • Да спазват коректни професионални отношения в конкурентна среда;
  • Да бъдат ценени и търсени търговци с доказан опит, коректност и отговорност;
  • Да упражняват професията си чрез структурирани регулаторни и регистрационни правила;
  • Да бъдат приемани от потребителите с уважение и доверие.

   

   

   

  НAЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ обединява брокерите и агентите за недвижими имоти, които искат да упражняват по легален и професионален начин своята професия. Чрез своите инструменти за комуникация и интеграция създава условия за професионално сътрудничество, изграждане на доверие между професионалистите, синхронизиране на стандартите за работа, повишаване на професионалната квалификация, информираност, актуалност.

  Благодарение на сътрудничеството и членството си с водещи български и международни браншови и работодателски организации НСНИ е мост между бизнеса и недвижимите имоти и глобалните им аспекти, внасяйки в страната най-новите и устойчиви пазарни практики и тенденции. Това дава възможност на членовете на организацията да бъдат винаги добре информирани и професионално подготвени.

  ФОРМУЛЯР ЗА ЧЛЕНСТВО В НСНИ

   

   

  Ние сме гарант за професионализма и коректността на нашите членове.

  Стратегически партньори на НСНИ:

  За НСНИ

  НAЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ обединява брокери и агенти за недвижими имоти, които искат да упражняват по легален и професионален начин своята професия. НСНИ представлява техните интереси пред обществото, институциите, потребителите и бранша.

  Свържете се с нас

  Виж на картата