• +359 2 988 68 90  
  • БГ
  • EN

   

  You are here

  Дипломи за брокери на недвижими имоти с опит

   

  •              Документите се представят в оригинал с приложено копие. След сверяване на копието, оригиналът се връща на кандидата.

  •              Медицинска бележка от личен лекар, че лицето може да работи като брокер.

  •              Трудова книжка с включен трудов стаж по специалността (ако има такъв)

  •              Осигурителна книжка с трудов стаж по специалността (ако има такъв)

  •              Документ за образователно равнище - дипломи или свидетелства за завършени образователни нива

  •              Сертификати от изкарани обучения и семинари, свързани с търговията и бизнеса с недвижимите имоти

  •              Професионални лицензи по специалността, сертификат за професионална правоспособност за оценител на недвижими имоти, земи или цели предприятия

  •              Служебна бележка за покрит стаж за Агент/Брокер на недвижими имоти

  •              Длъжностна характеристика към трудов договор, доказваща ангажираност по дейности като Агент/Брокер на недвижими имоти или технически сътрудник на Брокер в Агенция за недвижими имоти

  •              Препоръки от клиенти с доказателствен материал за извършена услуга по специалността

  •              Други доказателствени артефакти или снимки

  •              Две снимки - паспортен формат

   

  •              Лицето да има навършени 16 години

  •              Завършено минимум средно образование

  •              Професионална автобиография

  •              Медицинско свидетелство, че професията не е противопоказна за лицето

  •              Трудова или осигурителна книжка, доказваща, че кандидатът има натрупан общ трудов стаж не по-малък от 6 месеца. Не е задължително към момента на подаване на документите лицето да е в трудови правоотношения. Не е задължително трудовият стаж да е по специалността.

  •              Документи за доказване на придобитите професионални знания, умения и компетентности

  •              Заявление до Директора на ЦПО към НСНИ по ОБРАЗЕЦ

   

   •              СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ за Брокери на недвижими имоти - трета квалификационна степен

  •              УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЛАДЕЕНЕ НА ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ за Брокер на недвижими имоти 

   

  ДЪРЖАВЕН КВАЛИФИКАЦИОНЕН ИЗПИТ ЗА ВАЛИДИРАНЕ съгласно НИП
  Изпитът се провежда на две части - теория и практика, в два последователни дни и съгласно изискванията на МОН и НАПОО.

  Всеки изпит е с продължителност от 4 часа. ТЕОРИЯ - развиване на теоретичен въпрос по предварително зададен КОНСПЕКТ за самоподготовка и ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА + тест с подбрани въпроси. ПРАКТИКА - изготвяне и защита на курсов проект /минимум 10 страници/ или тест с отворени въпроси и развиване на казус.

   
  СЕМИНАРИ ЗА БАЗОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА И ИЗПИТ 

  ЕДИНАДЕСЕТДНЕВЕН МОДУЛЕН СЕМИНАР /84 учебни часа/ за подготовка за получаване на професионално свидетелство или удостоверение в следните направления:

  • Същност на професията и глобални аспекти
  • Психология на бизнеса
  • Бизнес преговори и сделки с имоти
  • Икономически аспекти на бизнеса с недвижими имоти
  • Правни аспекти при сделки с недвижими имоти
  • Земеделски земи
  • Кредитиране при сделки с недвижими имоти
  • Оценяване на имоти
  • Градоустройство и ново строителство
  • Градоустройство и сделки със земя
  • Градоустройство - правни аспекти
  • Маркетинг и реклама в бизнеса с недвижими имоти
  • Фотография за агенти и брокери на недвижими имоти

  КОРПОРАТИВНИ ОБУЧЕНИЯ по избрани модули от горната програма.

  МОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ - всяко лице, което проявява желание да се яви на изпит за валидиране на знания или има нужда от подобряване на теоретични знания може да избере кой модул от учебната програма да посети. Записването за целия курс дава финансов бонус и повече възможности за подготовка за изпит. 

   

   

   

  Стратегически партньори на НСНИ:

  За НСНИ

  НAЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ обединява брокери и агенти за недвижими имоти, които искат да упражняват по легален и професионален начин своята професия. НСНИ представлява техните интереси пред обществото, институциите, потребителите и бранша.

  Свържете се с нас

  Виж на картата