• +359 2 988 68 90  
  • БГ
  • EN

   

  You are here

  Какви са прогнозите за сектора на недвижимите имоти в България през 2018г.?

  Дата: 
  10.01.2018
  Категория: 
  Имотен пазар
  2017 година беше много динамична за имотния пазар във всеки един аспект. Интересът към инвестиция в недвижими имоти беше постоянен, ръстът на цените също. Независимо, че купувачите бяха концентрирани основно в главните икономически центрове в страната, това оказа косвено влияние и на по-малките населените места. Обстойна равносметка за изминалата година и прогнози за новата 2018г. направи председателят на Национално сдружение „Недвижими имоти“, Ирена Перфанова в специално интервю за Domaza Новини.

   

  Ирена Перфанова – председател на НСНИ: „Годината беше активна по отношение на продажбите в жилищния сегмент и в наемите при бизнес имоти, включително складовите площи. В София големите бизнес и търговски центрове отчитат висок процент на запълняемост. Ръстът на цените продължи, интересът към новото строителство и към сделки „на зелено“, също. Покупката на имоти е много тясно свързана със сигурността за влагане на парите, вместо съхранението им в банките. Тенденцията за инвестиране в по-големите градове е не само в България – това е глобален процес и той ще се засилва с течение на времето. Все повече бизнесът ще оказва влияние на местата, където хората ще живеят. Анализирайки предходните години и покупателната способност на българите като основни играчи на масовия пазар, очакванията бяха за укротяване на скока на цените с по-нисък процент, в сравнение с предишната година. Но засиленият интерес към новото строителство, почти нулевите лихви по депозитите, все още падащите лихви по кредитите, покачените наемни нива, неясното бъдеще на валутите, както и някой други фактори, продължават да движат пазара с по-бързи темпове от нормалното“.

   

  Ръстът на цените на недвижимите имоти в България е над предупредителния праг

  Според годишния обзор за растежа в повечето държави-членки на ЕС цените на жилищата продължават да се покачват, като има и пазари с частично надценени имоти, уточнява Перфанова. Тя уточни, че през 2016г. в 25-те членки на общността цените на имотите са се движили нагоре, като в някой от тях ръстът е надвишил рисковия предупредителен праг от 6%. Сред тези държави като Чехия, Ирландия, Латвия, Унгария, Австрия, Португалия, Румъния, Словакия, Швеция, попада и България.

   

  Ирена Перфанова – председател на НСНИ: „В Гърция,Италия и Финландия са отчитали спад на цените в същия период, цените на жилищата в Австрия и Обединеното кралство също започнаха да демонстрират забавяне през 2017г. За съжаление, средният ръст на цените у нас продължава да е над предупредителния праг, което за малък пазар като българския е опасно. Покачването на цените на имотите може да бъде добър икономически показател, но може да е и рисков. Когато покачването е с голям процент за кратко време или с резки скокове, рискуваме да направим пазара по-бързо рисков. Такъв процес се забелязва в новото строителство, където поради засиления интерес предприемачите по логичен път покачват бързо цените, често от днес за утре с по-голяма разлика. Това обаче оказва влияние на целия жилищен сегмент като дърпа цените и на останалите имоти нагоре. Ние вървим няколко години след растежа на имотните пазари в Западна Европа. Но в сегашната международна политическа обстановка би било наивно да си мислим, че след като сме тръгнали нагоре няколко години по-късно, то имаме още няколко години силен ръст на цените. Нашият имотен пазар в момента е много зависим от процесите в Европа, затова трябва да наблюдаваме какво се случва там“.


  Експертът обръща внимание на това, че не трябва да забравяме колко малък е обемът на нашия пазар и че основният инвеститор е българският. За да бъде секторът по-устойчив, Перфанова смята, че трябва да се търсят и развиват нишите в него, да се планират предварително териториите с конкретни проекти, които подсигуряват работни места и съвременна среда на обитаване, и да бъдат направени инвестиции в управлението на вече реализирани проекти. С възхода на ценовите равнища през 2017г. беше обширно коментиран и въпросът дали има "балон" в сектора или не.

   

  Има ли „балон“ на пазара на недвижими имоти в България

     Ирена Перфанова – председател на НСНИ: „Имотен „балон“ означава много резки и безконтролни процеси, които водят след себе си големи загуби, фалирали предприемачи, голяма задлъжнялост към банките, незавършени проекти, замразени инвестиции, свръх предлагане и липса на интерес за инвестиране в имоти поради много комплексни причини. Вече бяхме свидетели на подобен сценарий, но той се движеше от много други фактори, каквито не наблюдаваме в сегашния ръст. В момента ценовите нива в големите градове се равняват с тези от 2007-2008 година, като на места ги надминават. Т.е. ако 2008-2009 година отчитаме като периода, в който „балонът се спука“, то ние вече наваксахме тези ценови нива, макар не в цялата страна. Истината е, че следващото дъно на пазара ще бъде като закономерност по-високо от предишното. Затова инвестицията в недвижими имоти е толкова устойчива във времето. Би следвало да очакваме и пикът да надвишава предишния. Имотният пазар има собствен ход, ръководен от съотношението между търсене и предлагане, но до известна степен може да бъде контролиран с политики и стратегии, за да не се превърне в „балон“. В основата на предприемането на такива политики стоят анализите за нуждите и капацитета на пазара, базирани на максимално реална и точна статистика, с каквато нашият сектор не разполага“. 


