• +359 2 988 68 90  
  • БГ
  • EN

   

  You are here

  Хронология

  ОСНОВНИ МОМЕНТИ И ХРОНОЛОГИЯ НА РАБОТАТА НА СДРУЖЕНИЕТО ПО ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ДЕЙНОСТТА НА БРОКЕРИТЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

  -    17 октомври, 2008 г. - НСНИ организира провеждането нс втората сесия на Конференцията „Европейските изисквания към услугите на агентите на недвижими имоти” в София под патронажа на заместник министър-председателя и министър на външните работи на РБългария на тема:„Регламентиране на дейността на агентите за недвижима собственост. Идентифициране на нуждите на бранша”. По време на дискусията се очертават основните изисквания на членовете на сдружението и на представителите на бранша относно бъдещ закон за дейността им. Информация за нивото и начините на регулацията на професията в другите държави от Европейския съюз и САЩ изнасят международните участници в конференцията – представители на CEI, CEPI, NAR. Подкрепа на идеята за нормативна регулация изказват и представителите на държавни институции и работодателски и браншови организации – МРРБ, НАПОО, БТПП, БИС, Федерацията на потребителите в България и др.

  -    9 май 2009 г. – Общото събрание на НСНИ определя като основен приоритет в дейността на избрания Управителен съвет разработването и внасянето на предложение за Закон за дейността на брокерите на недвижими имоти.

  -    В периода юни 2009 г. – юни 2010 г. НСНИ проучва нормативната база и начините на регулация на професията „брокер на недвижими имоти” в страните от Европейския съюз и подготвя подробна информация за членовете на Националния съвет.

  -    През 2010 г. - Представители на УС на НСНИ – Л. Искров и И. Велков, като членове на Техническия Комитет към Българския Институт по стандартизация работят по синхронизирането на текста и официализирането на превода на Европейския стандарт за услуги на брокерите на недвижими имоти EN 15733 .

  -    3 юли 2010 г. – На заседание на Национален съвет на НСНИ в гр. Хисаря, Л. Искров изнася информация за работата на НСНИ във връзка с регламентацията на професията „брокер на недвижими имоти”. НС определя основните приоритети в бъдещ проект на Закон и предлага да бъде създадена работна група, която да обобщи всички мнения и предложения, и да разработи рамка на Проект за закон. По решение на УС на НСНИ е създадена работна група, в състава на която влизат всички бивши председатели на НСНИ и над 20 представители на фирми от София, Варна, Пловдив, Бургас. Работната група провежда поредица от обсъждания и разработва проект, който е изпратен за подробно обсъждане до всички регионални структури на НСНИ.

  -    22 октомври 2010 г. София – Международна конференция на тема „Прилагане на европейския стандарт EN15733 и регулация на професията в европейските страни”, организирана от НСНИ и Европейската конфедерация на агентите по недвижим имоти (CEI). Отчетена е дейността на сдружението по въвеждане на БДС EN15733. Изнасят са доклади от представители на всички страни-членки на CEI и опита на Русия по регулацията на дейността на брокерите на недвижими имоти в съответните държави. Представят се идеите и очакванията на НСНИ във връзка с бъдеща регулация на дейността в България.

  -    11 юни 2011 г. - Национален съвет (НС) на НСНИ – гр. Белоградчик. НС обсъжда доклада на председателя на работната група към НСНИ В. Лафчиев по рамката на Закон за дейността на брокерите на недвижими имоти и направените бележки и предложения от регионалните структури на сдружението. НС предлага на работната група направените бележки и предложения да бъдат съобразени и отразени в проекта за Закон, като окончателния текст да бъде представен за обсъждане и приемане на следващо заседание на НС.

  -    10 март 2012 г. - Национален съвет на НСНИ – гр. Стара Загора. НС приема концептуално текста на работната група на проекта за Закон и взема решение да бъде възложено на група в състав Л. Искров, Б. Маринова, С. Даскалова и С. Иванов текстът да бъде окончателно редактиран и стилистично изчистен за да бъде внесен за обсъждане в Народното събрание.

  -    Май - Юни 2012 - НСНИ провежда серия от регионални кръгли маси и широкоформатни дискусии отворени за всички колеги от бранша и представители на местната власт и администрация и сродни браншови организации. Най-посетени са форумите в Пловдив (30 май 2012), Варна (8 юни 2012) и Бургас (16 юни 2012).

  -    Октомври 2012 г. - Работната група на проекта за Закон съвместно с външна юридическа кантора подготвя и оформя текста и мотивите към предложението за закон.

  -    9 януари 2013 г. - Текстът и мотивите са предадени на УС на НСНИ и се публикуват на сайта на Сдружението.

  -    22 януари 2013 г. - УС на НСНИ провежда експертна кръгла маса за регламентиране дейността на брокерите на недвижими имоти, организирана от Национално сдружение „Недвижими имоти” (НСНИ). В срещата участваха депутати от комисиите по правни въпроси, по външна политика и отбрана, по регионална политика и местно самоуправление на 41-вото НС, представители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, на Министерство на вътрешните работи, на Националната агенция по приходите, на Агенция по вписванията, на Агенция по геодезия, картография и кадастър, на работодателски, браншови и потребителски организации.

  -    13 февруари 2013 г.- УС на НСНИ провежда експертна среща с МИЕТ – „Дирекция техническа хармонизация и политика на потребителите” за окончателно синхронизиране на текстове от предложението на НСНИ за регламентиране дейността на брокерите на недвижими имоти, със съответните европейски директиви, касаещи пряко или косвено тази сфера на дейност и упражняване на професия в страните членки на ЕС.

        Получена е принципна подкрепа за предложения проект на Закон от: Национална агенция по приходите,Агенция по вписванията, Нотариалната камара на РБългария, Федерацията на потребителите в България, Българска национална асоциация „Активни потребители”, Камарата на строителите в България, Камара на Архитектите в България, БТПП, КРИБ и редица представители на държавната администрация в ресорните дирекции и ведомства, висши учебни заведения и академични институции, както и на професионалните международни и европейски организации от бранша.

  Стратегически партньори на НСНИ:

  За НСНИ

  НAЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ обединява брокери и агенти за недвижими имоти, които искат да упражняват по легален и професионален начин своята професия. НСНИ представлява техните интереси пред обществото, институциите, потребителите и бранша.

  Свържете се с нас

  •  office@nsni.bg 
  •  02/988 68 90
  •  02/980 14 70
  •  0700 10 805
  •  София, бул. "Патриарх Евтимий" 36А

  Виж на картата