• +359 2 988 68 90  
  • БГ
  • EN

   

  You are here

  За нас

   

  НAЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ е първата браншова организация на агенциите за недвижими имоти в България, с доказан международен авторитет и публично наложена активност. Организацията работи в посока структуриране дейността на агенциите за недвижими имоти и заетите лица в тях под професионална рамка и налагането на професионални стандарти и етика. В контекста на постоянно променящите се пазарни особености НСНИ ежегодно внася Европейския и международен опит в страната чрез своите активности, политики и утвърдени партньорства.

  01 Основано през 1992 година.

  02 Организирано в 12 регионални структури.

  03 Обединява над 1500 професиналисти в повече от 28 населени места.

  04 Член на БТПП, КРИБ, БИС, CEREAN, CEPI-CEI, FIABCI, NAR, IESC.

   

   

  Ние сме гарант за професионализма и коректността на нашите членове.

  2015г.- Втори Професионален празник на агентите и брокерите на недвижими имоти и международна кръгла маса за ексклузивните права, етичния кодекс, професионалния регистър, професионалните титли, застраховката "професионална отговорност"
  2015г.- Подновява членството си в CEPI-C.E.I., чрез което взима пряко участие в обсъжданията предложения за решаване на професионални проблеми чрез Европейската комисия.
  2016г.- Трети Професионален празник на агентите и брокерите на недвижими имоти посветен на новата ера на технологиите и настъпващите с нея промени в бизнеса, професията и личностното развитие
  2016г.- НСНИ става част от International Ethical Standard Coalition и участва в създаването на новите международни етични правила и стандарти в бизнеса с недвижими имоти
  2016г.- води политика за популяризиране на новите Европейски професионални карти за брокери на недвижими имоти
  2016г.- създава учебна зала за целите на ЦПО към НСНИ и отваря осъвременена програма за подготовка на кадри за агенциите за недвижими имоти като брокери и агенти; провежда ежемесечни изпити за валидиране на знания по професията"Брокер" специалност "Недвижими имоти" за лица с професионален опит
  2017г.- НСНИ отбелязва своята 25-та годишнина с тържествена конференция, която обединява представители на множество държавни и обществени институции, членове на НСНИ и гости от бранша.
  2017г.- прави постъпки чрез браншово обсъждане за създаването на нов Етичен професионален кодекс
  2017г.- НСНИ излиза с осъвременена концепция за регистрационно-регулативен режим и започва работа по създаването на предложение за законова промяна

   


   

   

   

   

  Постижения и значими събития


  2002г.- постига намален патентен данък за агенциите за недвижими имоти;
  2002г.- създава първия доброволен публичен регистър на професията;
  2002г.- организира първата международна конференция по недвижими имоти съвместно със CEREAN;
  2003г.- отстоява включването на професията „брокер на недвижим имот” в Единния класификатор на професиите с фиксирани осигурителни прагове;
  2003г.- създава първия доброволен индекс на недвижимите имоти в страната REMI;
  2006г.- съвместно със CEREAN и FIABCI провежда в София Европейски конгрес по недвижими имоти
  2010г.- участва в работата на Технически комитет N95 на Българския институт за стандартизация, който въведе в България Европейския стандарт за услуги предоставяни от брокерите на недвижими имоти, БДС EN 15 733;
  2012г.- предложение за създаване на Закон за дейността на брокерите на недвижими имоти в България;
  2012г.- за втори път е домакин на съвместен Европейски форум, заедно със CEREAN и FIABCI;
  2014г.- започва работа по създаването на професионални правила и професионален регистър на агенциите за недвижими имоти
  2014г.- работа с обществените институции - АГКК, Агенция по вписванията, местни общини, Нотариална камара по належащи въпроси свързани с обработката, регистрацията и данъчното облагане на сделките с недвижими имоти
  2014г.- въвежда професионален празник на агентите и брокерите на недвижими имоти на 30 Октомври всяка година
  2014г.- Първи Професионален празник на агентите и брокерите на недвижими имоти и международна кръгла маса за регулация на бизнеса с недвижими имоти в Европа
  2015г.- работа с обществените институции, КЗП, КЗК, Арбитражен съд за борба с нелоялната практика и фалшивите оферти

   

  Стратегически партньори на НСНИ:

  За НСНИ

  НAЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ обединява брокери и агенти за недвижими имоти, които искат да упражняват по легален и професионален начин своята професия. НСНИ представлява техните интереси пред обществото, институциите, потребителите и бранша.

  Свържете се с нас

  Виж на картата