  Перфанова допълва, че друг рисков фактор е пренасищането на пазара с ново строителство в една и съща територия. Там, където има повече предлагане, отколкото търсене, цените тръгват надолу, а изкуственото им задържане на високи нива би довело до сценария от 2009г. Според експертът, постоянната употреба на термина „имотен балон“ може да създаде и паника, която като резултат да предизвика още по-рязко покачване на цените.

   

  Ново поколение професионалисти

     Ирена Перфанова – председател на НСНИ: „Чисто браншово 2018г. е годината, в която ще концентрираме максимално усилия да сложим по-ясни пазарни правила за заетите лица в бранша. Преминахме през един преходен период, в който професията претърпя сериозна трансформация, нашият пазар също, а и политическият живот в страната имаше своите колебания. Навлизаме в нова ера на бизнеса и сега е моментът да поставим основите на по-добре структуриран пазар. Много млади и перспективни хора излизат от престижни университети и търсят своята реализация. Те се явяват пълен контраст на миналото и ние трябва да ги посрещнем подготвени. Пазарът има нужда от качествени кадри, от иновативно мислещи хора, неопорочени с лошите практики на миналото. За това и НСНИ провежда обучения, като дипломата за брокер на недвижими имоти, която заетите в бранша  получават, вече е търсен ценз от уважаващите себе си брокери и се превръща в запазена марка за демонстриране на сериозно отношение към професията и пред потребителите. Не всички се отнасят по този начин към професията си, но тези, които го правят ще останат устойчиви във времето. А това са между 10 и 30% от целия пазар на брокери и агенти. Опитните професионалисти, които през годините са устояли на предизвикателствата на времето и въпреки това са запазили своя професионален морал се обединяват около целта да създадат имотен пазар от ново поколение в България. Не се ангажираме с никакви обещания, а с инициативност, позитивизъм и движение напред в крак със световните тенденции“.


  В България професионалният пазар за недвижими имоти е нерегулиран, а това не е желаното бъдеще. По думите на Перфанова, близо 67% от пазарите в Европейския съюз са регулирани, а над този процент работи процесът на саморегулация. Това означава единна национална браншова структура, която създава етични и професионални норми, грижи се за повишаване на квалификацията на професионалистите, внедрява международните практики, и води политики за налагане на добрите практики, уточнява още експертът. Според международния опит, това е формулата за изчистване на нелоялните практики и повишаване на доверието на потребителите. Председателят на НСНИ коментира, че докато у нас няма законодателство, което да регламентира минималните нива на професионална грамотност на хората, заети в сферата на недвижимите имоти, етичната им професионална отговорност и тяхната регистрация в задължителен професионален регистър, НСНИ ще продължава да работи едновременно в две направления  – и за законодателство, и за саморегулация.

   

  Относно пазара на имоти през новата 2018г.

   Ирена Перфанова – председател на НСНИ: „Казано в едно изречение – пазарът на имоти продължава своята динамика и през 2018г., търсенето и броят на издадените разрешителни за строеж също растат, както и започнатото строителство, а цените следват хода нагоре с темпове, каквито им позволяваме. Лихвите по кредитите, може би за последна година, ще задържат ниските си нива, след което очакваме плавно да започнат да се покачват. Влиянието на по-високите лихви би се усетило в продължение на няколко години, от гледна точка на процентното увеличение. Очаквам обаче банките да вземат авансови мерки при отпускането на кредитите като контролират оценките на имотите и ливъриджа. Но каквото и да говорим за имоти и „балоните“ около тях, инвестицията в недвижим имот все още е един от най-добрите инструменти да запазим стойността на свободните пари от обезценяване във времето и нашият пазар предоставя тази възможност“.

   

  Източник: 
  domaza.bg

  Други новини

  Новини

  Професионалният регистър - за засилване на прозрачността и етичните правила в бизнеса

  20 June, 2018
  Всеки членуващ в него ще има професионална карта, с която ще се легитимира пред клиентите

  Осем пъти по-бързи електронни услуги за гражданите и бизнеса от Агенция по вписванията

  6 June, 2018
  ГФО могат да бъдат подавани освен в Агенция по вписванията и в 13 офиса на НАП в София

  Какво дa oчaквaмe oт пaзaрa нa зeмeдeлската зeмя в близко бъдeщe?

