• +359 2 988 68 90  
  • БГ
  • EN

   

  Ваучери "ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА"

  ОЧАКВАМЕ ОТВАРЯНЕ НА ПРОГРАМА "ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА 2014-2020"

  Повече за програмата "Ваучери за заети лица 2014-2020"- финансирана по ОП "Развитие на човешките ресурси"

  Програмата "Ваучери за заети лица" е част от европейската Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" и продължение на програмата "Аз мога" и "Аз мога повече". По нея всеки работещ на трудов договор може да получи ваучер за обучение. Подобно на “Аз мога” и “Аз мога повече” схемата "Ваучери за заети лица", се ръководи от Агенцията по заетостта и бюрата по труда.

  Кандидатстване по програмата
  За да кандидатствате по програма "Ваучери за заети лица" може да изтеглите необходимите документи за кандидатстване от страницата на Агенция по заетостта или от нашата страница.

  Документите се подават във вашето бюро по труда.

  Инструкции за попълване:
  Заявление: попълвате вашите лични данни, образование и предишни обучения и квалификации. Ако желаете да се обучавате по чужд език по програма "Ваучери за заети лица" попълнете само полето "Ключова компетентност – обучение по чужд език" и напишете езика който искате да учите. Точният език, ниво и доставчикът на обучение (доставчик на услуги за ключова компетентност) в който ще се проведе курсът по "Ваучери за заети лица", се посочват на следващия етап (след като бъдете първоначално одобрени).
  Декларация: целта на декларацията е да уверите бюрото по труда, че сте работещ в момента и че не сте се възползвали вече от европейски програми за обучение. Помнете, че носите отговорност данните в декларацията да са истина. Не са ви необходими никакви други документи, които да доказват декларираното от Вас.
  Документите по програма "Ваучери за заети лица" се подават в бюрата по труда по местоживеене (например ако работите в София, но адреса ви по лична карта е Пловдив - подавате документите си в бюрото по труда в Пловдив). Важно е да знаете, че за курсове по програма "Ваучери за заети лица" могат да кандидатстват само работещи (наети на трудов договор) в частната сфера. Не могат да кандидатстват безработни, държавни служители и учители. За разлика от програмата “Аз мога” (и двете част ОП “Развитие на човешките ресурси” на Европейския съюз) вече не изисква от кандидатите бележка, че работят. Служителите на Агенцията по заетостта ще проверяват тази информация в НАП.

  Одобрение
  След като подадете заявление по програма "Ваучери за заети лица" и бъдете одобрени, ще получите уведомление от бюрото по труда. Резултатите по "Ваучери за заети лица" от кандидатстването ще бъдат обявени от Агенция по заетостта. Одобрените кандидати по "Ваучери за заети лица" трябва да донесат и изпратят уведомлението в ЦПО към НСНИ, който е одобрен доставчик на обучение (доставчик на услуги за ключова компетентност по "Ваучери за заети лица" ), ние го подпечатаме и ви го връщаме. С подпечатаното от ЦПО към НСНИ уведомление отивате в бюрото по труда и те издадат ваучер за обучение.

  С ваучера идвате отново при нас (или го изпращате), сключвате договор и започвате вашето обучение с ваучери.

  Стратегически партньори на НСНИ:

  За НСНИ

  НAЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ обединява брокери и агенти за недвижими имоти, които искат да упражняват по легален и професионален начин своята професия. НСНИ представлява техните интереси пред обществото, институциите, потребителите и бранша.

  Свържете се с нас

  Виж на картата