  29 May, 2018
  Земеделската земя у нас е поскъпнала с около 5% по данни на Българската асоциация на СЗЗ

  Добромир Ганев, НСНИ: Браншът продължава да страда от лоши практики, необходим е закон

  25 May, 2018
  Новият етичен кодекс на НСНИ се стреми да реши част от проблемите в бранша

  НСНИ има нов Председател и Управителен съвет

  23 May, 2018
  Добромир Ганев пое ръководството на организацията след Общото събрание на НСНИ на 18 май

  Репортаж от семинара на Радослав Благоев в гр. Варна

  22 May, 2018
  Събитието във Варна е петият подред семинар на експерта за членовете на НСНИ и колегите от бранша

  НСНИ с ново ръководство - мандат 2018-2020

  18 May, 2018
  Обобщение на Общо-изборното отчетно събрание на Национално сдружение Недвижими имоти

  Българин е новият президент на световната федерация за недвижими имоти FIABCI

  14 May, 2018
  Асен Македонов е първият българин, избиран за Световен президент на FIABCI в историята на организацията

  Продажбата е 60% слушане! Как да водим успешна комуникация с клиентите

  9 May, 2018
  "Да не инвестираш в реклама, за да пестиш пари, е като да спреш часовника, за да пестиш време"

  Имотните измами - тема на "Малки истории" по БНТ1

  16 April, 2018
  Какви са капаните в сделките с недвижими имоти и как измамниците намират своите жертви

  ТОП 5 обучения, семинари и он-лайн курсове за брокери на недвижими имоти в България

  13 April, 2018
  Тази професия изисква знания в различни науки и редица личностни качества

  България остава сред лидерите в ЕС по ръст на цените на жилищата

  12 April, 2018
  Цените на жилищата у нас растат почти два пъти по-бързо, отколкото в ЕС и еврозоната, сочат данни на Евростат

  Имотните данъци може да се вдигнат догодина

  10 April, 2018
  Промяна на методиката за изчисляване на данъчната оценка ще наложи да се подават нови декларации за жилищата

  Орлин Владиков: Пазарът на имоти е ленив

  4 April, 2018
  Преките чуждестранни инвестиции са още по-малко от тези, които се посочват от Агенцията за инвестиции

  Новият GDPR регламент ще произведе още сив сектор

  30 March, 2018
  Нека клиентът да не предоставя личните си данни на непроверени агенции и нелегитимни брокери

  Недвижими имоти във Варна: защо е изгодно да инвестираме

  31 March, 2018
  Как се развива пазарът на недвижими имоти в морската столица и къде да инвестираме

  GDPR – регламентът за защита на личните данни

  28 March, 2018
  Регламентът, който влиза в сила на 25 май, въвежда нови правила за обработването на личните данни

  12 компании и брокери взеха статуетките в третите „Годишни награди на Imoti.net"

  22 March, 2018
  В надпреварата за най-добри агенции и експерти в имотния бранш се включиха над 200 компании

  Онлайн проверка на автентичността на удостоверението за тежести

  19 March, 2018
  От днес всеки може да провери онлайн автентичността на удостоверението си за тежести върху имот

  5% скок на цените на имотите за година във Варна

  14 March, 2018
  Най-голям е интересът на клиентите към закупуването на апартаменти с една или две спални

  Как да подобрим финансовата отчетност в жилищните комплекси

  13 March, 2018
  За инвеститори, предприемачи, професионални домоуправители, фасилити и пропърти мениджъри

  Как регулирането на пазара на недвижими имоти в България ще спре некоректните практики

  12 March, 2018
  Най-приемливи за бизнеса са пазарите със смесен модел между държавна регулация и саморегулация

  ​Недвижими имоти във Варна: какво ще се строи през 2018г?

  9 March, 2018
  Настоящата година ще бъде успешна за недвижимите имоти във Варна, но не за всички сегменти

  Девет нови услуги от Агенцията по вписвания

  7 March, 2018
  „Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и допълнителни е-услуги“

  В бъдеще няма да се издават удостоверения за тежести, а преписи от досието на имота

  7 March, 2018
  АВ започна изграждането на нова електронна система, която интегрира кадастралния и имотния регистър

  Ирена Перфанова: Увеличава се броят на атрактивните имоти на пазара

  6 March, 2018
  Какво трябва да имате предвид, когато си избирате бъдещия дом през 2018 година?

  Какво да направим, ако агенции продължават да предлагат имота, който сме придобили

  1 March, 2018
  Как да защитим правата си на потребители – продавачи или купувачи на недвижими имоти

  Двустайните и тристайни жилища ново стоителство най-търсени във Варна

  26 Февруари, 2018
  През изминалата година в морската столица са реализирани 12 хиляди сделки

  Експерти отчитат активен жилищен пазар във Варна

  25 Февруари, 2018
  Данни за пазара на недвижими имоти за 2017 г и тенденции за 2018 г представиха във Варна

  24% от жилищата в София са необитаеми

  19 Февруари, 2018
  Въпреки постоянната миграция към големите градове в страната, броят на „тъмни прозорци“ остава голям

  За НСНИ

  НAЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ обединява брокери и агенти за недвижими имоти, които искат да упражняват по легален и професионален начин своята професия. НСНИ представлява техните интереси пред обществото, институциите, потребителите и бранша.

  Свържете се с нас

  •  office@nsni.bg 
  •  02/988 68 90
  •  02/980 14 70
  •  0700 10 805
  •  София, бул. "Патриарх Евтимий" 36А

  Виж на картата